Beacon Chain

Начинаещ
Beacon Chain е слой за доказателство за залог (PoS) на Ethereum, където се постига консенсус. Той контролира и координира мрежата от стейкъри на Ethereum, които помагат за валидирането и защитата на мрежата в замяна на награди за стейкинг.
Beacon Chain влезе в действие през декември 2020 г. и е първата от поредица от големи надстройки (известни преди това като Ethereum 2.0), за да се увеличи способността на Ethereum да се справя по-устойчиво с големи натоварвания на трансакциите.
Въпреки че Beacon Chain (известен преди като Eth2) е независим слой, който работи успоредно на слоя за изпълнение на Ethereum (известен преди като Eth1), той беше свързан към основната мрежа на Ethereum в събитие, известно като The Merge (Сливането).
След сливането, консенсусният механизъм на Ethereum ще премине постоянно от доказателство за работа (PoW) към PoS. Ако се интересувате от валидиране на Beacon Chain, можете да го направите, като стейкнете своя етер (ETH). Като валидатор, който защитава мрежата, вие ще отговаряте за съхраняването на данни, обработката на трансакции и добавянето на нови блокове към блокчейна.
Отдалечаването на екосистемата от копаене на нови блокове означава, че копачите на Ethereum в крайна сметка ще остареят. Освен това токените вече няма да се издават под формата на награди за копаене, което води до прогнозирано нетно намаление на издаването на ETH от почти 90%.
Beacon Chain постави началото на следните решения за мащабиране: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge и The Splurge. Този набор от решения е предназначен да се справи с трилемата за мащабируемост, предложена от основателя на Ethereum Виталик Бутерин.
Трилемата предполага, че блокчейнът може да удовлетвори само два от трите си основни принципа - сигурност, мащабируемост и децентрализация. Приема се поредица от надстройки, които да помогнат на Ethereum да поддържа по-голямо натоварване на трансакции чрез увеличаване на пропускателната способност на трансакциите, без да компрометира сигурността или децентрализацията.