Co je Worldcoin?
Domů
Články
Co je Worldcoin?

Co je Worldcoin?

Začátečníci
Zveřejněno Jul 26, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
8m

TL;DR

 • Cílem projektu Worldcoin, na kterém se podílí Sam Altman, generální ředitel společnosti OpenAI, je vytvořit decentralizované řešení prokázání lidské individuality (proof-of-personhood). 

 • Mechanismus prokázání individuality vychází z myšlenky, že pokud bude umělá inteligence vytvářet velké množství výtvorů a mezi nimi i velké množství spamu, potřeba prokázat, že někdo je jedinečná a skutečná osoba, bude stále důležitější.

 • Nativní kryptoměna sítě Worldcoin – WLD (worldcoin) – byla oficiálně spuštěna 24. července 2023. 

 • Když se uživatelé chtějí nechat projektem Worldcoin ověřit jako jedinečná a skutečná osoba, musí navštívit speciální zařízení zvané Orb a nechat si naskenovat duhovku. Pak za to mohou získat token WLD.

 • Vize projektu Worldcoin sice mnoho lidí nadchla, ale jiní se obávají potenciálních rizik jeho fungování.  

Kdo založil projekt Worldcoin? 

S původní myšlenkou Worldcoinu přišli Sam Altman a Alex Blania. Nejprominentnějším spoluzakladatelem je Sam Altman, který je zároveň současným generálním ředitelem společnosti OpenAI, výzkumné laboratoře pro umělou inteligenci, která koncem roku 2022 spustila nástroj ChatGPT. Altman byl dříve předsedou společnosti Y Combinator a krátce zastával funkci generálního ředitele platformy Reddit. Blania dříve pracoval jako výzkumný pracovník v oblasti umělé inteligence. 

Projekt Worldcoin získal od společností, jako jsou Andreessen Horowitz a Khosla Ventures, v rámci několika financování od roku 2021 rizikový kapitál v hodnotě víc než 100 milionů dolarů. Nativní kryptoměna sítě Worldcoin – WLD (worldcoin) – byla oficiálně spuštěna 24. července 2023. 

Co je Worldcoin? 

Jako kryptoměnový projekt, který vznikl na základě zkušeností spoluzakladatelů s umělou inteligencí, se Worldcoin zaměřuje na umělou inteligenci. Tento projekt se označuje za protokol digitální identity, jehož cílem je podpořit lidstvo ve věku umělé inteligence vytvořením decentralizovaného řešení prokázání individuality či identity. 

Mechanismus prokázání individuality vychází z myšlenky, že pokud bude umělá inteligence vytvářet velké množství výtvorů a mezi nimi i velké množství spamu, potřeba prokázat, že někdo je jedinečná a skutečná osoba (a ne bot nebo někdo jiná reálná osoba), bude stále důležitější. 

Worldcoin plánuje distribuovat po celém světě speciální nástroj zvaný Orb, který každému umožní naskenovat oční duhovku a získat prostřednictvím aplikace identitu. Worldcoin uvádí, že používá technologii, která zachovává soukromí, a časem plánuje decentralizovat správu protokolu. 

Proč je Worldcoin důležitý? 

Worldcoin a mnoho dřívějších protokolů prokazujících individualitu se snaží řešit několik naléhavých problémů skutečného světa. Patří mezi ně následující: 

 1. Centralizované systémy prokazování individuality

Mnoho identifikačních systémů závislých na ústředních orgánech je řízeno centralizovanými subjekty. Tyto centralizované subjekty čelí mnoha problémům, včetně ochrany osobních údajů a někdy omezené dostupnosti. 

 1. Spam a obsah generovaný umělou inteligencí 

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je čím dál schopnější vytvářet digitální obsah, který je víc a víc k nerozeznání od lidské tvorby, je důležité mít způsob, jak určit, jestli určitý obsah vytvořil skutečný člověk, nebo umělá inteligence. Řešení umožňující prokázání individuality může usnadnit vypořádávání se se spamem generovaným boty, který obtěžuje mnoho platforem a uživatelů. 

