Kuinka kryptoja louhitaan?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mitä on kryptojen louhinta?
Kryptolouhinnan tyypit
Kuinka kryptoja voi louhia?
Onko kryptojen louhinta kannattavaa?
Yhteenveto
Kuinka kryptoja louhitaan?
Etusivu
Artikkelit
Kuinka kryptoja louhitaan?

Kuinka kryptoja louhitaan?

Keskitaso
Julkaistu Oct 13, 2022Päivitetty Dec 23, 2022
11mTiivistelmä

Bitcoin ja monet muut lohkoketjuverkot käyttävät työntodiste (Proof of Work, PoW) -konsensusalgoritmia kryptojen louhintaan. On monia mahdollisia tapoja louhia kryptoja – ja sitä voi harjoittaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Voit käyttää erityisiä louhijatietokoneita tai kotonasi jo olevia laitteita, kuten omaa tietokonettasi. Vaikka kenestä tahansa voi tulla louhija, kaikki eivät tee sillä rahaa. Ennen aloittamista louhinta vaatii opiskelua, oikeiden laitteiden ja ohjelmien valintaa sekä käytännön puuhastelua.

Johdanto

Ennen kryptojen louhinnan aloittamista kannattaa tehdä pientä tutkimusta. Tämä johtuu siitä, että eri protokollat saattavat vaatia ainutlaatuisia laitteistoja ja ohjelmistoja. Vaikka louhinta houkuttelee erilaisia ihmisiä kryptoekosysteemiin sen mahdollisten korkeiden palkkioiden vuoksi, se antaa heille myös mahdollisuuden osallistua olennaiseen rooliin hajautettujen lohkoketjujen ylläpitämisessä.

Kryptojen louhinta on erittäin tekninen aihe, ja siihen on useampi kuin yksi tapa. Tämä artikkeli helpottaa louhinnan ymmärtämistä ja antaa siitä käytännöllisemmän käsityksen.

Mitä on kryptojen louhinta?

Lohkoketjuverkot käyttävät louhintaa uusien transaktiolohkojen luomiseen ja vahvistamiseen sekä verkon suojaamiseen. Prosessissa niin sanotut louhijat käyttävät huomattavia määriä laskennallisia resursseja uusien kryptoyksiköiden luomiseen, mikä lisää niiden nykyistä levikkiä.

Bitcoin, Litecoin (LTC) ja monet muut lohkoketjuverkot käyttävät työntodiste (Proof of Work, PoW) -konsensusalgoritmia kryptojen louhintaan. Lyhyesti sanottuna työntodiste määrittää, miten lohkoketjuverkko saavuttaa yksimielisyyden kaikkien hajautettujen osallistujien kesken ilman kolmansia osapuolia. Lisäksi se ratkaisee kaksinkertaisen kulutuksen ongelman estäen verkon osallistujia käyttämästä samoja varoja useammin kuin kerran.

Suunnittelunsa ansiosta PoW edistää hyvää verkkoon osallistumista. Louhijat kilpailevat keskenään ratkaisemalla monimutkaisia kryptografisia pulmia louhintalaitteistolla tavoitteenaan voittaa oikeus louhia seuraava lohko. Ensimmäinen louhija, joka löytää kelvollisen ratkaisun ja vahvistaa transaktiolohkonsa, saa palkkioita. Niinpä prosessi vaatii vaivaa ja on kallista, mutta se myös tarjoaa korvauksen tästä työstä.

PoW-louhinta tekee myös lohkoketjuverkosta hajautetumman. Lohkoketju voi toimia hajautettuna pääkirjana, koska lukemattomat hajautetut tietokoneet (solmut) ylläpitävät sitä maailmanlaajuisesti. Niinpä sen sijaan, että niillä olisi yksi tietokanta, nämä toisiinsa yhdistetyt tietokoneet ylläpitävät kopiota lohkoketjutiedoista ja kommunikoivat keskenään varmistaakseen jatkuvasti lohkoketjun oikean tilan.

