Hva er en blokkjedebro?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hvorfor trenger vi blokkjedebroer?  
Hvordan fungerer blokkjedebroer? 
Hvilke slags blokkjedebroer finnes? 
Fordeler med blokkjedebroer
Risikoen med blokkjedebroer
Hva er fremtiden til blokkjedebroer? 
Avsluttende tanker
Hva er en blokkjedebro?
Hjem
Artikler
Hva er en blokkjedebro?

Hva er en blokkjedebro?

Viderekommen
Publisert Jun 22, 2022Oppdatert Nov 11, 2022
7m

TL;DR

En blokkjedebro er en protokoll som knytter sammen to blokkjeder for å muliggjøre samhandling mellom dem. Hvis du eier bitcoin, men ønsker å delta i DeFi-aktivitet på Ethereum-nettverket, lar en blokkjedebro deg gjøre det uten å selge bitcoin. Blokkjedebroer er nødvendige for å oppnå interoperabilitet innenfor blokkjedeområdet.

 

Innledning

For å forstå hva en blokkjedebro er, må du først forstå hva en blokkjede er. Bitcoin, Ethereum og BNB Smart Chain er noen av de viktigste blokkjedeøkosystemene, som alle benytter forskjellige konsensusprotokoller, programmeringsspråk og systemregler. 

En blokkjedebro er en protokoll som knytter sammen to blokkjeder som er økonomisk og teknologisk separate, slik at samhandling mellom dem blir mulig. Disse protokollene fungerer som en fysisk bro som knytter sammen to øyer, men øyene er fortsastt separate blokkjedeøkosystemer.

Dermed gjør blokkjedebroer det mulig med noe som kalles interoperabilitet – det betyr at digitale aktiva og data som ligger på én blokkjede, kan samhandle med en annen. Interoperabilitet er hjørnesteinen på internett: Maskiner over hele verden bruker det samme settet med åpne protokoller for å snakke med hverandre. I blokkjedeområdet, hvor det er mange forskjellige protokoller, er blokkjedebroer nødvendige for å muliggjøre en lignende utveksling av data og verdi på en enkel måte. 


Hvorfor trenger vi blokkjedebroer?  

Etter hvert som blokkjedeområdet utviklet og utvidet seg, har en av de største begrensningene vært mangelen på muligheter for at forskjellige blokkjeder skal fungere sammen. Hver blokkjede har sine egne regler, tokener, protokoller og smarte kontrakter. Blokkjedebroer bidrar til å bryte disse siloene og føre de isolerte kryptoøkosystemene sammen. Et sammenkoblet nettverk av blokkjeder kan legge til rette for at tokener og data utveksles mellom seg på en sømløs måte. 

Bortsett fra å muliggjøre overføringer på tvers av kjeder gir blokkjedebroer andre fordeler også. De gir brukerne tilgang til nye protokoller på andre kjeder og gjør det mulig for utviklere fra forskjellige blokkjedefellesskap å samarbeide. Med andre ord er blokkjedebroer en kritisk komponent i en interoperabel fremtid for blokkjedeindustrien.

 

Hvordan fungerer blokkjedebroer? 

Det vanligste bruksområdet for en blokkjedebro er tokenoverføring. For eksempel: Du vil overføre bitcoin (BTC) til Ethereum-nettverket. Én måte er å selge BTC og deretter kjøpe ether (ETH). Men da påløper det transaksjonsgebyrer, og det utsetter deg for prisvolatilitet. 

Alternativt kan du oppnå dette ved å bruke en blokkjedebro uten å selge kryptoen din. Når du kobler 1 BTC til en Ethereum-lommebok, vil en blokkjedebrokontrakt låse BTC-en din og opprette en tilsvarende mengde "innpakkede" (Wrapped) BTC (WBTC), som er et ERC20-token som er kompatibelt med Ethereum-nettverket. Mengden BTC du vil portere, blir låst i en smart kontrakt, og tilsvarende tokener på blokkjedenettverket de sendes til, utstedes eller myntes. Et innpakket token er en tokenisert versjon av en annen kryptovaluta. Det er knyttet til verdien av aktivumet det representerer, og kan vanligvis løses inn mot dette (pakkes ut) når som helst.

Fra et brukerperspektiv innebærer denne prosessen noen få trinn. For å bruke Binance Bridge, for eksempel, må du først velge kjeden du vil bygge bro fra, og spesifisere beløpet. Du setter deretter inn krypto til en adresse som blir generert av Binance Bridge. Etter at kryptoen er sendt til adressen innenfor tidsvinduet, sender Binance Bridge deg en tilsvarende mengde innpakkede tokener på den andre blokkjeden. Hvis du vil konvertere pengene tilbake, gjør du ganske enkelt prosessen omvendt.

 

Hvilke slags blokkjedebroer finnes? 

Blokkjedebroer kan kategoriseres etter funksjoner, mekanismer og sentraliseringsnivå. 

Depotbaserte kontra ikke-depotbaserte broer

En vanlig kategorisering er å dele blokkjedebroer i to typer: depot (sentralisert) og ikke-depot (desentralisert). 

Depotbroer krever at brukerne stoler på en sentral enhet for riktig og sikker drift av systemet. Man bør gjøre omfattende undersøkelser for å være sikker på at denne enheten er pålitelig. 

Ikke-depotbroer opererer på en desentralisert måte og er avhengig av smarte kontrakter for å administrere prosessene for låsing og mynting av krypto, noe som fjerner behovet for å stole på en brooperatør. Da er systemets sikkerhet like god som den underliggende koden.

