Čo je Worldcoin?
Domov
Články
Čo je Worldcoin?

Čo je Worldcoin?

Začiatočník
Zverejnené Jul 26, 2023Aktualizované Sep 11, 2023
8m

Zhrnutie

 • Projekt Worldcoin, ktorého spoluzakladateľom je Sam Altman, generálny riaditeľ OpenAI, sa zameriava na vybudovanie decentralizovaného riešenia dokazovania osobnosti. 

 • Dokazovanie osobnosti je založené na nasledujúcej myšlienke: keďže AI vytvorí veľké množstvo výtvorov, ale aj veľké množstvo spamu, potreba dokázať, že niekto je jedinečnou skutočnou osobou, sa stáva čoraz kritickejšou.

 • Natívna kryptomena projektu Worldcoin, Worldcoin (WLD), bola oficiálne uvedená na trh 24. júla 2023. 

 • Používatelia navštívia špeciálny hardvér s názvom Orb a nechajú si naskenovať svoju dúhovku, aby ju projekt Worldcoin overil ako jedinečného skutočného človeka. Používatelia majú potom nárok na získanie tokenu WLD.

 • Zatiaľ čo vízia projektu Worldcoin je pre mnohých ľudí veľmi vzrušujúca, iní sa viac obávajú potenciálnych rizík jeho aktivít.  

Kto založil projekt Worldcoin? 

S pôvodnou myšlienkou projektu Worldcoin prišli jeho spoluzakladatelia – Sam Altman a Alex Blania. Sam Altman je najvýznamnejším spoluzakladateľom a tiež súčasným generálnym riaditeľom OpenAI, výskumného laboratória umelej inteligencie, ktoré na konci roka 2022 spustilo ChatGPT. Altman bol v minulosti prezidentom startup akcelerátora Y Combinator, krátko bol aj generálnym riaditeľom Redditu. Blania bola predtým výskumníkom v oblasti AI. 

Od roku 2021 získal projekt Worldcoin (v rámci viacerých kôl investovania) rizikové financovanie v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov od investorov, medzi ktorých patrí aj Andreessen Horowitz a Khosla Ventures. Natívna kryptomena projektu Worldcoin, Worldcoin (WLD), bola oficiálne uvedená na trh 24. júla 2023. 

Čo je Worldcoin? 

Ako kryptomena, ktorá bola vytvorená na základe skúseností spoluzakladateľov s umelou inteligenciou, sa Worldcoin výrazne zameriava na AI. Projekt Worldcoin, ktorý sa označuje ako protokol digitálnej identity zameraný na podporu ľudstva v dobe AI, má za cieľ vybudovať decentralizované riešenie dokazovania osobnosti. 

Dokazovanie osobnosti je založené na myšlienke, že keďže AI vytvorí množstvo výtvorov, ale aj veľké množstvo spamu, potreba dokázať, že niekto je jedinečnou skutočnou osobou (namiesto bota alebo inej skutočnej osoby), sa stáva čoraz kritickejšou. 

Projekt Worldcoin plánuje distribuovať špeciálny hardvér s názvom Orb po celom svete, aby si každý mohol naskenovať svoju dúhovku a získať ID prostredníctvom aplikácie. Worldcoin tvrdí, že využíva technológiu na ochranu súkromia a časom plánuje decentralizovať riadenie protokolu. 

Prečo je Worldcoin dôležitý? 

Worldcoin a mnohé skoršie protokoly na dokazovanie osobnosti sa snažia vyriešiť niekoľko naliehavých problémov v reálnom svete. Medzi ne patria: 

 1. Centralizované systémy dokazovania osobnosti

Mnohé identifikačné systémy sú závislé od centralizovaných vlád a sú kontrolované centralizovanými subjektmi. Tieto centralizované subjekty čelia nespočetným výzvam vrátane ochrany osobných údajov a niekedy obmedzenej dostupnosti. 

 1. Spamovanie a obsah vytvorený AI 

Čím viac rastie schopnosť AI vytvárať digitálny obsah, ktorý je čoraz viac nerozoznateľný od ľudských výtvorov, je potrebné mať spôsob, ako zistiť, či určitý obsah vytvoril skutočný človek alebo AI. Riešenie dokazovania osobnosti môže uľahčiť riešenie spamu generovaného botmi, čo je problém, ktorý trápi mnohé platformy a používateľov. 

