Čo je to Livepeer (LPT)?
Domov
Články
Čo je to Livepeer (LPT)?

Čo je to Livepeer (LPT)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Aug 17, 2022Aktualizované Nov 11, 2022
4m


TL;DR  

Livepeer je decentralizovaný video protokol postavený na blockchaine Ethereum. Bol navrhnutý pre kohokoľvek, aby mohol bezproblémovo integrovať video obsah do aplikácií decentralizovaným spôsobom a za zlomok ceny tradičných riešení. Decentralizácia spracovania videa sa dosiahne distribúciou procesu transkódovania do siete operátorov uzlov. Prekódovanie je základným krokom na zabezpečenie hladkého doručovania video obsahu koncovým používateľom. Ide o prevzatie nespracovaných video súborov a ich konverziu do optimálneho stavu pre koncových používateľov na základe faktorov, ako je veľkosť obrazovky zariadenia alebo internetové pripojenie.

Livepeer spracováva video obsah spoľahlivo a lacno pomocou technológie blockchain, ktorá využíva teóriu hier, kryptoekonomické stimuly a smart kontrakty na podporu pozitívnych interakcií zainteresovaných strán. Jeho natívne aktívum, token Livepeer (LPT), sa používa na bezpečnú a spoľahlivú koordináciu a distribúciu úloh spracovania videa medzi účastníkmi siete. 

Úvod  

S rastúcou závislosťou od sociálnych médií, najmä počas nedávnej pandémie, ako aj masívnym rastom ekonomiky tvorcov, obsah súvisiaci s videom využíval v roku 2021 viac ako 82 % šírky pásma internetu. 

Sieť Livepeer, poháňaná tisíckami distribuovaných uzlov, poskytuje vývojárom a tvorcom video aplikácií prístup k bezpečnej, vysokokvalitnej a cenovo dostupnej kódovacej architektúre za nevysoké ceny. Od svojho vzniku v roku 2017 sieť Livepeer spracovala viac ako 150 miliónov minút videa.

Ako funguje Livepeer?  

Livepeer, postavený na Ethereu, je v podstate sieť, ktorá spája každého, kto hľadá spracovanie videa s dodávateľmi, ktorí túto službu poskytujú. Používa svoj natívny token, LPT, čím motivuje účastníkov siete, aby udržali tento proces transkódovania videa spoľahlivým, bezpečným a cenovo dostupným v porovnaní so súčasnými centralizovanými riešeniami.

V sieti Livepeer sú dve hlavné zainteresované strany: orchestrátori a delegátori. 

Orchestrátori

Každý, kto vlastní zariadenie na ťažbu videa, môže stakovať svoje LPT a vykonávať prácu na spracovaní videa v sieti Livepeer. Výmenou za poskytovanie tejto služby získavajú podiel na poplatku za spracovanie videa vo forme LPT a ETH. Títo účastníci siete sa nazývajú orchestrátori. 

Delegátori

Tí, ktorí nemajú prístup k nástrojom na ťaženie videa alebo skúsenosti so spracovaním videa, sa tiež môžu zapojiť do siete delegovaním alebo pridelením svojho LPT operátorovi uzla so správnymi nástrojmi a odbornými znalosťami na spracovanie videa prostredníctvom Livepeer Explorer. Títo účastníci siete sa nazývajú delegátori.

Čo je LPT?

Natívne aktívum siete, token Livepeer (LPT), je token ERC-20, ktorý sa používa na zabezpečenie bezpečnosti, distribúciu úloh spracovania videa medzi účastníkov siete a stimuluje ich aktívnu účasť v rôznych rolách v sieti Livepeer. Čím viac tokenov LPT je zapojených do fungovania siete, tým je stabilnejšia, bezpečnejšia a robustnejšia.  

Orchestrátorom je prideľovaná práca podľa množstva LPT, ktoré vsadili – svojich vlastných alebo LPT delegátorov – spolu s ich geografickou polohou a spoľahlivosťou. Keďže viac delegovaných tokenov vedie k väčšej práci a viac práce rovná sa viac odmien, orchestrátori súťažia, aby prilákali čo najviac delegátorov.

Na konci každého kola, t. j. na konci každého dňa, protokol Livepeer razí nové tokeny Livepeer podľa určenej miery inflácie. Livepeer je protokol „založený na stávkach“, čo znamená, že odmeny sú prideľované každému zúčastnenému používateľovi v pomere k jeho príspevku. Účastníci, ktorí boli aktívni v danom kole – buď spustením uzlov alebo vkladaním tokenov – dostanú pomernú čiastku vydanej odmeny. Kto sa daného kola aktívne nezúčastnil, tieto odmeny nedostáva. 

Orchestrátori získavajú aj ďalšiu výhodu: časť odmien svojich delegátorov dostávajú ako províziu za prevádzkovanie decentralizovanej infraštruktúry. 

Pomocou tohto systému môžu aktívni účastníci zvýšiť svoj podiel v sieti. Medzitým sa práva na prekódovanie neaktívnych používateľov zmenšujú každým kolom, ktorého sa nezúčastnia. Inými slovami, väčší podiel LPT má za následok viac pridelenej práce, čo v konečnom dôsledku vedie k vyšším odmenám. 

Používateľov k aktivite motivuje aj miera inflácie používaná na určenie veľkosti vydávaných odmien. Percento nových LPT v každom kompenzačnom kole je určené tým, koľko celkových LPT sa zaviazalo k úspešnému fungovaniu siete. Čím vyšší je tento podiel, tým nižšia je miera inflácie a tým väčšiu hodnotu si existujúce tokeny zachovajú. Držitelia tokenov sú teda prirodzene motivovaní staviť viac, aby viac zarobili.

Ako kúpiť LPT na Binance?  

LPT si môžete kúpiť na kryptoburzách ako je Binance. 

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Obchod] -> [Spot]. 

2. Do vyhľadávacieho panela napíšte „LPT“, aby ste videli dostupné obchodné páry. Ako príklad použijeme LPT/BUSD.

3. Prejdite do poľa [Spot] a zadajte množstvo LPT, ktoré chcete kúpiť. V tomto príklade použijeme trhovú objednávku. Kliknutím na [Kúpiť LPT] potvrďte objednávku a zakúpený LPT sa pripíše do vašej Spot Wallet.

Záverečné myšlienky

Livepeer navrhol riešenie na delegovanie úloh spracovania videa spoľahlivým stranám. S decentralizovaným videoprotokolom sa môžu projekty a spoločnosti Web3 vyhnúť vysokým, svojvoľným poplatkom za spracovanie videa a cenzúre, aby mohli svojim záujemcom poskytnúť lepší videoobsah.


Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.