Mikä on lohkoketjusilta?
Sisällysluettelo
Johdanto
Miksi lohkoketjusillat ovat tarpeen?  
Kuinka lohkoketjusillat toimivat? 
Millaisia lohkoketjusiltoja on olemassa? 
Lohkoketjusiltojen edut
Lohkoketjusiltojen riskit
Mikä on lohkoketjusiltojen tulevaisuus? 
Yhteenveto
Mikä on lohkoketjusilta?
Etusivu
Artikkelit
Mikä on lohkoketjusilta?

Mikä on lohkoketjusilta?

Keskitaso
Julkaistu Jun 22, 2022Päivitetty Nov 11, 2022
7m

Tiivistelmä

Lohkoketjusilta on protokolla, joka yhdistää kaksi lohkoketjua niiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Jos omistat bitcoinia, mutta haluat osallistua DeFi-toimintaan Ethereum-verkossa, lohkoketjusillan avulla voit tehdä sen myymättä bitcoinejasi. Lohkoketjusillat ovat olennaisen tärkeitä yhteentoimivuuden saavuttamiseksi lohkoketjualalla.

 

Johdanto

Ymmärtääksesi, mikä lohkoketjusilta on, sinun on ensin ymmärrettävä, mikä lohkoketju on. Bitcoin, Ethereum ja BNB Smart Chain ovat joitain suurimmista lohkoketjuekosysteemeistä, jotka kaikki luottavat erilaisiin konsensusprotokolliin, ohjelmointikieliin ja järjestelmäsääntöihin. 

Lohkoketjusilta on protokolla, joka yhdistää kaksi taloudellisesti ja teknologisesti erillistä lohkoketjua niiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Nämä protokollat toimivat kuin kaksi saarta yhdistävä fyysinen silta, ja saaret puolestaan edustavat erillisiä lohkoketjuekosysteemejä.

Näin lohkoketjusillat mahdollistavat niin kutsutun yhteentoimivuuden, mikä tarkoittaa, että yhdessä lohkoketjussa olevat digitaaliset varat ja tiedot voivat olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Yhteentoimivuus on internetin kulmakivi: laitteet ympäri maailmaa käyttävät samoja avoimia protokollia vaihtaakseen tietoja keskenään. Lohkoketjualalla, jossa on monia erillisiä protokollia, lohkoketjusillat ovat välttämättömiä tietojen ja arvon vaihtamisen helpottamiseksi. 


Miksi lohkoketjusillat ovat tarpeen?  

Lohkoketjualan kehittyessä ja laajentuessa eräs merkittävimmistä rajoituksista on ollut eri lohkoketjujen kyvyttömyys toimia yhdessä. Jokaisella lohkoketjulla on omat sääntönsä, tokeninsa, protokollansa ja älysopimuksensa. Lohkoketjusillat auttavat hajottamaan nämä erilliset tilat ja yhdistämään eristetyt kryptoekosysteemit. Yhdistetty lohkoketjujen verkko voi mahdollistaa tokenien ja tietojen sujuvan vaihdon niiden välillä. 

Ketjujen välisten siirtojen mahdollistamisen lisäksi lohkoketjusillat tarjoavat myös muita etuja. Niiden avulla käyttäjät voivat käyttää uusia protokollia muissa ketjuissa ja antaa eri lohkoketjuyhteisöjen kehittäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä. Toisin sanoen lohkoketjusillat ovat kriittinen osa lohkoketjuteollisuuden yhteentoimivaa tulevaisuutta.

 

Kuinka lohkoketjusillat toimivat? 

Lohkoketjusillan yleisin käyttötapaus on tokenien siirto. Jos haluat esimerkiksi siirtää bitcoinisi (BTC) Ethereum-verkkoon, eräs tapa tehdä tämä on myydä BTC-tokenit ja ostaa sitten etheriä (ETH). Tästä aiheutuisi kuitenkin transaktiomaksuja, ja se altistaisi sinut hintojen volatiliteetille. 

Vaihtoehtoisesti voit saavuttaa tämän tavoitteen käyttämällä lohkoketjusiltaa myymättä kryptojasi. Kun yhdistät 1 BTC:n Ethereum-lompakkoon, lohkoketjusiltasopimus lukitsee BTC:si ja luo vastaavan määrän Wrapped BTC:tä (WBTC), joka on ERC20-token ja näin yhteensopiva Ethereum-verkon kanssa. Siirrettävän BTC:n määrä lukitaan älysopimukseen, ja vastaavat tokenit lasketaan liikkeeseen tai luodaan kohdelohkoketjuverkossa. Kääritty token on tokenisoitu versio toisesta kryptovaluutasta. Se on sidottu edustamansa omaisuuserän arvoon, ja se voidaan yleensä lunastaa siksi milloin tahansa.

