Czym jest Worldcoin?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest Worldcoin?

Czym jest Worldcoin?

Początkujący
Opublikowane Jul 26, 2023Zaktualizowane Sep 25, 2023
8m

TL;DR

 • Celem założonego m.in. przez dyrektora generalnego OpenAI, Sama Altmana, projektu Worldcoin jest stworzenie zdecentralizowanego rozwiązania do potwierdzania osobowości. 

 • Potwierdzanie osobowości zasadza się na założeniu, że ponieważ sztuczna inteligencja będzie tworzyć mnóstwo dzieł, ale także duże ilości spamu, coraz większego znaczenia nabiera potrzeba potwierdzenia, czy ktoś jest niepowtarzalną prawdziwą osobą.

 • Natywna kryptowaluta projektu Worldcoin, Worldcoin (WLD), została oficjalnie uruchomiona 24 lipca 2023 roku. 

 • Użytkownicy podchodzą do specjalnego urządzenia o nazwie Orb, a system Worldcoin skanuje im tęczówkę i weryfikuje ich jako niepowtarzalnego prawdziwego człowieka. Użytkownicy kwalifikują się wówczas do otrzymania tokena WLD.

 • Chociaż wizja projektu Worldcoin wzbudza u wielu osób entuzjazm, niektóre osoby bardziej niepokoi potencjalne ryzyko związane z jego działalnością.  

Kto stworzył projekt Worldcoin? 

Pierwotny pomysł na projekt Worldcoin mieli jego współzałożyciele, Sam Altman i Alex Blania. Sam Altman jest najbardziej znanym spośród współzałożycieli, a także obecnym dyrektorem generalnym OpenAI, laboratorium badań nad sztuczną inteligencją, które pod koniec 2022 roku uruchomiło ChatGPT. Altman był wcześniej prezesem Y Combinator i przez krótki czas dyrektorem generalnym platformy Reddit. Blania był wcześniej badaczem sztucznej inteligencji. 

Projekt Worldcoin pozyskał finansowanie venture capital o wartości ponad 100 mln $ od inwestorów, m.in. Andreessen Horowitz i Khosla Ventures, w ramach kilku transakcji finansowych począwszy od 2021 roku. Natywna kryptowaluta projektu Worldcoin, Worldcoin (WLD), została oficjalnie uruchomiona 24 lipca 2023 roku. 

Czym jest Worldcoin? 

Jako że Worldcoin jest kryptowalutą, która została stworzona na doświadczeniu współzałożycieli w dziedzinie sztucznej inteligencji, cele projektu Worldcoin są w dużej mierze zorientowane na sztuczną inteligencję. Planem projektu Worldcoin, który według własnego opisu jest protokołem tożsamości cyfrowej do wspierania ludzkości w erze sztucznej inteligencji, jest stworzenie zdecentralizowanego rozwiązania do potwierdzania osobowości. 

Potwierdzanie osobowości zasadza się na założeniu, że ponieważ sztuczna inteligencja będzie tworzyć mnóstwo dzieł, ale także duże ilości spamu, potrzeba potwierdzenia, że ktoś jest niepowtarzalną prawdziwą osobą, a nie botem lub inną prawdziwą osobą, nabiera coraz większego znaczenia. 

Worldcoin planuje dystrybucję specjalnego urządzenia o nazwie Orb na całym świecie, aby każdy mógł zeskanować tęczówkę i uzyskać przez aplikację ID. Worldcoin twierdzi, że stosuje technologię ochrony prywatności i ma w planach stopniową decentralizację zarządzania protokołem. 

Dlaczego projekt Worldcoin jest ważny? 

Worldcoin i wiele wcześniejszych protokołów proof-of-personhood próbuje rozwiązać kilka palących problemów w świecie rzeczywistym. Są to m.in.: 

 1. Scentralizowane systemy potwierdzania tożsamości

Wiele systemów identyfikacji jest uzależnionych od scentralizowanych rządów i znajduje się pod kontrolą scentralizowanych podmiotów. Te scentralizowane podmioty stoją w obliczu niezliczonych problemów związanych m.in. z prywatnością danych, a niekiedy ograniczoną dostępnością. 

 1. Spamowanie i treści generowane przez SI 

W miarę jak sztuczna inteligencja zaczyna coraz lepiej tworzyć treści cyfrowe, które są coraz bardziej nie do odróżnienia od twórczości ludzi, potrzebna jest metoda ustalania, czy dana treść została stworzona przez prawdziwego człowieka, czy przez sztuczną inteligencję. Posiadanie metody potwierdzania tożsamości może ułatwić rozwiązanie problemu spamu generowanego przez boty, z którym boryka się wiele platform i wielu użytkowników. 

