Vad är transaktionsavgifter på blockkedjan?
Hem
Artiklar
Vad är transaktionsavgifter på blockkedjan?

Vad är transaktionsavgifter på blockkedjan?

Nybörjare
Publicerad Mar 15, 2021Uppdaterad Jun 9, 2023
8m

TL;DR

Transaktionsavgifter tjänar två viktiga syften när det gäller blockkedjenätverk. De belönar miners eller validerare som hjälper till att bekräfta transaktioner och skydda nätverket från spamattacker.

Transaktionsavgifter kan vara stora eller små, beroende på nätverksaktiviteten. Marknadskrafterna kan också påverka avgifterna som du betalar. Även om höga avgifter kan motarbeta att fler använder blockkedjan, kan mycket låga avgifter potentiellt medföra säkerhetsproblem.


Varför finns transaktionsavgifter?

Transaktionsavgifter är och har varit en viktig del av de flesta blockkedjesystemen sedan starten. Det är troligt att du betalar dem när du skickar, sätter in eller tar ut krypto.

Majoriteten av kryptovalutorna använder transaktionsavgifter på grund av två viktiga skäl. Först och främst minskar avgifterna mängden spam i nätverket. Det gör också storskaliga spamattacker dyra att genomföra. För det andra fungerar transaktionsavgifterna som ett incitament för användare som hjälper till att verifiera och validera transaktioner. Se det som en belöning för att hjälpa nätverket.

För de flesta blockkedjorna är transaktionsavgifter ganska billiga, men de kan bli rätt så dyra beroende på nätverkstrafiken. Som användare avgör beloppet du väljer att betala i avgift din transaktions prioritet när den läggs till i nästa block. Ju högre avgift som betalas desto snabbare bekräftelseprocess.


Bitcoins transaktionsavgifter

Som världens första blockkedjenätverk satte Bitcoin standarden för transaktionsavgifterna som används av många kryptovalutor idag. Satoshi Nakamoto insåg att transaktionsavgifter kunde skydda nätverket från storskaliga spamattacker och för att främja gott beteende.

Bitcoin-miners får transaktionsavgifter som en del av processen att bekräfta transaktioner till ett nytt block. Poolen med obekräftade transaktioner kallas för minnespoolen (eller mempool). Av uppenbara skäl kommer miners att prioritera transaktioner med högre avgifter, som användaren gick med på att betala när hen skickade sina BTC till en annan bitcoinplånbok.

Hackare som vill sakta ner nätverket måste därför betala en avgift i samband med varje transaktion. Om användaren sätter avgiften för lågt kommer miners sannolikt att ignorera dennes transaktioner. Om användaren sätter avgiften på en lämplig nivå medför de en hög ekonomisk kostnad. Så transaktionsavgifterna fungerar också som ett enkelt men effektivt spamfilter.


Hur beräknas BTC-transaktionsavgifterna?

I Bitcoin-nätverket tillåter vissa kryptoplånböcker användarna att sätta sina transaktionsavgifter manuellt.  Det är också möjligt att skicka BTC utan avgifter, men miners kommer sannolikt att ignorera sådana transaktioner, vilket innebär att de inte kommer att valideras.

Bitcoin-avgifterna beror, till skillnad från vad vissa tenderar att tro, inte på det skickade beloppet, utan på transaktionsstorleken (i bytes). Tänk dig till exempel att din transaktionsstorlek är på 400 bytes och den genomsnittliga transaktionsavgiften för tillfället är 80 satoshis per byte. I så fall måste du betala cirka 32 000 satoshis (eller 0,00032 BTC) för att ha en bra chans att få din transaktion tillagd i nästa block.

När nätverkstrafiken är hög och det finns en stor efterfrågan att skicka BTC, stiger transaktionsavgiften som behövs för en snabb bekräftelse, eftersom andra bitcoinanvändare försöker göra detsamma. Detta kan inträffa under perioder med hög marknadsvolatilitet

Därför kan de höga avgifterna göra det svårt att använda BTC i dagliga situationer. Att köpa en kopp kaffe för 30 kronor kanske inte är praktiskt om avgifterna är mycket högre än så.

