Co je decentralizovaná věda (DeSci)?
Domů
Články
Co je decentralizovaná věda (DeSci)?

Co je decentralizovaná věda (DeSci)?

Začátečníci
Zveřejněno Mar 12, 2024Aktualizováno Apr 18, 2024
4m

Hlavní body:

  • Decentralizovaná věda (DeSci – Decentralized Science) je hnutí usilující o vybudování veřejné infrastruktury pro vědecký výzkum za pomoci technologií Webu 3.0.

  • Oproti TradSci (tradiční věda) přináší DeSci více zdrojů financování, spolupráci bez cenzury a otevřený přístup k výzkumným datům.

  • DeSci má potenciál zprostředkovat díky blockchainové technologii decentralizovanější, transparentnější a přístupnější vědu.

Úvod

Decentralizovaná věda vznikla jako hnutí, které využívá technologie Webu 3.0 ke zlepšování vědeckého výzkumu. V tomto článku se podíváme na to, co decentralizovaná věda je, jaké má možnosti využití a v čem se liší od tradiční vědy.

Co je decentralizovaná věda?

Decentralizovaná věda (DeSci – Decentralized Science) je přístup k vědeckému výzkumu, který se pomocí decentralizovaných technologií snaží přinést do světa tradiční vědy (TradSci) převratné změny. Nespoléhá se na centralizované instituce a zprostředkovatele. Znalosti vytváří a distribuuje prostřednictvím decentralizovaných postupů.

Cílem DeSci je v podstatě rozšířit přístup k vědeckým datům, podpořit transparentnější odborná posouzení a stimulovat mezinárodní spolupráci mezi výzkumnými pracovníky. DeSci může pomocí blockchainové technologie zajistit integritu a neměnnost vědeckých záznamů a zároveň odstranit překážky vstupu.

Jak může DeSci zlepšovat vědecké postupy?

DeSci řeší pomocí technologií Webu 3.0 základní problémy TradSci. Pojďme si ukázat klíčové metody, kterými DeSci zlepšuje tradiční vědu.

Rozdělování finančních prostředků

DeSci může způsobit revoluci v přidělování finančních prostředků na výzkum prostřednictvím mechanismů, jako jsou kvadratické dary a decentralizované autonomní organizace (DAO), které vedou ke spravedlivějšímu rozdělování zdrojů.

Přístupnost

DeSci může využitím výzkumných blockchainových úložišť zvýšit přístupnost. Ta by zajistila transparentní a přístupnější ukládání vědeckých dat a publikací do decentralizované účetní knihy. Přístup k datům mohou řídit chytré kontrakty, které by zajišťovaly spravedlivou a bezpečnou distribuci.

Reprodukovatelnost

DeSci může zavést pobídky pro reprodukovatelnost, jako jsou odměny v tokenech a reputační systémy. Chytré kontrakty by zajistily transparentní a ověřitelné odborné posouzení a motivovaly by výzkumné pracovníky k reprodukovatelné vědecké práci. Ta obvykle zvyšuje spolehlivost vědeckých poznatků.

Možnosti využití decentralizované vědy

Akademické publikování

Některé platformy DeSci mohou poskytnout decentralizovaná úložiště pro akademické publikace. Výzkumní pracovníci by pak mohli publikovat svou práci přímo na těchto platformách, což by přineslo širší přístup k vědeckým poznatkům.

Financování výzkumu

Decentralizované mechanismy financování zajištěné chytrými kontrakty by mohly podpořit transparentní přidělování finančních prostředků na výzkum. Decentralizovaná věda může využít decentralizované sítě ke skupinovému financování výzkumných projektů a odměňování přispěvatelů na základě kvality jejich práce.

Sdílení dat a spolupráce

Platformy DeSci mohou zprostředkovat bezpečné a transparentní sdílení výzkumných dat a zdrojů mezi vědci. To by mohlo výzkumníkům potenciálně pomoct tokenizovat a zpeněžit data a zároveň si zajistit vlastnická práva.

Odborné zvájemné posouzení

Blockchainové reputační systémy mohou zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost vědeckých publikací. DeSci může využít blockchainovou technologii k vytvoření neměnných záznamů s příspěvky výzkumníků a odbornými vzájemnými posouzeními, což by v akademické komunikaci podpořilo transparentnost a odpovědnost.

Decentralizovaná vs. tradiční věda

I když DeSci i TradSci rozvíjí znalosti a řeší reálné problémy, v některých klíčových aspektech se liší.

Transparentnost a důvěra

DeSci obecně propaguje transparentnost a důvěru prostřednictvím blockchainové technologie, která zajišťuje integritu a neměnnost vědeckých záznamů. Naproti tomu tradiční věda se při ověřování výsledků výzkumu obvykle spoléhá na centralizované instituce.

Přístupnost a inkluzivita

Platformy DeSci mohou podporovat otevřený přístup k vědeckým datům a publikacím a demokratizovat přístup ke znalostem. S publikačními modely TradSci obvykle souvisí poplatky za předplatná a překážky přístupu, které často omezují distribuci výsledků výzkumu.

Spolupráce a inovace

DeSci obecně stimuluje spolupráci a umožňuje výzkumníkům prostřednictvím blockchainové technologie komunikovat a sdílet zdroje. Tradiční vědecké postupy jsou často izolované institucionálními rámci, které mohou bránit spolupráci.

Financování a pobídky

DeSci využívá mechanismy decentralizovaného financování, které motivují výzkumníky k přispívání, za které mohou být odměňováni na základě kvality jejich práce. Financování TradSci se naopak často spoléhá na grantové agentury a institucionální rozpočty, což může vést k neefektivitě.

Závěrem

Decentralizovaná věda má potenciál změnit vědecké prostředí, podpořit spolupráci a zrychlit tempo nových poznatků. Přijetím decentralizovaných technologií může DeSci demokratizovat přístup ke znalostem, podpořit transparentnost a podněcovat inovace v různých oblastech výzkumu.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.