Jak działa Worldcoin? 

Worldcoin ma kilka kluczowych elementów: identyfikator World ID, tokeny WLD, aplikację World App. World ID to ID, które jest wydawane jednej prawdziwej osobie i pełni funkcję potwierdzenia jej osobowości. Token Worldcoin wydaje się uczestnikom sieci. Dostęp do obu elementów uzyskuje się za pośrednictwem aplikacji World App, którą użytkownicy mogą pobierać na telefony.

Sposób działania systemu Worldcoin polega na tym, że użytkownicy generują klucz prywatny i publiczny za pomocą aplikacji World App. Użytkownicy udają się do pobliskiego Orb, aby urządzenie zeskanowało im tęczówkę i zweryfikowało ich jako prawdziwych i niepowtarzalnych ludzi. Oznacza to, że skan tęczówki musi należeć do prawdziwego człowieka i nie może być taki sam, jak u innego zweryfikowanego człowieka. 

Po weryfikacji użytkownicy otrzymują zweryfikowany przez Orb identyfikator World ID. Do lipca 2023 r. udało się utworzyć około dwóch milionów identyfikatorów World ID zweryfikowanych przez Orb, a projekt ma w planach zwiększenie liczby Orb do 1500 w ciągu najbliższych kilku miesięcy w ponad 35 miastach na całym świecie. Użytkownicy Worldcoina w niektórych krajach już mogą odbierać tokeny Worldcoin lub WLD.

Jak wygląda tokenomia Worldcoina (WLD)?

Worldcoin (WLD) jest tokenem ERC-20 w sieci głównej Ethereum, a kwalifikujący się użytkownicy mają otrzymywać tokeny w sieci głównej Optimism.

Początkowa podaż tokenów WLD będzie przez 15 lat ograniczona do 10 mld. Po tym okresie zarząd sieci może zdecydować o wdrożeniu stopy inflacji o wartości maksymalnej 1,5% i ustanowieniu mechanizmów alokacji nowo wybijanych tokenów.

Początkowa alokacja 10 mld tokenów wygląda następująco: 

 • 75% tokenów zostanie przydzielonych użytkownikom, funduszowi ekosystemu i operacjom sieciowym, przy czym większość tych tokenów przypadnie użytkownikom. 

 • Prawie 10% zostanie przeznaczone dla zespołu założycielskiego, 13,5% dla inwestorów, a 1,7% na rezerwy. 

Przed uruchomieniem WLD zostaną zmintowane wszystkie tokeny przydzielone użytkownikom, ale zdecydowana większość tych tokenów będzie uwalniana stopniowo przez 15 lat. Zgodnie z harmonogramem uwalniania tokenów maksymalna podaż tokenów WLD w obiegu w chwili uruchomienia wynosi 143 mln, z czego 43 mln przypada użytkownikom zweryfikowanym, a 100 mln przypada na pożyczki dla animatorów rynku spoza USA. 

Worldcoin twierdzi, że celem jego tokenomii jest przekazanie w kilka lat zdecydowanej większości tokenów nowym i dotychczasowym użytkownikom, aby stworzyć sieć potwierdzania osobowości z jak największą liczbą osób. Ponieważ do sieci będzie dołączać coraz więcej nowych użytkowników, podaż WLD w obiegu będzie stale rosnąć. 

Kto zarządza projektem Worldcoin? 

Cel Worldcoina polegający na stworzeniu zdecentralizowanego rozwiązania do potwierdzania osobowości oznacza, że zarządzanie projektem powinno być ostatecznie zdecentralizowane. Mimo to początkowo za rozwój protokołu odpowiadał zespół programistów ze spółki na prawie stanu Delaware z siedzibą w San Francisco w Kalifornii o nazwie Tools for Humanity (TFH). Wraz z niemiecką spółką zależną firma TFH prowadziła wieloletnie testy beta protokołu i opracowała Orb oraz aplikację World App. 

W 2022 roku w celu przekształcenia sieci w przedsięwzięcie użyteczności publicznej z zarządzaniem zdecentralizowanym została założona organizacja non-profit o nazwie Worldcoin Foundation. Fundacja Worldcoin ma obecnie zarząd z trzema dyrektorami oraz doradcami dodatkowymi i ma portfel wielosygnaturowy typu 4 z 6 do podejmowania wszelkich działań związanych ze smart kontraktami Worldcoin. Ostatecznie protokołem Worldcoin ma zarządzać społeczność, a fundacja ma odgrywać ograniczoną rolę. 

Jakie są ograniczenia oraz zagrożenia związane z projektem Worldcoin i tokenem WLD? 