On kuitenkin myös mahdollista häiritä lohkoketjua niin sanotulla 51 %:n hyökkäyksellä. Vaikka tällainen hyökkäys onkin hyvin epätodennäköinen, etenkin suuremmissa lohkoketjuverkoissa, yksittäinen taho tai organisaatio voisi teoriassa ottaa haltuunsa yli 50 % verkon laskentatehosta. Tämä määrä louhintavoimaa antaisi hyökkääjälle mahdollisuuden tarkoituksellisesti sulkea pois transaktioita tai muuttaa niiden järjestystä, jolloin hän voisi myös peruuttaa omat transaktionsa.

Toinen mahdollinen kryptojen louhintaan liittyvä ongelma liittyy sen kestävyyteen ja kuluihin. Kryptojen louhinta vaatii merkittäviä investointeja paitsi laitteistoon myös energiaan. Tämän seurauksena monet louhijat, erityisesti ne, jotka louhivat bitcoinia (BTC), kuluttavat valtavia määriä sähköä. Lisäksi jos louhijalla ei ole pääsyä useisiin louhintalaitteisiin ja halpaan sähköön, louhinta ei todennäköisesti koskaan muutu kannattavaksi.

Kryptolouhinnan tyypit

Louhijat saavat lohkopalkkion, kun he onnistuvat vahvistamaan lohkon. Mitä enemmän laskentatehoa louhijat tarjoavat verkkoon, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on vahvistaa seuraava lohko. Kun useampia louhijoita liittyy mukaan peliin, lohkojen vahvistaminen alkaa vaatia enemmän laskentatehoa. Siksi louhinnasta voi tulla liian kallista yksittäisille louhijoille.

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa louhia kryptoja. Käydään sen vuoksi läpi tärkeimmät tavat yksitellen, jotta voit valita itsellesi sopivan tavan riippumatta siitä, aiotko louhia yksin vai osana ryhmää.

ASIC-louhinta

Sovelluskohtaiset integroidut piirit (ASIC) ovat tietokoneita, jotka on suunniteltu yhteen tarkoitukseen. Jotkin ASIC-louhintalaitteet on omistettu kokonaan kryptojen louhintaan.

Muista, että uudet ASIC-mallit voivat nopeasti aiheuttaa vanhempien mallien kannattamattomuuden. Myöskään niin kutsuttuja ASIC-resistenttejä kryptoja ei voida louhia ASIC-louhijoilla.

Grafiikkasuoritinlouhinta

ASICeista poiketen grafiikkaprosessoriyksiköt (GPU) voivat palvella useampaa kuin yhtä tarkoitusta. Perinteisesti niiden tehtävä tietokoneessa on käsitellä grafiikkaa ja lähettää se näytölle. GPU-louhinta tarjoaa halvemman pääsyn kryptojen louhintaan, koska käyttäjät voivat tehdä sen edullisella ja paremmin saatavilla olevalla laitteistolla, kuten tavallisilla kannettavilla tietokoneilla. Vaikka voit silti louhia joitain altcoineja GPU:illa, niiden tehokkuus riippuu louhinnan vaikeudesta ja algoritmista.

Suoritinlouhinta

Keskusyksikkö (CPU) on ensisijainen komponentti, jonka avulla tietokoneet toimivat. CPU-louhinnassa voit käyttää tietokoneesi käyttämätöntä tehoa kryptojen louhimiseen. Jopa bitcoinia louhittiin keskusyksiköillä, mutta nykyään suorittimet eivät ole enää tehokkaimpia vaihtoehtoja kryptojen louhintaan rajoitetun tehonsa vuoksi.

Louhintapoolit

Louhintapoolit viittaavat ryhmään louhijoita, jotka yhdistävät laskentatehonsa (tunnetaan myös nimellä hajautusteho tai hajautusnopeus). Kun ryhmien todennäköisyys löytää uusia lohkoja kasvaa, ne voivat ansaita yhteistyöllä enemmän ja jakaa palkkiot. Monet louhijat liittyvät louhintapooleihin saadakseen tasaisemman ja ennustettavamman tuoton.