Käyttäjän näkökulmasta tämä prosessi vaatii muutaman vaiheen läpikäymisen. Jos haluat käyttää esimerkiksi Binance Bridgeä, valitset ensin ketjun, josta haluat yhdistää, ja määrität summan. Tämän jälkeen talletat kryptot Binance Bridgen luomaan osoitteeseen. Kun kryptot on lähetetty osoitteeseen määritetyn ajan kuluessa, Binance Bridge lähettää sinulle vastaavan määrän käärittyjä tokeneita toisessa lohkoketjussa. Jos haluat muuntaa varasi takaisin, käyt läpi käänteisen prosessin.

 

Millaisia lohkoketjusiltoja on olemassa? 

Lohkoketjusillat voidaan luokitella niiden toimintojen, mekanismien ja keskittämistasojen mukaan. 

Säilytyssillat vs. ei-säilytyssillat

Yksi yleinen luokittelutapa on jakaa lohkoketjusillat kahteen tyyppiin: säilytys (keskitetty) ja ei-säilytys (hajautettu). 

Säilytyssillat edellyttävät, että käyttäjät luottavat siihen, että keskitetty taho ylläpitää järjestelmää asianmukaisesti ja turvallisesti. Käyttäjien tulisi tehdä laajaa tutkimusta varmistaakseen, että tämä taho on luotettava. 

Ei-säilytyssillat toimivat hajautetusti, ja ne luottavat älysopimuksiin kryptojen lukitus- ja luomisprosessien hallitsemiseksi, mikä poistaa tarpeen luottaa sillan ylläpitäjään. Tässä tapauksessa järjestelmän turvallisuus on yhtä hyvä kuin sen taustalla oleva koodi.

Lohkoketjusillat toimintojen mukaan

Toinen luokitus perustuu siihen, miten lohkoketjusilta toimii. Joitakin esimerkkejä ovat käärittyjen omaisuuksien sillat ja sivuketjusillat.

Käärittyjen omaisuuserien sillat mahdollistavat kryptojen yhteentoimivuuden, esimerkiksi bitcoinien siirtämisen Ethereum-verkkoon käärimällä BTC:tä Wrapped BTC:ksi (WBTC), joka on Ethereum-verkon kanssa yhteensopiva ERC20-token. Sivuketjusillat yhdistävät päälohkoketjun sen alisivuketjuun, mikä mahdollistaa yhteentoimivuuden näiden kahden välillä. Näitä tarvitaan, koska vanhemmalla ketjulla ja sivuketjulla voi olla erilaiset konsensusmekanismit. Eräs esimerkki on xDai Bridge, joka yhdistää Ethereumin pääverkon Gnosis Chainiin (entinen xDai-lohkoketju), joka on Ethereum-pohjainen vakaa maksusivuketju. xDai on suojattu joukolla vahvistajia, jotka eroavat Ethereum-verkkoa ylläpitävistä vahvistajista. xDai-silta mahdollistaa helpon arvonsiirron näiden kahden ketjun välillä.

Lohkoketjusillat mekanismien mukaan 

On olemassa yksisuuntaisia ja kaksisuuntaisia siltoja. Yksisuuntainen silta tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat yhdistää varat vain yhteen kohdelohkoketjuun, mutta eivät takaisin sen alkuperäiseen lohkoketjuun. Kaksisuuntaiset sillat mahdollistavat omaisuuden siltaamisen molempiin suuntiin. 

 

Lohkoketjusiltojen edut

Lohkoketjusiltojen tärkein etu on kyky parantaa yhteentoimivuutta. 
Ne mahdollistavat tokenien, varojen ja tietojen vaihdon eri lohkoketjujen välillä, joko ensimmäisen tai toisen tason protokollien tai eri sivuketjujen välillä. Esimerkiksi WBTC antaa bitcoinin käyttäjille mahdollisuuden kokeilla Ethereum-ekosysteemin hajautettuja sovelluksia (DApps) ja DeFi-palveluita. Yhteentoimiva lohkoketjusektori on kriittinen alan tulevalle menestykselle.