Worldcoin ma ambitne cele, ale ma też ograniczenia i ryzyko, o którym musimy wiedzieć, jeżeli mamy zamiar uczestniczyć w jego protokołach lub inwestować w jego tokeny. Oto kilka poważnych problemów: 

 1. Zabezpieczenia Orb

Zabezpieczenia Orb mogą nieść poważne zagrożenie, ponieważ żaden system sprzętowy nie może być w 100% bezpieczny. Orb ma wiele potencjalnych słabych punktów, np. oszustwa, dokładność i ewentualne wycieki lub kradzieże danych. Działanie Orb może mieć katastrofalne skutki w przypadku ewentualnych incydentów związanych z bezpieczeństwem w zderzeniu z poufnymi danymi biometrycznymi. 

 1. Zmienność cen tokenów   

Ceny tokenów WLD mogą podlegać znacznym wahaniom, podobnie jak ceny innych kryptowalut. Inwestorzy powinni zachować ostrożność i przed zainwestowaniem w token wykonać dokładną analizę. 

 1. Ryzyko manipulacji 

Potencjalni oszuści mogą się dopuszczać manipulacji i wykorzystywać identyfikatory World ID innych osób. Mimo że Worldcoin stara się uniemożliwić komukolwiek dostęp do czegokolwiek poza własnym identyfikatorem World ID, i tak da się znaleźć luki i stworzyć kilka identyfikatorów World ID.  

 1. Obawy co do prywatności danych osobowych 

Część użytkowników obawia się o bezpieczeństwo swoich poufnych danych biometrycznych. Mimo że Worldcoin nie przechowuje pełnych danych skanu tęczówki, a jedynie ich skróty, ze skanowaniem gałek ocznych oraz udostępnianiem tych danych osobowych i tak wiąże się wiele zagrożeń. Worldcoin może również wdrożyć rozpoznawanie twarzy, co zwiększa ryzyko w zakresie prywatności danych. 

 1. Centralizacja i otwarte źródła 

Wprawdzie protokół Worldcoin jest w dużej mierze open source, niektóre inne elementy, np. oprogramowanie wbudowane Orb, nie są jeszcze open source. Wiele przedsięwzięć Worldcoin jest obecnie scentralizowanych, np. centra danych, które przechowują skróty skanów tęczówki, oraz produkcja i dystrybucja Orbów. Mimo że długofalowym celem projektu Worldcoin jest decentralizacja, jej przebieg zależy od tego, jak dobrze uda się ją wdrożyć w przyszłości. 

 1. Niepewność regulacyjna

Dążąc do stworzenia globalnego protokołu, Worldcoin prawdopodobnie natrafi na niewiadome regulacyjne oraz problemy w zakresie zgodności, ponieważ porusza się po skomplikowanych i zróżnicowanych jurysdykcjach miejscowych na całym świecie. Zmianie mogą również ulegać miejscowe przepisy, co może mieć znaczący wpływ na działalność. 

Przemyślenia Końcowe 

Worldcoin to ambitny projekt, który stara się realizować agresywne cele. Widzi swój identyfikator World ID jako narzędzie, które może zapewnić sprawiedliwą dystrybucję pewnej formy bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) wszystkim ludziom na całym świecie w erze obfitości zapewnianej przez sztuczną inteligencję. Chociaż takie wizje u wielu osób wzbudzają entuzjazm, pojawiają się również głosy zaniepokojenia potencjalnymi zagrożeniami i problemami związanymi z przedsięwzięciem, a zwłaszcza skanowaniem tęczówki oka oraz gromadzeniem i przechowywaniem danych biometrycznych.  

Jak zawsze, inwestując w dowolny projekt kryptograficzny oraz jego tokeny, należy zachować ostrożność i wykonać własną analizę. Wartość tokena WLD będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak użytkownicy zareagują na ideę Worldcoina i czy będzie na nim można stworzyć jakieś zastosowania praktyczne oraz żywe ekosystemy. 

Dalsza Lektura

Przykłady Wykorzystania Blockchain: Cyfrowa Tożsamość

Czym Jest Tokenomia i Dlaczego Jest Istotna?

Czym Jest Whitepaper Kryptowaluty?

Czym jest oferta ICO (Initial Coin Offering)?

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej porady profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu zalecania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś(-aś) zasięgnąć własnej porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadku, gdy artykuł został napisany przez stronę zewnętrzną, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do strony zewnętrznej i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Proszę przeczytać nasze pełne zastrzeżenie tutaj w celu uzyskania dalszych szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako doradztwo finansowe, prawne lub inne profesjonalne doradztwo. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach Użytkowania oraz Ostrzeżeniu o Ryzyku.