Jak Worldcoin funguje? 

Worldcoin má několik klíčových součástí: World ID, tokeny WLD a aplikaci World App. World ID je identita, která se vydává jedné skutečné osobě a slouží k prokázání individuality. Token worldcoin (WLD) je emitován účastníkům sítě. A obojí je přístupné prostřednictvím aplikace World App, kterou si uživatelé mohou stáhnout do svých telefonů.

Worldcoin funguje tak, že si uživatelé pomocí aplikace World App vygenerují soukromý a veřejný klíč. Pak vyhledají nejbližší Orb a nechají si tímto zařízením naskenovat duhovku, aby ověřili, že jsou skutečnou a jedinečnou osobou. To znamená, že sken oční duhovky musí pocházet od skutečného člověka a nesmí být shodný s někým, kdo už je ověřený. 

Po ověření získají uživatelé identitu World ID ověřenou Orbem. K červenci 2023 byly vytvořeny přibližně dva miliony identit World ID ověřených Orby. Projekt chce během několika příštích měsíců rozmístit ve více než 35 městech po celém světě 1 500 Orbů. V některých zemích se už lidé mohou stát uživateli Worldcoinu a získat tokeny WLD.

Jak vypadá tokenomika Worldcoinu (WLD)?

Worldcoin (WLD) je ERC-20 token na mainnetu Etherea a oprávnění uživatelé obdrží své tokeny na mainnetu sítě Optimism.

Počáteční nabídka tokenů WLD bude po dobu 15 let omezena 10 miliardami tokenů. Po uběhnutí 15 let může správa sítě rozhodnout o zavedení až 1,5% míry inflace a nastavení mechanismů přidělování nově vyražených tokenů.

Počáteční alokace 10 miliard tokenů vypadá následovně: 

 • 75 % tokenů bude vyčleněno uživatelům, fondu ekosystému a na provoz sítě, přičemž většina těchto tokenů bude přidělena uživatelům. 

 • Téměř 10 % bude přiděleno zakládajícímu týmu, 13,5 % dostanou investoři a 1,7 % bude sloužit jako rezerva. 

Před spuštěním WLD bude vyraženo všech 7,5 miliardy tokenů pro uživatele, ale naprostá většina těchto tokenů zůstane uzamčena a bude se postupně odemykat po dobu 15 let. Podle harmonogramu odemykání tokenů bylo při spuštění v oběhu 143 milionů tokenů WLD, ze kterých 43 milionů bylo přiděleno ověřeným uživatelům a 100 milionů bylo zapůjčeno tvůrcům trhu mimo USA. 

Projekt Worldcoin uvádí, že jeho tokenomika je navržena tak, aby drtivá většina tokenů byla v průběhu mnoha následujících let poskytnuta novým i stávajícím uživatelům, a vznikla tak síť prokazující individualitu s co největším počtem lidí. S přibývajícím počtem nových uživatelů se bude rozšiřovat i nabídka WLD v oběhu. 

Kdo stojí v čele projektu Worldcoin? 

Cílem projektu Worldcoin je vytvořit decentralizované řešení prokázání individuality, což znamená, že jeho správa by nakonec měla být decentralizovaná. Na počátečním vývoji protokolu se ale podílel tým vývojářů ze společnosti Tools for Humanity (TFH) sídlící v San Franciscu. Spolu s německou dceřinou společností testovala TFH protokol Worldcoin několik let a během této doby vyvinula také nástroj Orb a aplikaci World App. 

V roce 2022 byla založena nezisková organizace Worldcoin Foundation, která má za úkol škálovat síť jako veřejnou službu a budovat ji směrem k decentralizovanému řízení. Organizace Worldcoin Foundation je v současné době řízena představenstvem se třemi členy a dalšími poradci a používá vícepodpisovou peněženku vyžadující 4 ze 6 podpisů, která umožňuje přijímat jakákoli opatření související s chytrými kontrakty projektu Worldcoin. Cílem protokolu Worldcoin je přenést řízení na komunitu, aby nadace hrála jen omezenou roli. 