Yksinlouhinta

Yksinlouhinta on louhintapoolien vastakohta, koska se ei vaadi muita osallistujia. Yksinlouhinnassa louhija suorittaa louhintaprosessin yksin. Erityisesti merkittävien kryptojen kohdalla louhijoiden on kuitenkin vaikeampi menestyä, koska louhintapoolien valtava yhdistetty prosessointiteho lisää kilpailua.

Pilvilouhinta

Pilvilouhinnassa hankit laskennallisen tehon pilvilouhintafarmilta. Yleisesti ottaen pilvilouhinta koostuu yleensä siitä, että maksat jollekulle muulle siitä, että tämä louhii puolestasi. Siksi se voi helpottaa louhintaprosessin aloittamista, koska se ei vaadi erikoislaitteistoa kryptojen louhimiseen. Lisäksi louhijat vuokraavat laskentatehoa yritykseltä, joka voi sijaita missä päin maailmaa tahansa, mikä tarkoittaa, että myöskään sähkölaskuja tai varastointiongelmia ei synny. Tämä vaihtoehto on kuitenkin erittäin riskialtis, sillä ei ole mitään takeita siitä, että saat tuottoa sijoituksellesi. Monet näistä palveluista ovat jopa osoittautuneet huijauksiksi.

Kuinka kryptoja voi louhia?

Louhinnasta voi tulla passiivinen tulonlähde. Voit seurata tätä vaiheittaista yleisopasta aloittaaksesi louhinnan itse. Muista kuitenkin, että louhintaan on olemassa erilaisia lähestymistapoja ja tekniikoita. Siksi nämä vaiheet eivät välttämättä ole tehokkaita joissakin louhintamenetelmissä, ja toiset saattavat vaatia lisätoimenpiteitä.

Huomaa myös, että louhinta ei ole aina helppo tai kannattava ponnistus, koska se voi olla kryptohintojen vaihtelun ja muuttuvien energiakustannusten armoilla. Se edellyttää, että määrität louhintalaitteet oikein, ja edellyttää joitain menoja, jotta toiminta pysyy käynnissä alkuinvestoinnin päällä. 

1. Valitse krypto

Kryptot eroavat toisistaan louhintavaikeuden perusteella. Vaikeus viittaa vaivannäköön, jota verkko tarvitsee lohkon louhimiseen. Mitä enemmän louhijoita liittyy verkkoon, sitä enemmän kilpailu lisääntyy, mikä puolestaan johtaa hajautuksen vaikeuden lisääntymiseen. Sitä vastoin jos monet louhijat päättävät lähteä verkosta, hajautuksen vaikeustaso vähenee, mikä helpottaa uuden lohkon louhimista.

Suurimpien kryptojen ehdot ovat uskomattoman haastavia täyttää, ja siksi yksittäisten louhijoiden on vaikeampi ansaita tuloja. Tästä syystä bitcoinin louhijat käyttävät tehokkaita ASICeja ja louhintapooleja lisätäkseen mahdollisuuksiaan saada palkkioita.

On tavallista louhia muita työntodiste (Proof of Work, PoW) -kryptoja kuin bitcoinia, kuten dogecoinia ja ethereum classicia. Altcoin-verkot saattavat olla vähemmän ruuhkaisia ja tarjota parempia mahdollisuuksia pienemmille louhijoille. Altcoinit saattavat myös tarjota suuremman kasvupotentiaalin käyttämättömän potentiaalinsa vuoksi. Lisäksi louhijat voivat käyttää vähemmän energiaa kuluttavia louhintavaihtoehtoja, koska nämä verkot eivät vaadi yhtä suurta laskentatehoa.