Endast ett visst antal transaktioner kan inkluderas i ett block, som har en gräns på 1 MB (det vill säga blockstorleken). Miners lägger till dessa block i blockkedjan så snabbt som möjligt, men det finns fortfarande en gräns för hur snabbt det kan gå.

Skalbarheten hos ett kryptovalutanätverk är en avgörande faktor för att bestämma nätverksavgifterna. Blockkedjeutvecklare försöker ständigt att ta itu med problemet. Tidigare nätverksuppdateringar har hjälpt till att förbättra skalbarheten, till exempel implementeringen av SegWit och Lightning Network.


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp BTC på Binance!


Ethereums transaktionsavgifter

Ethereums transaktionsavgifter fungerar annorlunda jämfört med Bitcoin. Avgiften tar hänsyn till mängden datorkraft som behövs för att behandla en transaktion, även kallad gas. Gas har också ett rörligt pris mätt i ether (ETH), som är nätverkets egen token. 

Även om gasen som behövs för att en specifik transaktion ska kunna förbli densamma, så kan gaspriserna både stiga och sjunka. Detta gaspris är direkt relaterat till nätverkstrafiken. Om du betalar ett högre gaspris kommer miners sannolikt att prioritera din transaktion.


Hur beräknas Ethereums transaktionsavgifter?§

Den totala gasavgiften är helt enkelt ett pris som täcker kostnaden, plus ett incitament för att behandla din transaktion. Du bör dock även överväga gasgränsen, som definierar vad som är det maximala priset som betalas för den transaktionen eller uppgiften.

Du kan tänka dig gaskostnaden som mängden arbete som krävs och gaspriset som det pris som betalas för varje "arbetstimme". Förhållandet mellan dessa två och gasgränsen definierar den totala avgiften för en Ethereum-transaktion eller funktionen i ett smart kontrakt.

Låt oss välja en slumpmässig transaktion på Etherscan.io som ett exempel. Transaktionen kostade 21 000 i gas och gaspriset var 71 Gwei. Den totala transaktionsavgiften blev därför 1 491 000 Gwei eller 0,001491 ETH.


När Ethereum istället använder modellen insatsbevis (se Casper) förväntas det att gasavgifterna kommer att minska. Mängden gas som behövs för att bekräfta en transaktion blir då lägre, eftersom nätverket bara behöver en bråkdel av beräkningskraften för att validera transaktioner. Men nätverkstrafiken kan fortfarande påverka transaktionsavgifterna, eftersom validerarna prioriterar transaktioner som betalar mer.


BNB Beacon Chains transaktionsavgifter

BNB Beacon Chain är ett blockkedjenätverk som gör att användarna kan överföra och handla BNB och andra BEP-2-token. De kan även skapa och distribuera sina egna token. BNB Beacon Chain har en konsensusmekanism som kallas delegerat insatsbevis. Så istället för miners har vi validerare. 

BNB Beacon Chains driver också Binance DEX (decentraliserade börs), där användarna kan handla kryptotillgångar direkt från sina plånböcker. Transaktionsavgifterna på Binance Chain och DEX betalas i BNB.

Observera att BNB Beacon Chain och BNB Smart Chain är två olika blockkedjor. Se En introduktion till BNB Beacon Chain (BSC) för mer information.


Hur beräknas transaktionsavgifterna på BNB Beacon Chain?

Beroende på vad du vill göra gäller en avgiftsstruktur som anges i BNB. Det finns en skillnad mellan transaktionsavgifterna, som att skicka BNB och handelsavgifter på Binance DEX. Det totala priset för en transaktion kan även stiga och sjunka beroende på BNB:s marknadspris. 

När du gör icke-handelsrelaterade transaktioner, såsom att ta ut eller sätta in BNB i en plånbok, betalas avgifter endast i BNB. Avgifter för handelsrelaterad aktivitet på Binance DEX betalas i den handlade token, men det finns en rabatt om du betalar i BNB. Detta system hjälper till att främja användningen av BNB och bygga upp en användarbas.