Ako funguje Worldcoin? 

Súčasťou projektu Worldcoin je viacero hlavných komponentov: World ID, tokeny WLD, aplikácia World. World ID je ID, ktoré sa vydáva jednej skutočnej osobe a používa sa ako dôkaz osobnosti. Token Worldcoin sa vydáva účastníkom siete. Prístup k obom je prostredníctvom aplikácie World, ktorú si používatelia môžu stiahnuť do svojich telefónov.

Worldcoin funguje tak, že používatelia si pomocou aplikácie World vygenerujú súkromný a verejný kľúč. Používatelia potom nájdu zariadenie Orb v ich blízkosti. Zariadenie im naskenuje dúhovku s cieľom overiť, že ide o skutočného a jedinečného človeka. To znamená, že sken dúhovky musí byť skutočného človeka a nemôže byť rovnaký ako sken iného overeného človeka. 

Po overení získajú používatelia World ID overené Orbom. V júli 2023 bolo vytvorených približne dva milióny World ID overených Orbom. Cieľom projektu je v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov zvýšiť počet Orbov na 1 500 vo viac ako 35 mestách po celom svete. Používatelia projektu Worldcoin v niektorých krajinách už môžu prijímať tokeny Worldcoin (WLD).

Ako vyzerá tokenomika projektu Worldcoin (WLD)?

Worldcoin (WLD) je token ERC-20 v hlavnej sieti Ethereum a oprávnení používatelia dostanú svoje tokeny na hlavnej sieti Optimism.

Počiatočná dodávka tokenov WLD bude obmedzená na 10 miliárd tokenov na 15 rokov. Po uplynutí tohto časového obdobia môže správa siete rozhodnúť o zavedení miery inflácie (až do výšky 1,5 %) a nastaviť alokačné mechanizmy pre novovyrazené tokeny.

Počiatočná alokácia týchto 10 miliárd tokenov vyzerá nasledovne: 

 • 75 % tokenov bude pridelených používateľom, fondu ekosystému a sieťovým operáciám, pričom väčšina týchto tokenov bude pridelená používateľom. 

 • Takmer 10 % bude pridelených zakladajúcemu tímu, 13,5 % bude pridelených investorom a 1,7 % sa použije na rezervy. 

Pred spustením WLD bude vyrazených všetkých 7,5 miliardy tokenov pridelených používateľom, veľká väčšina týchto tokenov sa však bude postupne odomykať v priebehu 15 rokov. Podľa harmonogramu odomykania tokenov je maximálna cirkulujúca dodávka tokenov WLD pri spustení 143 miliónov, z ktorých 43 miliónov sa pridelí overeným používateľom a 100 miliónov sa požičia tvorcom trhu mimo USA. 

Worldcoin uvádza, že jeho tokenomika je navrhnutá tak, aby prevažná väčšina tokenov bola poskytnutá novým a existujúcim používateľom počas mnohých nasledujúcich rokov, aby sa vytvorila sieť dokazovania osobnosti s čo najvyšším počtom ľudí. S pribúdajúcimi novými používateľmi siete sa cirkulujúca dodávka WLD bude neustále rozširovať. 

Kto riadi projekt Worldcoin? 

Cieľ projektu Worldcoin, vybudovať decentralizované riešenie overovania osobnosti, znamená, že jeho riadenie by malo byť v konečnom dôsledku decentralizované. Počiatočný vývoj protokolu však zabezpečoval tím vývojárov v korporácii Delaware so sídlom v San Franciscu v Kalifornii s názvom Tools for Humanity (TFH). S nemeckou dcérskou spoločnosťou TFH uskutočnili niekoľkoročné beta testovanie protokolu a vyvinuli zariadenie Orb a aplikáciu World. 

V roku 2022 bola založená nezisková organizácia s názvom Worldcoin Foundation s cieľom rozšíriť sieť ako verejnú službu a vybudovať ju smerom k decentralizovanému riadeniu. Worldcoin Foundation je v súčasnosti riadená predstavenstvom s tromi riaditeľmi spolu s ďalšími poradcami a používa peňaženku typu 4 zo 6 s viacerými podpismi na vykonanie akýchkoľvek opatrení súvisiacich so smart kontraktmi projektu Worldcoin. V konečnom dôsledku je cieľom protokolu Worldcoin, aby bol riadený komunitou, pričom organizácia bude zohrávať obmedzenú úlohu. 