Blokkjedebroer etter funksjon

En annen klassifisering er basert på hvordan en blokkjedebro fungerer. Noen eksempler inkluderer innpakkede-aktiva-broer og sidekjedebroer.

Innpakkede-aktiva-broer muliggjør kryptointeroperabilitet, for eksempel portering av bitcoin til Ethereum-nettverket ved å pakke BTC til "Wrapped BTC" (WBTC), et ERC20-token som er kompatibelt med Ethereum-nettverket. Sidekjedebroer kobler sammen den overordnede blokkjeden og den underordnede sidekjeden, noe som muliggjør interoperabilitet mellom de to. Disse trengs fordi overordnet kjede og sidekjede kan ha forskjellige konsensusmekanismer. Et eksempel er xDai Bridge, som kobler sammen Ethereum-nettverket med Gnosis Chain (tidligere xDai-blokkjeden), en Ethereum-basert sidekjede for stabile betalinger. xDai sikres av et sett med validatorer som ikke er de samme som de som vedlikeholder Ethereum-nettverket. xDai Bridge legger til rette for enkel overføring av verdi mellom de to kjedene.

Blokkjedebroer etter mekanisme 

Det finnes enveisbroer og toveisbroer. En enveisbro betyr at brukerne bare kan brokoble aktiva til én destinasjonsblokkjede, men ikke tilbake til den opprinnelige blokkjeden. Toveisbroer tillater aktivabroer i begge retninger. 

 

Fordeler med blokkjedebroer

Den viktigste fordelen med blokkjedebroer er muligheten til å forbedre interoperabiliteten. 
De muliggjør bytting av tokener, aktiva og data på tvers av blokkjeder, enten mellom lag 1- og lag 2-protokoller eller ulike sidekjeder. For eksempel lar WBTC bitcoin-brukere utforske de desentraliserte applikasjonene (dapps) og DeFi-tjenestene til Ethereum-økosystemet. En interoperabel blokkjedesektor er avgjørende for fremtidig suksess for bransjen.

En annen fordel med blokkjedebroer er at det forbedrer skalerbarheten. Noen blokkjedebroer kan håndtere et stort antall transaksjoner, noe som forbedrer effektiviteten. For eksempel er Ethereum-Polygon Bridge en desentralisert toveisbro som fungerer som en skaleringsløsning til Ethereum-nettverket. Dermed kan brukerne oppleve raskere transaksjoner og lavere transaksjonskostnader.

 

Risikoen med blokkjedebroer

Samtidig har blokkjedebroer noen begrensninger. Angripere har utnyttet sårbarhetene til noen av de smarte kontraktene til blokkjedebroer. Ondsinnede aktører har svindlet til seg enorme mengder krypto fra krysskjedebroer. 

Depot-broer kan utsette brukerne for depot-risiko. Den sentraliserte enheten bak en depot-bro kan teoretisk sett stjele brukernes penger. Ved bruk av depot-broer bør du velge etablerte merkenavn med lang og god historikk. 

En annen potensiell teknisk begrensning er flaskehalser knyttet til transaksjonhastighet. Én kjedes flaskehals for gjennomstrømningskapasitet kan hindre blokkjedeinteroperabilitet i stor skala. 

Selv om en bro kan dempe overbelastningen på et travelt nettverk, vil ikke det å flytte aktiva til en annen kjede løse problemet med skalerbarhet, ettersom brukerne ikke alltid har tilgang til den samme pakken med dapps og tjenester. For eksempel er noen Ethereum-dapps ikke tilgjengelige på Polygon Bridge, noe som begrenser skaleringseffekten. 

Til slutt kan blokkjedebroer utsette de underliggende protokollene for risiko knyttet til mangel på tillit. Fordi blokkjedebroer kobler sammen forskjellige blokkjeder, er den generelle sikkerheten til de sammenkoblede nettverkene like sterk som det svakeste leddet. 

 

Hva er fremtiden til blokkjedebroer? 

Internett er et revolusjonerende system delvis fordi interoperabiliteten er så høy. Blokkjedebroer er avgjørende for å forbedre blokkjedeindustriens interoperabilitet og masseadopsjon. De har implementert noen viktige innovasjoner, slik at brukerne kan utveksle aktiva mellom mange blokkjedeprotokoller. Blokkjedebroer har vokst betydelig når det gjelder antall broer, brukere og totalt transaksjonsvolum.  

Behovet for blokkjedebroer vil sannsynligvis fortsette å vokse etter hvert som internett beveger seg mot Web3. Fremtidige innovasjoner kan gi større skalerbarhet og effektivitet til brukere og utviklere. Det kan komme innovative løsninger som tar tak i sikkerhetsrisikoen knyttet til broer. Blokkjedebroer er viktige for å bygge et interoperabelt, åpent og desentralisert blokkjederom. 


Avsluttende tanker

Utviklingen av blokkjedeindustrien er drevet av konstante innovasjoner. Vi har pionerprotokoller som Bitcoin- og Ethereum-nettverkene, etterfulgt av en haug med alternative lag 1- og lag 2-blokkjeder. Antall kryptomynter og tokener har vokst eksponentielt. 

Med separate regler og teknologier trenger de at blokkjedebroer kobler dem sammen. Et blokkjedeøkosystem knyttet sammen av broer gjør det mer helhetlig og interoperabelt, noe som åpner for muligheter for bedre skalerbarhet og effektivitet. Med utallige angrep på krysskjedebroer fortsetter jakten på et sikrere og mer robust brodesign.