Какво е децентрализирана наука (DeSci)?
Начало
Статии
Какво е децентрализирана наука (DeSci)?

Какво е децентрализирана наука (DeSci)?

Начинаещ
Публикувано Mar 12, 2024Актуализирано May 2, 2024
4m

Ключови изводи

  • Децентрализираната наука (DeSci) е движение, което има за цел да изгради публична инфраструктура за научни изследвания с помощта на Web3 технологии.

  • В сравнение с TradSci, DeSci позволява повече източници на финансиране, сътрудничество без цензура и отворен достъп до данни от изследвания.

  • Чрез използване на блокчейн технологията, DeSci има потенциала да направи науката по-децентрализирана, прозрачна и достъпна.

Въведение

Децентрализираната наука се появи като движение, което използва Web3 технологии за подобряване на научните изследвания. В тази статия ще разгледаме какво е децентрализирана наука, някои от случаите на употреба и как се различава от традиционната наука.

Какво е децентрализирана наука?

Децентрализираната наука (DeSci) е подход към научните изследвания, който използва децентрализирани технологии, за да революционизира традиционната наука (TradSci). Вместо да разчита на централизирани институции и посредници, DeSci прилага децентрализирани практики за създаване и разпространение на знания.

По същество DeSci има за цел да разшири достъпа до научни данни, да насърчи по-прозрачни процеси на рецензиране и да стимулира международното сътрудничество между изследователите. Използвайки блокчейн технологията, DeSci може да осигури целостта и неизменността на научните записи, като същевременно елиминира бариерите за навлизане.

Как DeSci може да подобри научните практики?

DeSci използва Web3 технологии за справяне с основните проблеми на TradSci. Нека проучим някои ключови методи, които DeSci използва за подобряване на науката.

Разпределение на средствата

DeSci може да революционизира разпределението на средства за научни изследвания чрез механизми като квадратични дарения и децентрализирани автономни организации (DAO). Това насърчава по-справедливото разпределение на ресурсите.

Достъпност

DeSci може да увеличи достъпността чрез използване на базирани на блокчейн хранилища за изследвания. Това може да гарантира, че научните данни и публикации се съхраняват прозрачно в децентрализиран регистър, което ги прави по-достъпни. Смарт договори може да управляват достъпа до данни, като обикновено гарантира тяхното справедливо и сигурно разпространение.

Възпроизводимост

DeSci може да въведе стимули за възпроизводимост, като награди с токени и системи за репутация. Смарт договорите могат да улеснят прозрачните и проверими процеси на рецензиране, стимулирайки изследователите да правят възпроизводима научна работа. Това обикновено подобрява надеждността на научните открития.

Случаи на използване на децентрализирана наука

Академично публикуване

Някои DeSci платформи могат да предоставят децентрализирани хранилища за академични публикации. Изследователите могат да публикуват работата си директно на тези платформи, което позволява по-широк достъп до научни знания.

Финансиране на изследвания

Децентрализираните механизми за финансиране, улеснени от смарт договори, могат да насърчат прозрачното разпределение на средствата за научни изследвания. Децентрализираната наука може да използва децентрализирани мрежи за групово финансиране на изследователски проекти и да възнаграждава сътрудниците въз основа на качеството на тяхната работа.

Споделяне на данни и сътрудничество

DeSci платформите могат да улеснят сигурното и прозрачно споделяне на изследователски данни и ресурси сред учените. Това потенциално може да помогне на изследователите да токенизират и да си осигуряват приходи от данните си, като същевременно гарантират права на собственост.

Процес на рецензиране

Базираните на блокчейн системи за репутация могат да подобрят доверието и надеждността на научните публикации. DeSci може да използва блокчейн технологията, за да създаде неизменни записи за приноса на изследователите и дейностите за рецензиране, насърчавайки прозрачността и отчетността в научните комуникации.

Децентрализирана наука срещу традиционна наука

Въпреки че и DeSci, и TradSci развиват знания и решават проблеми от реалния свят, те се различават в някои ключови аспекти.

Прозрачност и доверие

DeSci като цяло насърчава прозрачността и доверието чрез блокчейн технология, като гарантира целостта и неизменността на научните записи. За разлика от това, традиционната наука обикновено разчита на централизирани институции за валидиране на резултатите от изследванията.

Достъпност и приобщаване

Платформите DeSci могат да насърчават отворения достъп до научни данни и публикации, демократизирайки достъпа до знание. Моделите за публикуване на TradSci са склонни да включват абонаментни такси и бариери за достъп, като често ограничават разпространението на резултатите от изследванията.

Сътрудничество и иновации

DeSci като цяло стимулира сътрудничеството, позволявайки на изследователите да взаимодействат и споделят ресурси, използвайки базирани на блокчейн технологии. Традиционните научни практики често са изолирани от институционални рамки, което потенциално възпрепятства сътрудничеството.

Финансиране и стимули

DeSci използва децентрализирани механизми за финансиране, за да стимулира приноса и да възнаграждава изследователите въз основа на качеството на тяхната работа. За разлика от това, финансирането чрез TradSci често разчита на агенции за безвъзмездни средства и институционални бюджети, което може да доведе до неефективност.

Заключителни мисли

Децентрализираната наука има потенциала да промени научния пейзаж, насърчавайки сътрудничеството и увеличавайки темпото на откриване. Като възприема децентрализирани технологии, DeSci може да демократизира достъпа до знание, да насърчи прозрачността и да стимулира иновациите в различни изследователски области.

Допълнителни статии

Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без твърдения или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални съветници. Когато статията е предоставена от сътрудник трета страна, имайте предвид, че тези изразени мнения принадлежат на сътрудника трета страна и не отразяват непременно тези на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на цифровите активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance Academy не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.