Ano ang Reef (REEF)?
Home
Mga Artikulo
Ano ang Reef (REEF)?

Ano ang Reef (REEF)?

Intermediya
Na-publish Apr 27, 2022Na-update Jun 7, 2023
6m

TL;DR

Ang Reef ay isang layer 1 na blockchain na binuo gamit ang Substrate na teknolohiya ng Parity. Inilunsad noong 2019 ni Denko Mancheski, sumailalim ito sa malaking pagbabago at naging ganap na gumaganang blockchain mula sa pagiging DeFi platform.

Gumagamit ang network ng Nominated Proof of Stake (NPoS) para iproseso ang mga valid na block ng mga transaksyon. Nagse-stake ang mga nominator ng REEF sa likod ng mga validator na umaasang mapipili sa aktibong hanay ng validator. Kapag matagumpay na nakapagproseso ng block ang isang validator, may reward na paghahatian niya at ng 64 na nominator.

Para sa mga pag-upgrade ng network, nagmumungkahi ng mga pagbabago ang isang Teknikal na Konseho na na-nominate sa pamamagitan ng mekanismo ng consensus na Proof of Commitment (PoC).

Ang native cryptocurrency ng blockchain, ang REEF, ay ginagamit para makabahagi sa pamamahala at makapagbayad ng bayarin sa transaksyon sa network. Makakabili ka ng REEF sa Binance gamit ang credit/debit card o sa pamamagitan ng pag-trade nito sa ibang cryptocurrency.


Panimula

Ang Reef ay isang layer 1 na blockchain na batay sa Substrate na itinatag noong 2019 ni Denko Mancheski. Noong Nobyembre 2021, nag-rebrand ang proyekto mula sa Reef Finance para ipakita ang pag-develop nito sa ganap na gumaganang blockchain mula sa pagiging Decentralized Finance (DeFi) platform. 

Tulad ng iba pang network, nag-aalok ang Reef ng mga paggagamitan para sa mga NFT, DeFi, pag-develop ng smart contract, at GameFi. Nagbibigay din ang Reef ng mga bridge ng liquidity para magpalipat-lipat ng mga ERC-20 token sa Reef at Ethereum, at BEP-20 token sa Reef at BNB Chain.


Ang Reef blockchain

Binuo ang Reef gamit ang Substrate software development kit ng Parity. Dahil sa aspektong ito, interoperable ito ng mga Polkadot parachain at bahagi ng mas malaking network ng mga chain ng Web3. Compatible ang Reef sa Ethereum Virtual Machine (EVM), kaya madaling mag-port ng mga EVM Decentralized Application (DApp) at bumuo rito, lalo na para sa mga user na sanay sa Solidity (pangunahing coding language ng Ethereum).
Gumagamit ang blockchain ng mekanismo ng consensus na NPoS para sa paggawa ng block at Proof of Commitment (PoC) para sa paghalal ng mga miyembro sa isang Teknikal na Konseho. Bine-burn ng Reef ang lahat ng bayarin sa network (kasama ang para sa mga smart contract), at binabayaran ang mga Validator mula sa isang naka-fix na pool ng mga reward. Inaalis nito ang anumang pang-ekonomiyang insentibo para gumawa ng mga hindi efficient na kontrata na may malaking bayarin, na puwedeng magdulot ng congestion sa isang network.


Paano gumagana ang pamamahala sa Reef

Kumpara sa Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH), nagpatupad ang Reef ng modelo sa pamamahala na nagbibigay ng mga direktang paraan para sa pag-upgrade. Umaasa ang Bitcoin at Ethereum sa mga minero ng Proof of Work (PoW) nito para magpasya kung aling mga upgrade ang tatanggapin. Humahantong ang paraang ito sa pagwawalang-bahala at kawalan ng kagustuhang mapahusay ang scalability, na nakakapinsala sa kita sa pagmimina.

Gayunpaman, sa Reef, puwedeng magtulungan ang dalawang grupo sa pagpapatupad ng mga pagbabago sa network: isang Teknikal na Konseho at Mga Validator.

Ang Teknikal na Konseho

Inaaprubahan at sinusuri ng Teknikal na Konseho ang mga update sa network. Inihahalal ang mga miyembrong ito sa pamamagitan ng mekanismo ng consensus na PoC. May mga pagkakatulad ang PoC sa Delegator Proof of Stake, pero mayroon itong mahabang panahon ng pag-bond na hindi bababa sa isang taon. Samakatuwid, ang sinumang nagse-stake ng Reef para mag-nominate ng isang miyembro ng Teknikal na Konseho ay binibigyan ng insentibong bumoto para sa mga may kakayahang miyembro na mananatili nang mahabang panahon.

Pinagpapasyahan ng mga miyembro ng Teknikal na Konseho ang laki ng block, oras ng block, throughput, at iba pang teknikal na parameter. Posible ang paggawa sa mga pagbabagong ito sa chain sa pamamagitan ng pag-apruba nang karamihan mula sa Teknikal na Konseho.

Mga Validator

Pinoproseso ng mga validator ang mga block ng mga legal na transaksyon at nagpapagana sila ng node. Inihahalal sila gamit ang mekanismo ng consensus na NPoS. Tulad ng nabanggit na, bine-burn sa Reef ang lahat ng bayarin sa transaksyon. Ibig sabihin, binabayaran ang mga validator ng mga reward mula sa taunang pool ng inflation (itinatakda sa humigit-kumulang 8%). 

