Aloittelijan opas klassisiin kaaviokuvioihin
Sisällysluettelo
Mitä ovat klassiset kaaviokuviot?
Liput
Kolmiot
Kiilat
Kaksoishuippu ja kaksoispohja
Pää ja hartiat
Käänteinen pää ja hartiat
Yhteenveto
Aloittelijan opas klassisiin kaaviokuvioihin
Etusivu
Artikkelit
Aloittelijan opas klassisiin kaaviokuvioihin

Aloittelijan opas klassisiin kaaviokuvioihin

Aloittelija
Julkaistu Apr 8, 2020Päivitetty Oct 18, 2022
7m

Mitä ovat klassiset kaaviokuviot?

On monia eri tapoja analysoida rahoitusmarkkinoita teknisen analyysin (TA) avulla. Jotkut treidaajat käyttävät indikaattoreita ja oskillaattoreita, kun taas toiset perustavat analyysinsä vain hintakehitykseen.

Kynttiläkaaviot tarjoavat historiallisen yleiskatsauksen hinnoista ajan myötä. Ajatuksena on, että tutkimalla omaisuuserän historiallista hintakehitystä voidaan havaita toistuvia malleja. Kynttiläkuviot voivat kertoa hyödyllisen tarinan kartoitetusta omaisuuserästä, ja monet treidaajat yrittävät hyödyntää sitä osake-, valuutta- ja kryptomarkkinoilla.

Joitakin yleisimpiä esimerkkejä näistä kuvioista kutsutaan yhdessä klassisiksi kaaviokuvioiksi. Nämä ovat joitain tunnetuimmista malleista, ja monet treidaajat pitävät niitä luotettavina treidausindikaattoreina. Miksi näin? Eikö treidauksessa ja sijoittamisessa ole kyse etuaseman löytämisestä jostakin kohteesta, jonka muut ovat jättäneet huomiotta? Kyllä, mutta huomioon on otettava myös joukkopsykologia. Koska teknisiin malleihin ei liity mitään tieteellistä periaatetta tai fyysistä lakia, niiden tehokkuus riippuu suuresti siitä, kuinka moni markkinatoimija kiinnittää niihin huomiota.


Liput

Lippu on konsolidointialue, joka on vastoin pidemmän aikavälin trendin suuntaa ja tapahtuu jyrkän hintaliikkeen jälkeen. Se näyttää lipputangossa olevalta lipulta, jossa tanko on impulssiliike, ja lippu on konsolidointialue.

Lippuja voidaan käyttää trendin mahdollisen jatkumisen tunnistamiseen. Kuvion mukana seuraava volyymi on myös tärkeä. Ihannetapauksessa impulssiliikkeen tulisi tapahtua suurella volyymillä, kun taas konsolidointivaiheessa volyymin tulisi olla vähäisempää ja pienenevämpää.


Härkälippu

härkälippu-kaaviokuvio


Härkälippu tapahtuu nousutrendissä ja seuraa jyrkkää liikettä ylöspäin. Sitä seuraa tyypillisesti jatko ylöspäin.


Karhulippu

karhulippu-kaaviokuvio


Karhulippu tapahtuu laskutrendissä ja seuraa jyrkkää liikettä alaspäin. Sitä seuraa tyypillisesti jatko alaspäin.


Viiri

viiri-kaaviokuvio


Viirit ovat pohjimmiltaan muunnelma lipuista, joissa konsolidointialueella on yhteneviä trendiviivoja, jotka muistuttavat enemmän kolmiota. Viiri on neutraali muodostuma, joten sen tulkinta riippuu suuresti kuvion kontekstista.


Kolmiot

Kolmio on kaaviokuvio, jolle on ominaista lähentyvä hinta-alue, jota tyypillisesti seuraa trendin jatkuminen. Itse kolmio näyttää tauon taustalla olevassa trendissä, mutta se voi myös viitata käänteeseen tai jatkoon.


Nouseva kolmio

nouseva kolmio -kaaviokuvio


Nouseva kolmio muodostuu, kun kaaviossa on vaakasuora vastustusalue ja nouseva trendiviiva, joka muodostuu korkeampien alimpien hintojen sarjan poikki. Pohjimmiltaan joka kerta, kun hinta pomppii vaakasuorasta vastustustasosta, ostajat astuvat markkinoille korkeammalla hintatasolla ja luovat korkeampia alimpia hintoja. Kun jännitys kasvaa vastustusalueelle, jos hinta lopulta murtautuu sen läpi, sitä seuraa yleensä nopea piikki suurella volyymillä. Siksi nouseva kolmio on nousutrendiin viittaava kuvio.


Laskeva kolmio

laskeva kolmio -kaaviokuvio


Laskeva kolmio on nousevan kolmion vastakohta. Se muodostuu, kun kaavassa on vaakasuora tukialue ja laskeva trendiviiva, joka muodostuu alempien ylähintojen poikki. Samalla tavalla kuin nouseva kolmio, joka kerta, kun hinta pomppii vaakasuorasta tukitasosta, myyjät astuvat markkinoille alhaisempien hintojen houkuttelemina ja luovat alempia huippuhintoja. Tyypillisesti jos hinta murtautuu vaakasuoran tukialueen läpi, sitä seuraa nopea piikki alas suurella volyymillä. Tämä tekee siitä laskusuuntaisen kuvion. 


