Kas yra decentralizuotas mokslas (DeSci)?
Pradžia
Straipsniai
Kas yra decentralizuotas mokslas (DeSci)?

Kas yra decentralizuotas mokslas (DeSci)?

Paskelbta Mar 12, 2024Naujinta May 2, 2024
4m

Pagrindiniai pranašumai

  • Decentralizuotas mokslas (DeSci) – tai judėjimas, kurio tikslas – sukurti viešąją mokslinių tyrimų infrastruktÅ«rą naudojant Web3 technologijas.

  • Palyginti su TradSci, DeSci leidžia daugiau finansavimo Å¡altinių, bendradarbiavimą be cenzÅ«ros ir atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų.

  • Naudodamas blokų grandinės technologiją, DeSci mokslo infrastruktÅ«rą gali padaryti decentralizuotesnę, skaidresnę ir prieinamesnę.

Įvadas

Decentralizuotas mokslas atsirado kaip judėjimas, naudojantis Web3 technologijas moksliniams tyrimams tobulinti. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas yra decentralizuotas mokslas, kuo jis skiriasi nuo tradicinio mokslo, ir panagrinėsime kai kuriuos jo naudojimo atvejus.

Kas yra decentralizuotas mokslas?

Decentralizuotas mokslas (DeSci) – tai mokslinių tyrimų būdas, kuriame naudojamos decentralizuotos technologijos, skirtos iš pagrindų pakeisti tradicinį mokslą (TradSci). Užuot pasikliaudamas centralizuotomis institucijomis ir tarpininkais, DeSci vykdo decentralizuotas žinių kūrimo ir platinimo praktikas.

Iš esmės DeSci siekiama išplėsti prieigą prie mokslinių duomenų, skatinti skaidresnius dalyvių peržiūros procesus ir inicijuoti tarptautinį tyrėjų bendradarbiavimą. Naudodamas blokų grandinės technologiją, DeSci gali užtikrinti mokslinių įrašų vientisumą ir nekintamumą, kartu pašalindamas patekimo į rinką kliūtis.

Kaip DeSci gali pagerinti mokslinę praktiką?

DeSci naudoja Web3 technologijas, kad išspręstų pagrindines TradSci problemas. Išnagrinėkime kai kuriuos pagrindinius metodus, kuriuos DeSci naudoja mokslui tobulinti.

Fondų paskirstymas

DeSci gali iš esmės pakeisti mokslinių tyrimų lėšų paskirstymą pasitelkdamas tokius mechanizmus kaip kvadratinio finansavimo aukos ir decentralizuotos autonominės organizacijos (DAO). Tai skatina skaidresnį išteklių paskirstymą.

Prieinamumas

DeSci gali padidinti prieinamumą, naudodama blokų grandine pagrįstų tyrimų saugyklas. Tai gali užtikrinti, kad moksliniai duomenys ir publikacijos būtų skaidriai saugomi decentralizuotame registre, todėl jie bus lengviau prieinami. Išmanieji sandoriai gali reglamentuoti prieigą prie duomenų, paprastai užtikrindami sąžiningą ir saugų jų paskirstymą.

Atkuriamumas

DeSci gali paskatinti atkuriamumą, pvz., atlyginimus žetonais ir reputacijos sistemas. Išmanieji sandoriai gali palengvinti skaidrius ir patikrinamus dalyvių peržiūros procesus, paskatindami tyrėjus atlikti atkuriamus mokslinius darbus. Tai paprastai padidina mokslinių išvadų patikimumą.

Decentralizuoto mokslo naudojimo atvejai

Akademinės publikacijos

Kai kurios DeSci platformos gali teikti decentralizuotas akademinių publikacijų saugyklas. Tyrėjai gali publikuoti savo darbus tiesiogiai šiose platformose ir taip suteikti platesnę prieigą prie mokslinių žinių.

Mokslinių tyrimų finansavimas

Decentralizuoti finansavimo mechanizmai, kuriuos palengvina išmanieji sandoriai, gali paskatinti skaidrų mokslinių tyrimų lėšų paskirstymą. Decentralizuotas mokslas gali naudoti decentralizuotus tinklus mokslinių tyrimų projektams finansuoti ir prisidėjusiems asmenims atlyginti pagal jų darbo kokybę.

Duomenų bendrinimas ir bendradarbiavimas

DeSci platformos gali palengvinti saugų ir skaidrų mokslininkų dalijimąsi tyrimų duomenimis ir ištekliais. Tai gali padėti tyrėjams pakeisti savo duomenis į žetonus ir gauti iš jų pajamų, kartu užtikrinant nuosavybės teises.

Dalyvių peržiūra

Blokų grandine pagrįstos reputacijos sistemos gali padidinti mokslinių publikacijų patikimumą. DeSci gali panaudoti blokų grandinės technologiją, kad sukurtų nekintamus tyrėjų indėlių ir dalyvių peržiūros veiklos įrašus, skatindamas mokslinių ryšių skaidrumą ir atskaitomybę.

Decentralizuotas mokslas ir tradicinis mokslas

Nors tiek DeSci, tiek TradSci tobulina žinias ir sprendžia realaus pasaulio problemas, jie skiriasi kai kuriais pagrindiniais aspektais.

Skaidrumas ir pasitikėjimas

DeSci paprastai skatina skaidrumą ir pasitikėjimą per blokų grandinės technologiją, užtikrindamas mokslinių įrašų vientisumą ir nekintamumą. O tradicinis mokslas paprastai patiki tyrimų rezultatų tvirtinimą centralizuotoms institucijoms.

Prieinamumas ir įtrauktis

DeSci platformos gali skatinti atvirą prieigą prie mokslinių duomenų ir publikacijų, demokratizuodamos prieigą prie žinių. TradSci publikavimo modeliams paprastai taikomi prenumeratos mokesčiai ir kyla prieigos kliūčių, todėl dažnai tyrimų rezultatų platinimas būna ribotas.

Bendradarbiavimas ir inovacijos

DeSci paprastai skatina bendradarbiavimą, leisdamas tyrėjams bendrauti ir dalytis ištekliais naudojant blokų grandinės technologijas. Tradicinio mokslo praktikas dažnai izoliuoja institucinės sistemos, o tai gali trukdyti bendradarbiavimui.

Finansavimas ir iniciatyvos

DeSci naudoja decentralizuotus finansavimo mechanizmus, kad paskatintų indėlius ir atlygintų tyrėjams pagal jų darbo kokybę. O TradSci finansavimas dažnai priklauso nuo dotacijų agentūrų ir institucijų biudžetų, dėl to jis gali būti neveiksmingas.

Baigiamosios mintys

Decentralizuotas mokslas gali pakeisti mokslo infrastruktūrą, skatinti bendradarbiavimą ir didinti atradimų tempą. Naudodama decentralizuotas technologijas, DeSci gali demokratizuoti prieigą prie žinių, skatinti skaidrumą ir inovacijas įvairiose mokslinių tyrimų srityse.

Papildoma literatūra

Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą čia. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.