Ang mga validator ay pinipili ng mga nominator, na tatalakayin natin sa ilang sandali. Kung kumilos nang nakakapinsala o mali ang isang validator, maaalis ang stake niya.


Pag-stake sa Reef

Dapat mag-stake ng REEF ang mga validator at nominator para makabahagi. Sa pamamagitan ng pag-stake ng REEF, puwedeng makakuha ang mga nominator ng higit pang REEF sa pamamagitan ng pagpili ng mahuhusay na kandidato sa pagiging validator. Kung mahalal ang validator sa aktibong hanay at matagumpay siyang nakapagproseso ng mga block, puwedeng makihati ang nominator sa mga reward niya. Kung gumawi nang mali ang validator, mawawalan ng ilang stake ang nominator, at maaalis ang validator.

Nila-lock ang na-stake na REEF hanggang sa ipasya ng nominator na alisin ang kanyang nomination sa validator, na magkakabisa sa susunod na yugto (humigit-kumulang 24 na oras). Ibig sabihin, kailangang maghintay nang 28 araw ang nominator bago maibalik ang stake niya.

Aktibong hanay ng validator at mga reward

Hindi lahat ng na-nominate na validator ay makakasali sa aktibong hanay ng mga validator. Sa karamihan ng mga sitwasyon, papayagan ka lang ng algorithm na aktibong sumuporta ng isang matagumpay na validator sa bawat yugto. Ganito ang sitwasyon kung nag-stake ka sa likod ng maraming validator para sa aktibong hanay.

Ang bawat validator ay puwede lang sumuporta ng mga payout sa 64 na nominator. Kung mas marami ang nominator ng isang validator kaysa rito, oversubscribed siya. Ang nangungunang 64 na nominator lang ayon sa halaga ng na-stake ang makakatanggap ng mga reward. 

Kahit na hindi sila makatanggap ng reward, mabibilang pa rin ang mga stake ng ibang nominator sa kabuuang na-stake sa likod ng validator. Kinakalkula sa labas ng chain ang hanay ng mga validator, kung saan inaalis ang ilang nominator ayon sa laki ng kanilang stake.


Ang ecosystem ng Reef

Ang Reef ay hindi lang binubuo ng blockchain nito. Mayroon itong ecosystem ng mga tool at serbisyo na sumusuporta sa layer 1 na network nito.

Reef Web Wallet

Ang Reef Web Wallet ay isang crypto wallet, Desentralisadong Palitan (DEX), at creator ng token sa Reef. Puwede kang mag-swap, magpadala, at mag-pool ng mga token dito, katulad ng ReefSwap. Kakailanganin mong i-download at i-install ang Reef Browser Extension para gamitin ang app.


ReefScan

Ang ReefScan ay isang explorer ng blockchain kung saan makakapag-browse ang mga user ng mga transaksyon, wallet ID, smart contract, at iba pang impormasyon sa chain. Gumagamit ito ng format na kapareho ng Etherscan o BscScan, kaya simple lang itong gamitin. Puwede ka ring makipag-interact sa mga smart contract ng Reef sa pamamagitan ng Reefscan.


ReefSwap

Ang ReefSwap ay isang DEX na nag-aalok ng serbisyo sa pag-swap para sa mga Reef token. Ginagamit nito ang pamilyar na modelo ng Uniswap V2 at kinakailangan itong i-access ng mga user sa pamamagitan ng Reef browser extension. Ito ay dahil nakabatay sa Substrate ang Reef. Puwede ring mag-claim ang mga user ng EVM wallet address at italaga ito sa kanilang Account sa Reef.


Ano ang REEF?

Ang REEF token ay ang native cryptocurrency ng Reef. Puwede itong gamitin para magbayad ng bayarin sa transaksyon sa network gamit ang system ng gas nito at pamamahala sa chain. Kasama rito ang mga mekanismo ng consensus na NPoS at PoC. 

Orihinal na mini-mint ang REEF bilang ERC-20 token sa Ethereum at BEP-20 sa BNB Smart Chain. Gayunpaman, puwede mo na ngayong i-convert ito sa 1:1 sa Reef.


Saan ako makakabili ng REEF?

Nag-aalok ang Binance ng dalawang paraan para bumili ng REEF. Una, puwede kang bumili ng REEF gamit ang credit o debit card sa mga napiling fiat currency. Bisitahin ang page na [Bumili ng Crypto gamit ang Debit/Credit Card], piliin ang currency na gusto mong ipambayad, at piliin ang REEF sa field sa ibaba. 

I-click ang [Magpatuloy] para kumpirmahin ang iyong pagbili at sundin ang mga ibinigay na tagubilin.


Puwede ka ring mag-trade ng mga cryptocurrency para sa REEF, kasama ang BUSD, BTC, USDT, at TRY. Mag-navigate sa Spot view ng Binance at i-type ang REEF sa field para sa paghahanap ng pares sa pag-trade. Ipapakita nito ang lahat ng available na pares sa pag-trade. Para sa higit pang impormasyon sa paggamit ng view ng Palitan, bisitahin ang aming gabay na Paano Gamitin ang TradingView sa Website ng Binance.


Konklusyon

Para sa marami, kilala ang Reef para sa orihinal nitong DeFi na modelo ng negosyo. Gayunpaman, nagsagawa ng malalaking pagbabago para sa pag-develop ang Reef at naging mas na-develop na ecosystem ito at ganap na gumaganang blockchain. Bago pa lang ang mga development ng blockchain, kaya mayroon itong malaking posibilidad ng paglago sa ilang smart contract at Decentralized Application (DApp) na puwedeng i-deploy sa network.