BNB Smart Chains transaktionsavgifter

BNB Smart Chain (BSC) är en annan blockkedja som körs parallellt med BNB Beacon Chain (det vill säga två separata nätverk). BNB som körs på BNB Beacon Chain är en BEP-2-token, men BNB på BSC är en BEP-20-token.

BNB Smart Chain möjliggör skapandet av smarta kontrakt, vilket gör det mer anpassningsbart. Avgiftsstrukturen för BSC är inte fast som för BNB Beacon Chain. Istället används ett gassystem (liknande Ethereum), vilket återspeglar den datorkraft som behövs för att utföra transaktioner och operationer för smarta kontrakt.

BSC-nätverket använder en konsensusmekanism som kallas auktoriserat insatsbevis. Nätverksanvändarna måste satsa BNB för att bli validerare och vid lyckad validering av ett block får de transaktionsavgifterna som inkluderas.


Hur beräknas BNB Smart Chains transaktionsavgifter?

Som nämnts tidigare är BSC-avgiftsstrukturen mycket lik den som finns på Ethereum. Transaktionsavgifterna betecknas i Gwei, vilket är en liten valör på BNB som är lika med 0,000000001. Användarna kan ställa in sina gaspriser för att prioritera sina transaktioner som läggs till i blocket. 

För att ta reda på det nuvarande och tidigare genomsnittspriset på gas ger BscScan ett dagligt genomsnitt, plus det lägsta och högsta priset som betalats. I mars 2021 var den genomsnittliga avgiften på BSC cirka 13 Gwei.

I exemplet nedan (hämtat från Bscscan.com) var gaspriset 10 Gwei. Observera att gasgränsen sattes till 622 732 Gwei, men endast 352 755 (52,31 %) Gwei användes i denna transaktion, vilket resulterade i en transaktionsavgift på 0,00325755 BNB.


BSC-avgifterna är vanligtvis mycket låga, men om du försöker skicka token utan BNB på ditt konto kommer nätverket att meddela dig att du inte har tillräckligt med tillgångar. Se till att du har lite extra BNB i din plånbok för att betala dina transaktionsavgifter.


Binances uttagsavgifter

När du gör uttag på Binance-börsen måste du betala relevanta transaktionsavgifter. Dessa avgifter varierar beroende på vilken kryptovaluta och vilket nätverk du använder. Binance har sin egen avgiftsstruktur för transaktioner som sker på dess handelsplattform. Uttagsavgifterna påverkas dock av externa faktorer som inte är under Binances kontroll.

För att kunna ta ut din krypto krävs arbetet från miners eller validerare som inte ingår i Binance-ekosystemet. Därför måste Binance justera uttagsavgifterna regelbundet, baserat på nätverksförhållanden som inkluderar trafik och efterfrågan.

Binance sätter också minimigränser för hur mycket krypto som kan tas ut. Du kan kolla upp de aktuella gränserna på sidan Avgiftsschema.

Handelsavgifter baseras på ditt kontos vip-nivå och är oberoende av uttagsavgifterna. Din samlade månatliga handelsvolym avgör ditt kontos vip-nivå. Den maximala avgiften som för närvarande tas ut är 0,1 % av den krypto som överförs, både för makers och takers. Tänk på att användare som betalar i BNB har lägre avgifter när de handlar.


Sammanfattningsvis

Transaktionsavgifterna är en integrerad del av kryptoekonomin i blockkedjenätverk. De är en del av de incitament som ges till användare som håller igång nätverket. Avgifter ger också ett lager av skydd mot hackare och spam.

Mängden trafik som vissa nätverk genomgår har dock lett till betydligt högre avgifter. Den decentraliserade karaktären hos de flesta blockkedjorna gör det svårare för dem att skalas. Det är så att vissa nätverk har hög skalbarhet och transaktionsgenomströmning, men det betyder ofta att de antingen har lägre säkerhet eller decentralisering.

Det finns dock flera forskare och utvecklare som arbetar med förbättringar som förhoppningsvis kommer att ge mer inkludering när det gäller kryptovalutor i utvecklingsländerna.