Czym Jest Zlecenie OCO?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Zlecenie OCO?

Czym Jest Zlecenie OCO?

Początkujący
Opublikowane Aug 22, 2019Zaktualizowane Apr 13, 2023
3m
Uwaga: Przed kontynuowaniem zdecydowanie zalecamy przeczytanie naszych przewodników po zleceniach limit i stop-limit.


Zlecenie typu OCO (“One Cancels the Other”) daje Ci możliwość wystawienia dwóch zleceń handlowych w tym samym momencie. OCO łączy zlecenie limit ze zleceniem stop-limit, aby na końcu wykonać tylko jedno z nich.

Innymi słowy, OCO zostaje uruchomione w momencie w którym jedno z tworzących je zleceń zostanie częściowo lub całkowicie wypełnione. W takiej sytuacji drugie zlecenie zostaje anulowane. Co jednak istotne, anulowanie jednej części zlecenia OCO powoduje również anulowanie drugiej części.

Handlując na giełdzie Binance, możesz używać zleceń OCO jako podstawowej formy automatyzacji handlu. Ta funkcja daje możliwość jednoczesnego złożenia dwóch zleceń limit, co może być przydatne przy realizacji zysków i minimalizacji potencjalnych strat.


Jak utworzyć zlecenie OCO?

Po zalogowaniu się na swoje konto Binance, przejdź do interfejsu Podstawowego Giełdy i znajdź obszar handlowy, jak pokazano poniżej. Kliknij „Zlecenie Stop-limit”, aby otworzyć menu rozwijane i wybierz „OCO”.


Na Binance zlecenia OCO można składać jako parę zleceń kupna lub sprzedaży. Więcej informacji o zleceniach OCO znajdziesz klikając na znak „i”.


Po kliknięciu na opcję OCO pokaże Ci się specjalny formularz. To właśnie w tym miejscu zdefiniujesz szczegółowe ustawienia swojego zlecenia.

Zlecenie Limit

  • Cena: Cena Twojego zlecenia limit. To zlecenie będzie widoczne w księdze zleceń.

Stop-Limit

  • Stop: Cena, po której zostanie uruchomione Twoje zlecenie stop-limit (np. 0.0024950 BTC).
    Limit: Rzeczywista cena Twojego zlecenia limit po uruchomieniu stopu (np. 0,0024900 BTC).
  • Ilość: Wielkość Twojego zlecenia (np. 5 BNB)
  • Suma: Całkowita wartość Twojego zlecenia.


Po prawidłowym wystawieniu zlecenia OCO, szczegółowe informacje na jego temat znajdziesz w sekcji “Otwarte zlecenia”.

Jako przykład załóżmy, że właśnie kupiłeś(-aś) 5 BNB przy cenie 0,0026837 BTC, ponieważ uważasz, że cena jest blisko głównej strefy wsparcia i prawdopodobnie wzrośnie.

W tej sytuacji decydujesz się na wystawienie zlecenia OCO, aby dosłownie zebrać zyski. Tym samym ustawiasz cenę Limit na poziomie 0.0030 BTC, a cenę Stop-limit na poziomie 0.0024900 BTC.


Jeśli Twoje przewidywania okażą się poprawne, a cena wzrośnie do poziomu 0,0030 BTC lub większego, Twoje zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane, a zlecenie stop-limit zostanie automatycznie anulowane.

Z drugiej strony, jeśli w swoich założeniach popełnisz błąd i cena spadnie do 0,0024950 BTC, Twoje zlecenie stop-limit zostanie uruchomione. To potencjalnie zminimalizuje Twoje straty, na wypadek gdyby cena spadła jeszcze bardziej.

Zwróć uwagę, że w tym przykładzie cena stop to 0,0024950 (cena aktywacyjna), a cena limit to 0,0024900 (cena transakcyjna Twojego zlecenia). Oznacza to, że Twoje zlecenie stop-limit zostanie uruchomione w momencie osiągnięcia ceny 0,0024950. Rzeczywista cena zlecenia, która zostałaby złożona jako zlecenie limit, wyniosłaby 0,0024900. Innymi słowy, jeśli BNB/BTC spadnie do lub poniżej 0,0024950, zostanie złożone zlecenie sprzedaży limit na 0,0024900. Jeśli jednak cena spadnie poniżej 0,0024950, istnieje ryzyko, że zlecenie limit może nie zostać zrealizowane. 

Funkcja OCO to proste, ale potężne narzędzie, które pozwala Tobie i innym użytkownikom Binance handlować w bezpieczniejszy i bardziej wszechstronny sposób. Ten szczególny rodzaj zlecenia może być przydatny do blokowania zysków, ograniczania ryzyka, a nawet do wchodzenia i wychodzenia z pozycji. Mimo to ważne jest, aby dobrze zrozumieć zlecenia limit i stop-limit przed użyciem zleceń OCO.

Udostępnij Posty
Zarejestruj konto
Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce, otwierając konto Binance już dziś.