Jaká jsou omezení a rizika projektu Worldcoin a tokenu WLD? 

Worldcoin má ambiciózní cíle, ale má i svá omezení a rizika, o kterých byste měli vědět, pokud se chcete do projektu zapojit nebo chcete investovat do jeho tokenů. Mezi některé z hlavních otázek patří: 

 1. Bezpečnost Orbu

Bezpečnost Orbu je potenciálně velkým rizikem, protože žádný hardwarový systém nemůže být 100% bezpečný. Orb se potýká s celou řadou otázek, jako jsou podvody, jeho přesnost a možné úniky nebo krádež dat. Vzhledem k práci s citlivými biometrickými údaji může mít Orb při případných bezpečnostních incidentech zničující následky. 

 1. Cenová volatilita tokenů   

Cena tokenu WLD může být podobně jako u jiných kryptoměn značně volatilní. Investoři by měli být opatrní a udělat si před investicí důkladný průzkum. 

 1. Rizika manipulace 

Potenciální podvodníci by mohli manipulovat s cizími identifikacemi World ID a zneužívat je. Přestože se Worldcoin snaží zabránit tomu, aby někdo získal přístup k víc než své vlastní identifikaci World ID, lidé mohou časem najít v systému mezeru a získat víc identifikací World ID.  

 1. Obavy o ochranu osobních údajů 

Někteří uživatelé mají obavy o bezpečnost svých citlivých biometrických údajů. I když Worldcoin neukládá ze skenu oční duhovky veškeré údaje a ukládá pouze hashe skenu, se skenováním očí a sdílením těchto osobních údajů souvisí mnoho rizik. Worldcoin by také mohl implementovat rozpoznávání obličeje, což by riziko ohrožení soukromí ještě zvýšilo. 

 1. Centralizace a otevřený zdrojový kód 

Velká část protokolu Worldcoin má sice otevřený zdrojový kód, ale některé další části, jako například firmware nástroje Orb, zatím otevřený zdrojový kód nemají. Velká část provozu projektu Worldcoin je dnes centralizována, včetně datových center, která ukládají hashe skenů duhovky, a výroby a distribuce Orbů. Přestože dlouhodobým cílem je Worldcoin decentralizovat, záleží také na tom, jak dobře se decentralizaci podaří v budoucnu realizovat. 

 1. Regulatorní nejistota

Plán vybudovat globální protokol se v budoucnu pravděpodobně setká s regulatorní nejistotou a problémy s dodržováním předpisů už jen proto, že Worldcoin se bude pohybovat ve složitých a různorodých jurisdikcích po celém světě. Měnit se mohou i místní předpisy, což by významně ovlivnilo jeho činnost. 

Závěrem 

Worldcoin je ambiciózní projekt, který se snaží dosáhnout agresivních cílů. Identifikaci World ID zároveň vidí jako nástroj, který by v době hojnosti zprostředkované umělou inteligencí mohl zajistit spravedlivé rozdělení určité formy univerzálního základního příjmu všem lidem na celém světě. Přestože tyto vize vyvolávají u mnoha lidí nadšení, jiní se obávají potenciálních rizik a problémů spojených s provozem, zejména se skenováním oční duhovky a shromažďováním a ukládáním biometrických údajů.  

Buďte jako vždy obezřetní a před investicí do jakéhokoli kryptoměnového projektu a jeho tokenů si udělejte vlastní průzkum. Hodnota tokenu WLD bude do značné míry záviset na tom, jak uživatelé na myšlenku projektu Worldcoin zareagují a jestli se kolem něj podaří vybudovat nějaké praktické aplikace a dynamické ekosystémy. 

Související články:

Možnosti využití blockchainu: digitální identita

Co je to tokenomika a proč je důležitá?

Co je bílá kniha kryptoměny?

Co je prvotní nabídka kryptoměny (ICO – Initial Coin Offering)?

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.