Czym Jest Livepeer (LPT)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Livepeer (LPT)?

Czym Jest Livepeer (LPT)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Aug 17, 2022Zaktualizowane Nov 11, 2022
4m


TL;DR  

Livepeer to zdecentralizowany protokół wideo zbudowany na blockchainie Ethereum. Został zaprojektowany dla każdego, aby bezproblemowo zintegrować treści wideo z aplikacjami w sposób zdecentralizowany i za ułamek kosztów tradycyjnych rozwiązań. Decentralizacja przetwarzania wideo realizowana jest poprzez rozdzielenie procesu transkodowania na sieć operatorów węzłów. Transkodowanie jest niezbędnym krokiem w zapewnieniu płynnego dostarczania treści wideo do użytkowników końcowych. Polega ona na pobieraniu surowych plików wideo i konwertowaniu ich do stanu optymalnego dla każdego użytkownika końcowego, w oparciu o takie czynniki jak rozmiar ekranu urządzenia czy połączenie internetowe.

Livepeer przetwarza treści wideo niezawodnie i tanio za pomocą technologii blockchain, która wykorzystuje teorię gier, bodźce kryptoekonomiczne i smart kontrakty, aby wspierać pozytywne interakcje między interesariuszami. Jego natywne aktywo, token Livepeer (LPT), służy do koordynacji i dystrybucji zadań przetwarzania wideo wśród uczestników sieci w sposób bezpieczny i niezawodny. 

Wprowadzenie  

Wraz z rosnącą zależnością od mediów społecznościowych, zwłaszcza w obliczu niedawnej pandemii, a także ogromnym wzrostem gospodarki twórców, treści związane z wideo wykorzystały ponad 82% przepustowości Internetu w 2021. 

Sieć Livepeer, zasilana przez tysiące rozproszonych węzłów, daje twórcom aplikacji wideo dostęp do bezpiecznej, wysokiej jakości architektury kodowania w przystępnej cenie. Od momentu powstania w 2017, sieć Livepeer przetworzyła ponad 150 milionów minut wideo.

Jak działa Livepeer?  

Livepeer, zbudowana na Ethereum, jest zasadniczo siecią, która łączy każdego, kto szuka przetwarzania wideo z dostawcami, którzy świadczą tę usługę. Wykorzystuje on swój natywny token, LPT, aby zachęcić uczestników sieci do utrzymania tego procesu transkodowania wideo w sposób niezawodny, bezpieczny i niedrogi w porównaniu z obecnymi scentralizowanymi rozwiązaniami.

W sieci Livepeer są dwa główne podmioty: orchestrators i delegatorzy. 

Orchestrators

Każdy, kto posiada sprzęt do wydobywania wideo, może stakować swoje LPT i wykonywać prace związane z przetwarzaniem wideo w sieci Livepeer. W zamian za świadczenie tej usługi otrzymują część opłaty za przetwarzanie wideo w postaci LPT i ETH. Ci uczestnicy sieci są nazywani orchestrators. 

Delegaci

Ci, którzy nie mają dostępu do narzędzi do wydobywania wideo lub doświadczenia w przetwarzaniu wideo, mogą nadal uczestniczyć w sieci, delegując lub przypisując swój LPT do operatora węzła z odpowiednimi narzędziami i wiedzą, aby przetwarzać wideo za pośrednictwem Livepeer Explorer. Ci uczestnicy sieci nazywani są delegatami.

Czym jest LPT?

Natywny zasób sieci, token Livepeer (LPT), jest tokenem ERC-20 używanym do zapewnienia bezpieczeństwa, dystrybucji zadań przetwarzania wideo wśród uczestników sieci i zachęcania ich do aktywnego udziału w różnych rolach w sieci Livepeer. Im więcej tokenów LPT jest zaangażowanych w funkcjonowanie sieci, tym bardziej staje się ona stabilna, bezpieczna i wytrzymała.  

Orchestrators są przydzielani do pracy w zależności od ilości LPT, które posiadają — własne lub delegatów — wraz z ich lokalizacją geograficzną i niezawodnością. Ponieważ więcej delegowanych tokenów prowadzi do większej pracy, a więcej pracy równa się większym nagrodom, orchestrators konkurują, aby przyciągnąć jak najwięcej delegatów.

Na koniec każdej rundy, tj. na koniec każdego dnia, protokół Livepeer mierzy nowe tokeny Livepeer zgodnie z wyznaczoną stopą inflacji. Livepeer jest protokołem "stake-based", co oznacza, że nagrody są przydzielane każdemu uczestniczącemu użytkownikowi proporcjonalnie do jego wkładu. Uczestnicy, którzy byli aktywni w danej rundzie — czy to poprzez uruchamianie węzłów, czy poprzez stakowanie tokenów — otrzymują proporcjonalną ilość wydanej nagrody. Osoby, które nie brały aktywnego udziału w danej rundzie nie otrzymują tych nagród. 

Orchestrators uzyskują również dodatkową korzyść: otrzymują część nagród swoich delegatów jako prowizję za prowadzenie zdecentralizowanej infrastruktury. 

Dzięki temu systemowi aktywni uczestnicy mogą zwiększać swój udział w sieci. Tymczasem prawa transkodowania nieaktywnych użytkowników kurczą się z każdą rundą, w której nie biorą udziału. Innymi słowy, większy udział LPT skutkuje większą ilością przydzielonej pracy, co ostatecznie prowadzi do większych nagród. 

Wskaźnik inflacji stosowany do określenia wielkości wydawanych nagród również motywuje użytkowników do aktywności. Procentowy udział nowych PZT w każdej rundzie wyrównawczej zależy od tego, ile ogółem PZT jest zaangażowanych w pomyślne funkcjonowanie sieci. Im wyższy ten udział, tym niższa stopa inflacji i tym większą wartość zachowają istniejące tokeny. W ten sposób posiadacze tokenów są naturalnie zmotywowani do postawienia większej stawki, aby więcej zarobić.

Jak kupić token LPT na Binance?  

Token LPT można kupić na giełdach kryptowalut, np. na Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handluj] -> [Spot]. 

2. Wpisz „LPT” w pasku wyszukiwania, aby zobaczyć listę dostępnych par handlowych. Za przykład posłuży nam para LPT/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość LPT, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia Market. Kliknij [Kup LPT], aby potwierdzić zlecenie, a zakupione LPT zostaną zaksięgowane w Twoim Portfelu Spot.

Przemyślenia końcowe

Livepeer zaprojektowało rozwiązanie pozwalające na delegowanie zadań związanych z przetwarzaniem wideo do wiarygodnych stron. Dzięki zdecentralizowanemu protokołowi wideo, projekty i firmy Web3 mogą uniknąć wysokich, arbitralnych opłat za przetwarzanie wideo i cenzury, aby zapewnić lepsze treści wideo dla swoich odbiorców.


Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.