Co je Livepeer (LPT)?
Domů
Články
Co je Livepeer (LPT)?

Co je Livepeer (LPT)?

Pokročilí
Zveřejněno Aug 17, 2022Aktualizováno Feb 20, 2024
4m


TL;DR  

Livepeer je decentralizovaný video protokol postavený na Ethereu. Byl navržen tak, aby kdokoli mohl bezproblémově a decentralizovaným způsobem integrovat video obsah do aplikací, a to za zlomek ceny tradičních řešení. Decentralizace zpracování videa se provádí distribuováním procesu překódování mezi síť provozovatelů uzlů. Překódování je zásadní krok potřebný k zajištění plynulého poskytování video obsahu koncovým uživatelům. Jedná se o převzetí nezpracovaných video souborů a jejich převedení do optimálního stavu pro jednotlivé koncové uživatele. Optimální stav určuje například velikost obrazovky zařízení nebo připojení k internetu.

Livepeer zpracovává videoobsah spolehlivě a levně pomocí blockchainové technologie, která k podpoře pozitivních interakcí mezi zúčastněnými stranami využívá teorii her, kryptoekonomické pobídky a chytré kontrakty. Nativním aktivem je token Livepeer (LPT), který se používá k bezpečné a spolehlivé koordinaci a distribuci úloh zpracování videa mezi účastníky sítě. 

Úvod  

S rostoucí závislostí na sociálních sítích, zejména v souvislosti s nedávnou pandemií, ale také s masivním růstem ekonomiky tvůrců, využíval videoobsah v roce 2021 více než 82 % celkové šířky pásma internetu. 

Síť Livepeer, která je provozována na tisícovkách distribuovaných uzlů, poskytuje vývojářům video aplikací a tvůrcům přístup k bezpečné, velmi kvalitní a cenově dostupné kódovací architektuře, která nestojí horentní částky. Od svého založení v roce 2017 zpracovala síť Livepeer více než 150 milionů minut videa.

Jak Livepeer funguje?  

Síť Livepeer postavená na Ethereu v podstatě spojuje každého, kdo potřebuje zpracovat video, s dodavateli, kteří tuto službu poskytují. K motivaci účastníků sítě, aby byl proces překódování videa ve srovnání se současnými centralizovanými řešeními spolehlivý, bezpečný a cenově dostupný, se používá nativní token LPT.

Síť Livepeer má dvě hlavní zainteresované strany: orchestrátory a delegátory. 

Orchestrátoři

Kdokoli, kdo vlastní zařízení na těžbu videa, může na síti Livepeer stakovat svoje LPT a zpracovávat video. Výměnou za poskytování této služby dostává podíl z poplatku za zpracování videa v podobě LPT a ETH. Tito účastníci sítě se nazývají orchestrátoři. 

Delegátoři

Ti, kteří nemají přístup k nástrojům na těžbu videa ani zkušenosti se zpracováním videa, se mohou do sítě zapojit tím, že prostřednictvím aplikace Livepeer Explorer delegují nebo přidělí svoje tokeny LPT provozovateli uzlu s příslušnými nástroji a odbornými znalostmi ke zpracování videa. Tito účastníci sítě se nazývají delegátoři.

Co je LPT?

Token Livepeer (LPT), nativní aktivum sítě, je ERC-20 token, který slouží k zajištění bezpečnosti, rozdělování úloh zpracování videa mezi účastníky sítě a jako motivace k aktivní účasti na různých úlohách sítě Livepeer. Čím více tokenů LPT je zapojeno do fungování sítě, tím je síť stabilnější, bezpečnější a robustnější.  

Orchestrátoři dostávají práci podle toho, kolik tokenů LPT stakují, ať už svoje vlastní nebo od delegátorů, jaká je jejich zeměpisná poloha a jak jsou spolehliví. Vzhledem k tomu, že více delegovaných tokenů vede k většímu množství práce a více práce znamená více odměn, orchestrátoři soutěží o to, aby přilákali co nejvíce delegátorů.

Na konci každého kola, tj. na konci každého dne, protokol Livepeer razí podle stanovené míry inflace nové tokeny Livepeer. Livepeer je protokol, který funguje na základě stakování, což znamená, že odměny jsou přidělovány každému zúčastněnému uživateli poměrným dílem k jeho příspěvku. Účastníci, kteří byli v daném kole aktivní, ať už tím, že provozovali uzly, nebo tím, že stakovali tokeny, obdrží poměrnou část emitované odměny. Ti, kteří se daného kola aktivně nezúčastnili, tyto odměny nedostanou. 

Orchestrátoři navíc mají další výhodu: jako provizi za provoz decentralizované infrastruktury dostávají část odměn svých delegátorů. 

Díky tomuto systému mohou aktivní účastníci rozšiřovat svůj podíl v síti. Na druhou stranu práva neaktivních uživatelů na překódování se s každým kolem, kterého se neúčastní, snižují. Jinými slovy, stakování více LPT vede k většímu množství přidělené práce, což v konečném důsledku vede k větší odměně. 

Uživatele k aktivitě motivuje také míra inflace, která se používá k určení výše emitovaných odměn. Procento nových tokenů LPT v každém kompenzačním kole se určuje podle toho, kolik LPT se celkově stakuje, aby síť úspěšně fungovala. Čím vyšší tento podíl je, tím nižší je míra inflace a tím větší hodnotu si zachovají stávající tokeny. Držitelé tokenů jsou tak přirozeně motivováni stakovat víc, aby víc vydělali.

Jak koupit LPT na Binance?  

LPT si můžete koupit na kryptoměnových burzách, jako je Binance. 

1. Přihlaste se ke svému účtu Binance a klikněte na [Obchodovat] -> [Spot]. 

2. Vyhledejte „LPT“ a zobrazí se vám dostupné obchodní páry. My si pro tento příklad vybereme LPT/BUSD.

3. Přejděte do pole [Spot] a zadejte množství LPT, které chcete koupit. V tomto příkladu použijeme příkaz market. Kliknutím na tlačítko [Koupit LPT] potvrdíte příkaz a zakoupené tokeny LPT budou připsány do vaší spotové peněženky.

Závěrem

Síť Livepeer navrhla řešení k delegování úloh pro zpracování videa mezi spolehlivé účastníky. Díky decentralizovanému video protokolu se projekty a společnosti Webu3 mohou vyhnout vysokým a nahodilým poplatkům za zpracování videa a cenzuře, a poskytnout tak divákům kvalitnější videoobsah.










Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.