Aké sú obmedzenia a riziká projektu Worldcoin a tokenu WLD? 

Worldcoin má ambiciózne ciele, sú s nim však spojené aj obmedzenia a riziká, ktoré by ste si mali uvedomovať, ak máte v úmysle podieľať sa na jeho protokoloch alebo investovať do jeho tokenov. Niektoré z hlavných výziev sú: 

 1. Bezpečnosť Orba

Bezpečnosť Orba je potenciálne veľkým rizikom, pretože žiadny hardvérový systém nemôže byť stopercentne bezpečný. Orb je vystavený širokému spektru zraniteľností vrátane podvodu, presnosti a potenciálneho úniku údajov alebo krádeže. Z dôvodu interakcie s citlivými biometrickými údajmi by pri akýchkoľvek potenciálnych bezpečnostných incidentoch mohol mať Orb katastrofické následky. 

 1. Volatilita ceny tokenu   

Ceny tokenu WLD by mohli zaznamenať značnú volatilitu, podobne ako v prípade iných kryptomien. Investori by mali byť opatrní a pred investovaním do tokenu by mali uskutočniť dôkladný prieskum. 

 1. Riziká manipulácie 

Potenciálni podvodníci by mohli manipulovať s World ID a používať World ID iných ľudí. Napriek úsiliu projektu Worldcoin zabrániť komukoľvek v prístupe k viac než ich vlastnému World ID, stále existujú spôsoby, ako nájsť medzery na získanie viacerých World ID.  

 1. Obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov 

Niektorí používatelia sa obávajú o bezpečnosť svojich citlivých biometrických údajov. Aj keď Worldcoin neuchováva úplné údaje o skenovaní dúhovky a ukladá iba hash skenovania, stále existuje veľa rizík súvisiacich so skenovaním očí a zdieľaním týchto osobných údajov. Worldcoin môže tiež implementovať rozpoznávanie tváre, čo zvyšuje riziko ochrany osobných údajov. 

 1. Centralizácia a otvorený zdrojový kód 

Zatiaľ čo veľké časti protokolu Worldcoin používajú otvorený zdrojový kód, niektoré ďalšie časti, ako napríklad firmvér Orba, ešte nemajú otvorený zdrojový kód. Mnoho činností projektu Worldcoin je v súčasnosti centralizovaných, vrátane dátových centier, ktoré uchovávajú hash skenovania dúhovky, a výroby a distribúcie Orba. Aj keď decentralizácia je dlhodobým cieľom projektu Worldcoin, závisí od toho, ako dobre sa dá implementovať v budúcnosti. 

 1. Regulačná neistota

S cieľom vybudovať globálny protokol sa Worldcoin pravdepodobne stretne s regulačnou neistotou a problémami s dodržiavaním predpisov, keďže prechádza komplikovanými a rôznorodými miestnymi jurisdikciami po celom svete. Miestne predpisy sa tiež môžu zmeniť, čo by mohlo výrazne ovplyvniť jeho aktivity. 

Záverečné myšlienky 

Worldcoin je ambiciózny projekt, ktorý sa snaží dosiahnuť agresívne ciele. Svoj World ID vidí ako nástroj, ktorý by mohol zabezpečiť, že v ére hojnosti poháňanej AI môže byť určitá forma univerzálneho základného príjmu (UBI) spravodlivo distribuovaná všetkým na celom svete. Zatiaľ čo takéto vízie sú pre mnohých ľudí vzrušujúce, iní sa viac obávajú potenciálnych rizík a problémov spojených s jej prevádzkou, najmä skenovaním dúhovky a zberom a ukladaním biometrických údajov.  

Ako vždy, keď investujete do akéhokoľvek kryptoprojektu a jeho tokenov, buďte opatrní a urobte si vlastný prieskum. Hodnota tokenu WLD bude do značnej miery závisieť od reakcií používateľov na myšlienku projektu Worldcoin a či sa okolo nej dajú vybudovať nejaké praktické aplikácie a prekvitajúce ekosystémy. 

Prečítajte si tiež

Prípady použitia blockchainu: Digitálna identita

Čo je tokenomika a prečo na nej záleží?

Čo je biela kniha o kryptomenách?

Čo je ICO (počiatočná ponuka coinov)?

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.