Ota kuitenkin huomioon, että altcoin-louhinta voi olla epävakaampaa. Pahimmassa tapauksessa protokolla voidaan myös hakkeroida tai hylätä ja tokeneista voi tulla arvottomia. Voi myös olla, että joudut uusimaan louhintalaitteet ja käyttämään enemmän rahaa kuin mitä alun perin suunnittelit tiettyjen kryptojen kasvavan suosion vuoksi. Esimerkiksi alussa louhijat pystyivät käyttämään vain kannettavia tietokoneita bitcoinin louhimiseen, mikä ei enää ole mahdollista.

2. Valitse louhintalaitteesi

Kryptojen louhinta on eräänlainen kilpailu. Louhintakilpailussa louhijat hyötyvät tehokkaasta louhintalaitteistosta, koska heidän todennäköisyytensä louhia seuraava lohko kasvaa. Kuten jo mainitsimme, ASIC-louhijat on suunniteltu palvelemaan yhtä tiettyä tarkoitusta, mikä tekee niistä usein parhaan vaihtoehdon kryptojen louhintaan. Siitä huolimatta GPU:t ovat edelleen harkinnanarvoisia joissakin verkoissa, mutta niiden tehokkuus riippuu krypton louhintavaikeudesta ja algoritmista.

On myös joitain kryptoja, jotka vaativat erityisesti niille suunniteltuja louhintalaitteita. Esimerkiksi heliumin kryptolouhija käyttää radiotekniikkaa – laite asennetaan paikkaan, johon on rajoittamaton näkymä langattoman verkon kattavuuden tarjoamiseksi. Varmista siksi aina, millainen laitteisto on välttämätön kryptoille, joita aiot louhia.

3. Avaa kryptolompakko

Tarvitset myös kryptolompakon, johon talletat louhinnasta ansaitsemiesi kryptojen avaimet. Kun ansaitset palkkion louhintaprosessista, louhintaohjelmisto siirtää sen määrittämääsi kryptolompakko-osoitteeseen. Voit esimerkiksi käyttää Trust Walletia kryptojesi turvalliseen tallettamiseen ja yhteyden muodostamiseen tuhansiin projekteihin eri lohkoketjuissa. 

4. Määritä louhintalaitteesi

Kryptojen louhinta edellyttää, että lataat erikoistuneen louhintaohjelmiston. Paras tapa käyttää ohjelmistoa on sen krypton verkkosivustolta, jota aiot louhia. Tällä tavalla voit varmistaa, että sinulla on oikea ohjelmisto tietylle kryptolle, ja välttää väärennetyt ohjelmat.

Useimmat louhintaohjelmistot ovat ladattavissa ja käytettävissä ilmaiseksi. Lisäksi joillekin kryptoille on valittavissa useita ohjelmistoja, ja ne ovat usein saatavilla eri käyttöjärjestelmille. On aina hyvä tehdä omaa tutkimusta (DYOR) ennen louhintaohjelmiston valitsemista, jotta ymmärrät niiden erot.

Toinen hyödyllinen osa louhintalaitteen asentamista on luoda strategia sähkökustannusten seuraamiseksi. Voit aloittaa tarkistamalla aiemmat sähkölaskut ja arvioimalla, kuinka paljon louhinta maksaa. Valitettava tosiasia on, että louhintalaitteiston energiankulutus saattaa johtaa siihen, että käytät enemmän rahaa sähköön kuin mitä louhinta tuottaa.

Muista lisäksi, että louhintalaitteet aiheuttavat melua ja kuumenevat. Sen vuoksi kannattaakin harkita niiden sijoittamista turvalliseen paikkaan, jossa ne pidetään riittävän viileinä, ja ilmoittaa naapureillesi mahdollisesta ylimääräisestä huminasta.

