Kompletní průvodce kategoriemi NFT
Domů
Články
Kompletní průvodce kategoriemi NFT

Kompletní průvodce kategoriemi NFT

Začátečníci
Zveřejněno Aug 31, 2023Aktualizováno Dec 1, 2023
8m

TL;DR

  • NFT (nezaměnitelné tokeny) jsou jedinečná digitální aktiva na blockchainu, která představují vlastnictví, autentičnost a původ konkrétního předmětu nebo obsahu. 

  • NFT můžeme rozdělit do kategorií podle možností využití, interaktivity, tokenových standardů, licencí a práv. 

  • Mezi další způsoby kategorizace NFT patří jejich vzácnost, podkladová blockchainová síť, interoperabilita a jejich tvůrci. 

  • Oblast NFT se rychle vyvíjí a pravidelně přichází s novými možnostmi využití. S rozšiřujícím se přijetím NFT by mohlo vzniknout i víc typů inovativních NFT. 

Co je NFT?

NFT (nezaměnitelný token) je jedinečné digitální aktivum, které představuje vlastnictví nebo důkaz pravosti konkrétního předmětu nebo virtuálního zboží. Na rozdíl od kryptoměn, jako je bitcoin nebo ether, které mají zaměnitelné jednotky se stejnou hodnotou, je každý NFT jedinečný. 

NFT vznikají pomocí blockchainové technologie, především na Ethereu. Můžete je nakupovat, prodávat nebo s nimi obchodovat na různých tržištích.

NFT získaly značnou oblibu v různých oblastech a tvůrcům a sběratelům přinesly nový způsob, jak směňovat a vlastnit digitální obsah. Tato digitální aktiva mají širokou škálu kategorií, včetně umění, virtuálních nemovitostí, herních položek a sběratelských předmětů. 

Běžné způsoby klasifikace NFT

NFT je možné klasifikovat na základě různých kritérií. Mezi běžné způsoby klasifikace NFT patří:

1. Podle možností využití 

Nejběžnějším způsobem klasifikace NFT je podle možností využití, jako je například digitální umění, hudba, sběratelské předměty, hry nebo virtuální nemovitosti.

2. Podle tokenového standardu 

NFT můžeme rozdělit do kategorií podle použitého tokenového standardu, třeba ERC-721 nebo ERC-1155.

3. Podle platformy nebo blockchainu

NFT je možné klasifikovat na základě podkladové blockchainové sítě, kde NFT vznikají, nebo tržiště, kde jsou kótovány. 

4. Podle interaktivity

NFT můžeme obecně klasifikovat podle interaktivity – od statických reprezentací až po vysoce dynamické a interaktivní digitální sběratelské předměty. 

Mezi další způsoby kategorizace NFT patří jejich vzácnost, interoperabilita a tvůrci. Pojďme se na některé z nejběžnějších způsobů klasifikace NFT podívat podrobněji. 

Kategorie NFT podle možností využití

NFT můžeme na základě jejich využití rozdělit do řady kategorií:

1. Profilové obrázky

Trend používání NFT jako profilových obrázků se poprvé objevil v roce 2017 se vznikem CryptoPunks od společnosti Larva Labs. Dalším široce uznávaným sběratelským artiklem tohoto druhu je projekt Bored Ape Yacht Club (BAYC), který rozšířil užitečnost svých NFT daleko za hranice profilových obrázků na fyzické zboží a offline klubová členství. 

2. Digitální umění

Tohle je jedna z nejoblíbenějších kategorií NFT. Patří do ní digitální malby, ilustrace, animace a další formy digitálního vizuálního umění. Umělci mohou svá digitální díla tokenizovat, a prokázat tím své vlastnictví. NFT digitálního umění přináší umělcům nové způsoby, jak svá díla zpeněžovat. 

4. Hudba 

Hudebníci mohou tokenizovat svou hudbu, alba nebo dokonce exkluzivní obsah ze zákulisí. Díky tomu mohou svá díla prodávat přímo fanouškům, nabídnout jim exkluzivní obsah a získávat autorské honoráře ze sekundárního prodeje.