Toinen lohkoketjusiltojen etu on skaalautuvuuden parantaminen. Jotkin lohkoketjusillat pystyvät käsittelemään suuren määrän transaktioita, mikä parantaa tehokkuutta. Esimerkiksi Ethereum-Polygon-silta on hajautettu kaksisuuntainen silta, joka toimii Ethereum-verkon skaalautuvuusratkaisuna. Tämän seurauksena käyttäjät voivat hyötyä nopeammista transaktioista ja alhaisemmista transaktiokustannuksista.

 

Lohkoketjusiltojen riskit

Samaan aikaan lohkoketjusilloilla on joitain rajoituksia. Hyökkääjät ovat hyödyntäneet joidenkin lohkoketjusiltojen älysopimusten haavoittuvuuksia. Pahantahtoiset toimijat ovat kavaltaneet valtavia määriä kryptoja ketjujen välisiltä silloilta. 

Säilytyssillat voivat altistaa käyttäjät säilytykseen liittyville riskeille. Säilytyssillan takana oleva keskitetty taho voisi teoriassa varastaa käyttäjien varoja. Kun käytät säilytyssiltoja, valitse vakiintuneita brändejä, jotka ovat olleet käytössä pitempään. 

Toinen mahdollinen tekninen rajoitus on transaktiomäärien pullonkaulat. Yksittäisen ketjun läpimenokapasiteetin pullonkaula voi haitata laajamittaista lohkoketjujen yhteentoimivuutta. 

Vaikka silta voi lievittää ruuhkaa kiireisessä verkossa, omaisuuserien siirtäminen toiseen ketjuun ei ratkaise skaalautuvuusongelmaa, koska käyttäjät eivät aina voi käyttää samaa valikoimaa hajautettuja sovelluksia ja palveluja. Esimerkiksi jotkin Ethereumin hajautetut sovellukset eivät ole saatavilla Polygon-sillassa, mikä rajoittaa sen skaalaustehokkuutta. 

Lopuksi lohkoketjusillat voivat altistaa taustalla olevat protokollat riskeille, jotka liittyvät luottamuseroihin. Koska lohkoketjusillat yhdistävät eri lohkoketjuja, yhteenliitettyjen verkkojen yleinen turvallisuus on yhtä vahva kuin niiden heikoin lenkki. 

 

Mikä on lohkoketjusiltojen tulevaisuus? 

Internet on vallankumouksellinen järjestelmä osittain sen korkean yhteentoimivuuden vuoksi. Lohkoketjusillat ovat kriittisiä lohkoketjuteollisuuden yhteentoimivuuden lisäämiseksi ja valtavirran käyttöönoton takaamiseksi. Ne ovat mahdollistaneet joitain olennaisia innovaatioita, joiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa omaisuuseriä monien lohkoketjuprotokollien välillä. Lohkoketjusillat ovat kasvaneet merkittävästi siltojen, käyttäjien ja transaktioiden kokonaismäärässä.  

Lohkoketjusiltojen tarve todennäköisesti kasvaa edelleen, kun internet siirtyy kohti Web3:a. Tulevat innovaatiot voivat tarjota käyttäjille ja kehittäjille paremman skaalautuvuuden ja tehokkuuden. Tulevaisuudessa saatamme nähdä innovatiivisia ratkaisuja siltoihin liittyvien turvallisuusriskien käsittelemiseksi. Lohkoketjusillat ovat olennainen osa yhteentoimivan, avoimen ja hajautetun lohkoketjualan rakentamista. 


Yhteenveto

Lohkoketjuteollisuuden kehitystä ohjaavat jatkuvat innovaatiot. On olemassa pioneeriprotokollia, kuten Bitcoin- ja Ethereum-verkot, joita seuraa lukemattomia vaihtoehtoisia ensimmäisen ja toisen tason lohkoketjuja. Kryptokolikoiden ja -tokenien määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. 

Erillisten sääntöjen ja tekniikoiden vuoksi tarvitaan tapoja liittää lohkoketjusillat yhteen. Siltojen yhdistämä lohkoketjuekosysteemi on yhtenäisempi ja yhteentoimivampi, mikä avaa mahdollisuuksia parempaan skaalautuvuuteen ja tehokkuuteen. Ketjujen välisiä siltoja vastaan on tehty lukuisia hyökkäyksiä, joten turvallisemman ja vankemman siltasuunnittelun kehitys jatkuu edelleen.