5. Harkitse liittymistä louhintapooliin

Louhintapoolit voivat auttaa sinua yksittäisenä louhijana laitteisto- ja sähkökustannusten suhteen. Koska lohkopalkkio myönnetään ensimmäiselle onnistuneelle louhijalle, on hyvin epätodennäköistä, että laitteistosi arvaa oikean hajautusarvon. Vaikka käyttäisitkin useita suuritehoisia ASIC-laitteita, olisit silti vain mikroskooppinen osa Bitcoinin kokonaishajautusvoimasta.

Louhintapoolit keräävät suuremman joukon louhintavoimaa, joten mahdollisuus löytää seuraava lohko kasvaa. Toisin sanoen jos yhdistät hajautusvoimasi louhintapooliin, voit mahdollisesti ansaita enemmän kuin suorittaessasi louhintaa yksin.

Louhintapooleilla on tyypillisesti koordinaattori, joka järjestää louhijat niin, että ne eivät todennäköisesti tee virheitä. Koordinaattoreiden tulisi esimerkiksi varmistaa, että louhijat käyttävät erilaisia nonce-arvoja hajautustehon tuhlaamisen välttämiseksi. Usein koordinaattorit ovat myös vastuussa louhintapalkkioiden jakamisesta jokaiselle poolin jäsenelle.

Onko kryptojen louhinta kannattavaa?

Louhinta on yksi mahdollisuuksista, joita ihmiset voivat harkita yrittäessään tuottaa passiivisia tulovirtoja. Louhinta voi tuottaa vähän vaivaa vaativia tuloja, kun louhijan asetukset toimivat oikein ja louhija on kytketty verkkoon.

Mutta tietenkään tulot eivät ole täysin passiivisia, koska louhinta vaatii esimerkiksi laitteiston ylläpitoa, ohjelmistopäivityksiä, sähkölaskujen maksamista jne.

Vaikka louhinta voi olla passiivista, se ei välttämättä ole kannattavaa. Esimerkiksi taustalla olevan krypton volatiliteetti voi johtaa louhijan sähkökustannuksia pienempiin kokonaispalkkioihin.

Louhintaoperaation kannattavuus riippuu sen koosta ja sijainnista. Esimerkiksi suurimmat kryptojen louhintafarmit sijaitsevat strategisesti maissa, joissa sähkökustannukset ovat alhaisimmat. Lisäksi joissakin paikoissa sähkön hinta voi myös olla epävakaa, mikä voi häiritä louhintaa.

Louhinta vaatii todennäköisesti jonkin aikaa, ennen kuin alat tehdä sillä rahaa louhijalaitteistoon tehtyjen alkuinvestointien vuoksi. Niinpä ensimmäinen louhintajakso voi mennä kustannusten takaisinmaksuun. Lisäksi kuten aiemmin opimme, laitteisto voi vanhentua ja muuttua tehottomaksi, mikä voi tarkoittaa lisäkustannuksia. Tämän vuoksi kryptojen louhinta saattaa vaatia useampia investointeja laitteistoon alkuinvestoinnin jälkeen.

Jotkut päättävät louhia kryptoja puhtaasti tukeakseen lohkoketjujen hajauttamista ja turvallisuutta. Joskus jopa voittoja tavoittelematta.

Yhteenveto

Louhinta on välttämätöntä lohkoketjuille, koska se auttaa suojaamaan verkkoa samalla, kun sen avulla luodaan ja vahvistetaan uusia transaktiolohkoja. Vaikka kuka tahansa voi aloittaa kryptojen louhinnan, on tärkeää ottaa huomioon kustannukset ja riskit. 

Louhinta vaatii myös tiettyä teknistä tietämystä varsinkin silloin, kun hankit ja asennat louhintalaitteitasi. On tärkeää tehdä omaa tutkimusta ja ymmärtää louhittavan krypton erityispiirteet. Sinun on myös avattava kryptolompakko saadaksesi mahdolliset louhintapalkkiot.

Muista kuitenkin, että kryptoekosysteemi muuttuu nopeasti, joten pidä silmällä projektin kehitystä ja päivityksiä, koska ne voivat muuttaa krypton louhinnan kulkua.