4. Herní předměty

Herní předměty jsou jednou z nejrozšířenějších forem herních NFT, mezi které patří virtuální aktiva, jako jsou zbraně, zbroj nebo jiné vybavení, které je možné v dané hře používat. Například Decentraland Wearables jsou doplňky a oblečení, které mohou uživatelé nosit v Decentralandu, virtuálním světě vybudovaném na Ethereu. Tyto NFT umožňují hráčům přizpůsobit své postavy a hru si víc užít. 

5. Virtuální nemovitosti

Do této kategorie patří virtuální pozemky, nemovitosti a prostory ve virtuálních světech a metaverzech. Uživatelé mohou virtuální nemovitosti v podobě NFT nakupovat, prodávat a obchodovat.

6. Užitná hodnota 

NFT s užitnou hodnotou se vztahují na různé služby a zboží, a to jak digitální, tak i fyzické. NFT s užitnou hodnotou může například držiteli poskytnout přístup k fyzickému zboží, speciálním obchodním nástrojům, službám prodeje vstupenek, exkluzivnímu online obsahu a členství. Možnosti NFT s užitnou hodnotou jsou rozsáhlé a záleží u nich jen na kreativitě emitenta.

V rychle se rozvíjejícím světě NFT má mnoho NFT určitý stupeň užitné hodnoty, který může vést k inovativnímu využití. Například herní průmysl by mohl z NFT s užitnou hodnotou těžit tím, že by využil nové způsoby zpeněžení a distribuce herního obsahu a poskytl hráčům vlastnictví a exkluzivitu. 

7. Identita

NFT s digitální identitou se zaměřují na zastupování a ověřování jedinečných digitálních identit. Při ověřování totožnosti nás zbavují závislosti na ústředních orgánech, posilují soukromí uživatelů a jednotlivcům poskytují větší kontrolu nad osobními údaji.

Mezi další kategorie NFT podle možností využití patří video a film, názvy domén, móda, fotografie, literatura a sport. Tento seznam není vyčerpávající, protože oblast NFT se rychle vyvíjí a nové možnosti využití pravidelně přibývají. 

Kategorie NFT podle interaktivity

NFT můžeme klasifikovat podle interaktivity – od statických reprezentací až po vysoce dynamické a interaktivní digitální sběratelské předměty. 

1. Statické NFT

Statické NFT představují digitální aktiva s nezměnitelnými vlastnostmi, jako jsou obrázky, umělecká díla a sběratelské předměty. Tato aktiva si po celou dobu svého životního cyklu zachovávají svou původní podobu. Mezi nejznámější příklady patří CryptoPunks.

2. Dynamické NFT

Dynamické NFT jsou digitální aktiva, která mají proměnlivé vlastnosti nebo se jejich vlastnosti mění postupem času, často vlivem vnějších faktorů nebo zdrojů dat. Příkladem jsou nezaměnitelné tokeny VRF na síti Chainlink s integrovanou ověřitelnou náhodností, která umožňuje procedurální atributy a existenci sběratelských bytostí ve hře World of Ether s vyvíjejícími se vlastnostmi na základě interakcí s uživateli a dynamického systému chovu.

3. Interaktivní NFT

Interaktivní NFT jsou digitální aktiva navržená tak, aby umožňovala přímou interakci s aktivem nebo jeho vlastnostmi, často v rámci her nebo virtuálních prostředí. Příkladem jsou sběratelské bytosti ze hry Axie Infinity, která mohou v herním ekosystému bojovat a rozmnožovat se, nebo virtuální pozemky Decentraland, které mohou majitelé rozvíjet a přizpůsobovat, a vytvářet tak pohlcující digitální zážitky.

Kategorie NFT podle tokenových standardů

NFT je možné také klasifikovat podle tokenových standardů

1. ERC-721

ERC-721 je rozšířený tokenový standard sítě Ethereum určený speciálně k vytváření NFT. Tento standard přináší reprezentaci individuálně odlišných, digitálně vzácných aktiv a na blockchainu Ethereum umožňuje bezpečné vlastnictví, převod a správu položek různých forem z digitálního a reálného světa.

