Beacon Chain

Người mới
Beacon Chain là lớp bằng chứng stake (PoS) của Ethereum, nơi đạt được sự đồng thuận. Chuỗi này kiểm soát và điều phối mạng lưới những người tham gia stake trên Ethereum - những người giúp xác thực và bảo mật mạng để đổi lấy phần thưởng khi tham gia stake.
Beacon Chain ra mắt vào tháng 12 năm 2020 và là lớp nâng cấp đầu tiên trong một loạt các nâng cấp lớn (trước đây được gọi chung là Ethereum 2.0) để tăng khả năng xử lý tải giao dịch bền vững hơn cho Ethereum.
Tuy Beacon Chain (trước đây gọi là Eth2) là một lớp độc lập chạy song song với lớp thực thi của Ethereum (trước đây gọi là Eth1), nhưng chuỗi này được kết nối với mạng chính Ethereum trong một sự kiện được gọi là The Merge (Hợp Nhất).
Sau sự kiện hợp nhất, cơ chế đồng thuận của Ethereum sẽ chuyển vĩnh viễn từ bằng chứng xử lý (PoW) sang PoS. Nếu bạn muốn tham gia xác thực Beacon Chain, bạn có thể làm như vậy bằng cách stake ether (ETH) của mình. Với tư cách là người xác thực bảo mật mạng, bạn sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, xử lý giao dịch và thêm các khối mới vào blockchain.
Hệ sinh thái ngừng đào các khối mới có nghĩa là các công cụ đào Ethereum cuối cùng sẽ trở nên lỗi thời. Ngoài ra, các token sẽ không còn được phát hành dưới dạng phần thưởng đào, dẫn đến việc phát hành ETH dự kiến sẽ giảm gần 90%.
Beacon Chain đã tạo tiền đề cho các giải pháp mở rộng quy mô gồm: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge và The Splurge. Bộ giải pháp này được thiết kế để giải quyết Scalability Trilemm (Bộ ba bất khả thi về khả năng mở rộng) do nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đề xuất.
Bộ ba bất khả thi chỉ ra rằng một blockchain chỉ có thể đáp ứng hai trong số ba nguyên tắc cơ bản của nó – khả năng bảo mật, mở rộng và phi tập trung. Một loạt các nâng cấp đã được đề xuất để giúp Ethereum hỗ trợ tải giao dịch lớn hơn bằng cách tăng thông lượng giao dịch mà không ảnh hưởng đến khả năng bảo mật hoặc sự phi tập trung.