Hvad er decentraliseret videnskab (Decentralized Science, DeSci)?
Hjem
Artikler
Hvad er decentraliseret videnskab (Decentralized Science, DeSci)?

Hvad er decentraliseret videnskab (Decentralized Science, DeSci)?

Begynder
Offentliggjort Mar 12, 2024Opdateret May 2, 2024
4m

Vigtigste budskaber

  • Decentralized Science (DeSci) er en bev√¶gelse, der sigter mod at opbygge offentlig infrastruktur til videnskabelig forskning ved hj√¶lp af Web3-teknologier.

  • Sammenlignet med TradSci giver DeSci mulighed for flere finansieringskilder, censurfrit samarbejde og √•ben adgang til forskningsdata.

  • Ved at udnytte blockchain-teknologien har DeSci potentialet til at g√łre videnskaben mere decentraliseret, gennemsigtig og tilg√¶ngelig.

Introduktion

Decentraliseret videnskab er opstået som en bevægelse, der bruger Web3-teknologier til at forbedre videnskabelig forskning. I denne artikel tager vi et kig på, hvad decentraliseret videnskab er, nogle af dens use cases, og hvordan den adskiller sig fra traditionel videnskab.

Hvad er decentraliseret videnskab?

Decentraliseret videnskab (DeSci) er en tilgang til videnskabelig forskning, der bruger decentraliserede teknologier til at revolutionere traditionel videnskab (TradSci). I stedet for at stole på centraliserede institutioner og formidlere implementerer DeSci decentraliserede praksisser for vidensskabelse og -distribution.

I bund og grund sigter DeSci mod at udvide adgangen til videnskabelige data, fremme mere gennemsigtige peer-gennemgangsprocesser og tilskynde til internationalt samarbejde mellem forskere. Ved at udnytte blockchain-teknologien kan DeSci sikre integriteten og uforanderligheden af videnskabelige optegnelser og samtidig fjerne adgangsbarrierer.

Hvordan kan DeSci forbedre videnskabelig praksis?

DeSci bruger Web3-teknologier til at l√łse TradScis kerneproblemer. Lad os udforske nogle af de vigtigste metoder, som DeSci bruger til at forbedre videnskaben.

Distribution af midler

DeSci kan revolutionere tildelingen af forskningsmidler gennem mekanismer såsom kvadratiske donationer og decentraliserede autonome organisationer (DAO'er). Dette fremmer en mere retfærdig fordeling af ressourcerne.

Tilgængelighed

DeSci kan √łge tilg√¶ngeligheden ved at udnytte blockchain-baserede forskningslagre. Dette kan sikre, at videnskabelige data og publikationer lagres gennemsigtigt i en decentraliseret ledger, hvilket g√łr dem mere tilg√¶ngelige. Smart contracts kan styre adgangen til data, hvilket typisk sikrer en retf√¶rdig og sikker distribution.

Reproducerbarhed

DeSci kan indf√łre incitamenter til reproducerbarhed, s√•som tokenbel√łnninger og omd√łmmesystemer. Smart contracts kan lette gennemsigtige og verificerbare peer-gennemgangsprocesser og tilskynde forskere til at udf√łre reproducerbart videnskabeligt arbejde. Dette forbedrer typisk p√•lideligheden af videnskabelige resultater.

Use cases inden for decentraliseret videnskab

Akademisk udgivelse

Nogle DeSci-platforme kan tilbyde decentraliserede arkiver til akademiske publikationer. Forskere kan offentligg√łre deres arbejde direkte p√• disse platforme, hvilket giver bredere adgang til videnskabelig viden.

Forskningsmidler

Decentraliserede finansieringsmekanismer, der fremmes af smart contracts, kan fremme en gennemsigtig tildeling af forskningsmidler. Decentraliseret videnskab kan udnytte decentraliserede netv√¶rk til at crowdfunde forskningsprojekter og bel√łnne bidragydere baseret p√• kvaliteten af deres arbejde.

Datadeling og samarbejde

DeSci-platforme kan fremme sikker og gennemsigtig deling af forskningsdata og ressourcer mellem forskere. Dette kan potentielt hjælpe forskere med at tokenisere og tjene penge på deres data, samtidig med at de sikrer ejerskabsrettigheder.

Peer-evaluering

Blockchain-baserede omd√łmmesystemer kan √łge trov√¶rdigheden og p√•lideligheden af videnskabelige publikationer. DeSci kan udnytte blockchain-teknologi til at skabe uforanderlige registreringer af forskeres bidrag og peer-gennemgangsaktiviteter, hvilket fremmer gennemsigtighed og ansvarlighed i videnskabelig kommunikation.

Decentraliseret videnskab vs. traditionel videnskab

Mens b√•de DeSci og TradSci fremmer viden og l√łser problemer i den virkelige verden, adskiller de sig i nogle vigtige aspekter.

Gennemsigtighed og tillid

DeSci fremmer generelt gennemsigtighed og tillid gennem blockchain-teknologi og sikrer integriteten og uforanderligheden af videnskabelige optegnelser. I modsætning hertil er traditionel videnskab typisk afhængig af centraliserede institutioner for at validere forskningsresultater.

Tilgængelighed og inklusivitet

DeSci-platforme kan fremme fri adgang til videnskabelige data og publikationer og demokratisere adgangen til viden. TradSci-udgivelsesmodeller har tendens til at involvere abonnementsgebyrer og adgangsbarrierer, hvilket ofte begrænser distributionen af forskningsresultater.

Samarbejde og innovation

DeSci stimulerer generelt samarbejde og lader forskere interagere og dele ressourcer ved hjælp af blockchain-baserede teknologier. Traditionel videnskabelig praksis er ofte isoleret af institutionelle rammer, hvilket potentielt hindrer samarbejde.

Finansiering og incitamenter

DeSci udnytter decentraliserede finansieringsmekanismer til at tilskynde til bidrag og bel√łnne forskere baseret p√• kvaliteten af deres arbejde. I mods√¶tning hertil er TradSci-finansiering ofte afh√¶ngig af tilskudsagenturer og institutionelle budgetter, hvilket kan resultere i ineffektivitet.

Sammenfatning

Decentraliseret videnskab har potentiale til at √¶ndre det videnskabelige landskab, fremme samarbejde og √łge opdagelseshastigheden. Ved at omfavne decentraliserede teknologier kan DeSci demokratisere adgangen til viden, fremme gennemsigtighed og drive innovation p√• tv√¶rs af forskellige forskningsfelter.

Yderligere læsning

Ansvarsfraskrivelse og risikoadvarsel: Dette indhold pr√¶senteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesm√¶ssige form√•l uden erkl√¶ring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som √łkonomisk, juridisk eller anden professionel r√•dgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale k√łb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du b√łr selv s√łge r√•d fra relevante, professionelle r√•dgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, b√łr du bem√¶rke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilh√łrer denne tredjepartsbidragsyder og ikke n√łdvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. L√¶s vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne p√• digitale aktiver kan v√¶re volatile. V√¶rdien af din investering kan g√• op eller ned, og du f√•r muligvis ikke det investerede bel√łb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du m√•tte lide. Dette materiale b√łr ikke anses for v√¶rende √łkonomisk, juridisk eller anden r√•dgivning. For yderligere oplysninger kan du l√¶se vores vilk√•r for anvendelse og risikoadvarsel.