Mezi příklady NFT se standardem ERC-721 patří Cryptokitties, virtuální sběratelská a chovatelská hra, ve které každá CryptoKitty představuje digitální kočku s odlišnými vlastnostmi a vizuální podobou. 

2. ERC-1155

ERC-1155 je tokenový standard sítě Ethereum určený k vytváření nezaměnitelných i zaměnitelných tokenů. Díky své schopnosti podporovat více typů tokenů v rámci jednoho chytrého kontraktu umožňuje standard ERC-1155 efektivní správu široké škály digitálních aktiv. Zjednodušuje transakce a snižuje složitost spojenou s nasazováním a správou více tokenových standardů.

Mezi příklady využití ERC-1155 tokenů patří The Sandbox (SAND), virtuální svět, ve kterém mohou uživatelé vytvářet, vlastnit a zpeněžovat digitální aktiva a herní zážitky. 

3. Ostatní blockchainy

Kromě Etherea přišlo s vlastními standardy NFT i mnoho dalších blockchainů, které jsou alternativou pro vznik inovativních možností využití nebo řeší problémy se škálovatelností a náklady.

Mezi populární blockchainy, které stojí za zmínku, patří blockchain Flow, Binance Smart Chain a Polkadot

Kategorie NFT podle práv a licencí

Podle práv a licencí můžeme NFT rozdělit do několika kategorií. 

1. Otevřená licence 

NFT s otevřenou licencí poskytují svým držitelům široká práva a oprávnění, která jim umožňují vystavovat, kopírovat, upravovat nebo dále šířit příslušná digitální aktiva v různých kontextech. Mezi hlavní vlastnosti patří možnost vytvářet odvozená díla, sdílení s ostatními a opakované používání obsahu na různých platformách bez výrazných omezení nebo právních důsledků. 

Otevřená licence podporuje v ekosystému NFT spolupráci a kreativitu. Příkladem jsou projekty CryptoPunks a Bored Ape Yacht Club.

2. Uzavřená licence 

Uzavřené licence prosazují přísná omezení využití, distribuce a úpravy NFT. Práva související s NFT nechávají především původnímu tvůrci nebo držiteli autorských práv a brání neoprávněné reprodukci, komerčnímu zneužití nebo úpravě obsahu bez výslovného povolení. 

Uzavřené licence mají chránit duševní vlastnictví a zachovávat výhradní kontrolu nad právy, distribucí a úpravami NFT. Příkladem známého projektu NFT s uzavřenou licencí je NBA Top Shot od společnosti Dapper Labs. Majitelé NFT z této sbírky je mohou obchodovat pouze v rámci ekosystému platformy a nemohou je používat ke komerčním účelům. 

3. Částečná licence

NFT s částečnou licencí přináší vyvážený přístup, který dává držitelům NFT specifická práva a oprávnění k užití a zároveň ponechává autorovi nebo držiteli autorských práv některá výhradní práva. Mezi klíčové prvky patří umožnění omezeného použití a šíření, udělení povolení pro vybrané komerční využití nebo umožnění určitých typů úprav při současném zákazu jiných. 

Cílem této licenční kategorie je vyhovět různým potřebám a preferencím autorů i sběratelů a podpořit spolupráci bez ohrožení původních práv.

Závěrem 

NFT přinesly různým odvětvím převratné možnosti využití a mění definici digitálního vlastnictví a vytváření hodnot v digitální éře. NFT je možné klasifikovat na základě mnoha faktorů, jako jsou možná využití, interaktivita, tokenové standardy nebo licenční práva. 

Různé typy NFT přináší inovativní způsoby ochrany tvůrčích projevů a mění definici digitálního vlastnictví. Dynamická povaha NFT odhaluje jejich transformační potenciál a ukazuje jejich sílu v přetváření digitálního světa.

Zároveň je ale nutné uvědomit si i potenciální rizika a to, že se tato technologie nachází v rané fázi. Při dalším zkoumání fascinující oblasti NFT je důležité zaujmout ostražitý a obezřetný přístup, abychom dokázali odkrýt jejich jedinečný potenciál a minimalizovat možné nevýhody.

Související články: 

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.