Symmetrinen kolmio

symmetriset kolmiot


Symmetrisen kolmion muodostaa laskeva ylempi trendiviiva ja nouseva alempi trendiviiva, jotka molemmat muodostuvat suunnilleen yhtä suurella kaltevuudella. Symmetrinen kolmio ei ole nouseva eikä laskeva kuvio, koska sen tulkinta riippuu suuresti kontekstista (eli taustalla olevasta suuntauksesta). Yksinään sitä pidetään neutraalina kuviona, joka edustaa yksinkertaisesti konsolidointijaksoa.


Kiilat

Kiila muodostuu lähentyvistä trendiviivoista, mikä osoittaa lähenevää hintakehitystä. Trendiviivat osoittavat tässä tapauksessa, että ylähinnat ja alahinnat ovat joko nousussa tai laskussa eri tahdissa.

Se voi tarkoittaa, että käänne on lähestymässä, koska taustalla oleva suuntaus heikkenee. Kiilakuvioon voi liittyä volyymin väheneminen, mikä osoittaa myös, että suuntaus saattaa olla menettämässä vauhtiaan.


Nouseva kiila

nouseva kiila


Nouseva kiila on laskusuuntainen käännekuvio. Se viittaa siihen, että hintojen lähestyessä toisiaan nousutrendi heikkenee heikkenemistään, ja se saattaa vihdoin murtautua alemman trendiviivan läpi. 


Laskeva kiila

putoava kiila -kaaviokuvio


Putoava kiila on noususuuntainen käännekuvio. Se osoittaa, että jännitys kasvaa, kun hinta laskee ja trendiviivat lähestyvät toisiaan. Putoava kiila johtaa usein noususuuntaan purkautumiseen impulsiivisella liikkeellä.Kaksoishuippu ja kaksoispohja

Kaksoishuiput ja kaksoispohjat ovat kuvioita, jotka muodostuvat, kun markkinat liikkuvat joko M- tai W-muodossa. On syytä huomata, että nämä kuviot voivat olla päteviä, vaikka asiaankuuluvat hintapisteet eivät olisikaan täsmälleen samat, mutta lähellä toisiaan.

Tyypillisesti kahteen matalaan tai korkeaan kohtaan tulisi liittyä suurempi volyymi kuin muihin kuvioihin.


Kaksoishuippu

kaksoishuippu-kaaviokuvio


Kaksoishuippu on laskeva käännekuvio, jossa hinta saavuttaa korkean tason kaksi kertaa, eikä se pysty murtautumaan ensimmäistä hintaa korkeammalle toisella yrityksellä. Samaan aikaan kahden huipun välisen vetäytymisen tulisi olla kohtalainen. Kuvio vahvistuu, kun hinta ylittää kahden huipun välisen vetäytymisen alimman tason.


Kaksoispohja

kaksoispohja-kaaviokuvio


Kaksoispohja on nouseva käännekuvio, jossa hinta pysyy alhaisena kaksi kertaa ja jatkuu lopulta noususuuntaan luoden korkeamman ylähinnan. Samoin kuin kaksoishuipussa, kahden pohjahinnan välisen pompun tulisi olla kohtalainen. Kuvio vahvistuu, kun hinta saavuttaa korkeamman korkean hinnan kuin kahden pohjahinnan välisen pompun huippu.


Pää ja hartiat

pää ja hartiat -kaaviokuvio


Pää ja hartiat ovat laskeva käännekuvio, jossa on perustaso (pääntie) ja kolme huippua. Kahden sivulla olevan huipun tulisi olla suunnilleen samalla hintatasolla, kun taas keskimmäisen huipun tulisi olla sivuhuippuja korkeampi. Kuvio vahvistuu, kun hinta rikkoo pääntien tukitason.


Käänteinen pää ja hartiat

käänteinen pää ja hartiat -kaaviokuvio


Kuten nimestä voi päätellä, tämä on pään ja hartioiden vastakohta – ja siksi se osoittaa noususuuntaisen käänteen. Käänteinen pää ja hartiat muodostuvat, kun hinta laskee alemmalle tasolle laskutrendissä, sitten pomppii ja löytää tukitason suunnilleen samalla tasolla kuin ensimmäinen alahinta. Kuvio vahvistuu, kun hinta rikkoo pääntien vastuksen ja jatkuu korkeammalle.


Yhteenveto

Klassiset kaaviokuviot ovat tunnetuimpia TA-kuvioita. Kuten minkä tahansa markkina-analyysimenetelmän kohdalla, niitä ei kuitenkaan pidä tarkastella erillään. Se, mikä toimii hyvin tietyssä markkinaympäristössä, ei välttämättä toimi toisessa. Sen vuoksi onkin aina hyvä käytäntö etsiä kuvioille vahvistusta ja samalla harjoittaa asianmukaista riskienhallintaa.

Jos haluat lukea lisää kynttiläkuvioista, tutustu artikkeliimme 12 suosittua kynttiläkuviota, joita käytetään teknisessä analyysissä.