Hva er «wrapped tokens»?
Innholdsfortegnelse
Innledning
Hva er et innpakket token?
Hvordan fungerer innpakkede tokener?
Innpakkede tokener på Ethereum
Innpakkede tokener på BNB Smart Chain (BSC)
Fordeler med å bruke innpakkede tokener
Begrensninger med bruk av innpakkede tokener
Avsluttende tanker
Hva er «wrapped tokens»?
Hjem
Artikler
Hva er «wrapped tokens»?

Hva er «wrapped tokens»?

Viderekommen
Publisert Jan 20, 2021Oppdatert Nov 16, 2022
6m

TL;DR

Et innpakket token (wrapped token) er et kryptovalutatoken som er bundet til verdien av en annen krypto. Det kalles et innpakket token fordi det originale aktivumet legges i en «innpakning» (wrapper), et slags digitalt hvelv som gjør at den innpakkede versjonen kan lages på en annen blokkjede.

Hva er poenget? Forskjellige blokkjeder tilbyr forskjellig funksjonalitet. Og de kan ikke kommunisere med hverandre. Bitcoin-blokkjeden vet ikke hva som skjer på Ethereum-blokkjeden. Men med et innpakket token kan det dannes flere broer mellom ulike blokkjeder.


Innledning

Har du noen gang syntes at det er frustrerende at du ikke kan bruke BTC på Ethereum? Eller ETH på BNB Smart Chain (BSC)? Mynter som finnes på en bestemt blokkjede, kan ikke bare overføres til en annen.

Innpakkede tokener er en måte å omgå denne begrensningen på og bruke ikke-integrerte aktiva på en blokkjede.


Hva er et innpakket token?

Et innpakket token er en tokenisert versjon av en annen kryptovaluta. Det er knyttet til verdien av aktivumet det representerer, og kan vanligvis løses inn mot dette (pakkes ut) når som helst. Det representerer som regel et aktivum som ikke er en integrert del av blokkjeden det er utstedt på.

Du kan tenke på et innpakket token som at det ligner på en stablecoin på den måten at det henter verdien fra et annet aktivum. I tilfellet med en stablecoin er det vanligvis fiat-valuta. I tilfellet med et innpakket token er det vanligvis et aktivum som befinner seg på en annen blokkjede.

Siden blokkjeder er ulike systemer, finnes det ingen god måte å flytte informasjon mellom dem på. Innpakkede tokener øker interoperabiliteten mellom ulike blokkjeder – de underliggende tokenene kan dermed gå på tvers av kjeder.

Det er verdt å merke seg at hvis du er en vanlig bruker, trenger du ikke å bekymre deg for innpakkings- og utpakkingsprosessen – du kan handle med innpakkede tokener som med alle andre kryptovaluta. Her er for eksempel WBTC/BTC-markedet på Binance.


Hvordan fungerer innpakkede tokener?

La oss bruke Wrapped Bitcoin (WBTC) som eksempel – en tokenisert versjon av Bitcoin på Ethereum. WBTC er et ERC-20-token som skal ha en én-til-én-binding til verdien av Bitcoin, slik at du effektivt kan bruke BTC på Ethereum-nettverket.

Innpakkede tokener krever vanligvis en depotmottaker – en enhet som har et tilsvarende beløp av aktivumet som det innpakkede antallet. Denne depotmottakeren kan være en forhandler, en multisig-lommebok, en DAO eller til og med en smart kontrakt. Så i tilfellet med WBTC må depotmottakeren holde 1 BTC for hver 1 WBTC som myntes. Bevis på denne reserven finnes på kjeden. 

Men hvordan fungerer innpakkingsprosessen? En forhandler sender BTC for at depotmottakeren skal mynte dem. Depotmottakeren mynter deretter WBTC på Ethereum i henhold til antall BTC som er sendt. Når WBTC skal veksles tilbake til BTC, sender forhandleren inn en forespørsel om brenning til depotmottakeren, og BTC frigjøres fra reservene. Depotmottakeren er den som utfører både innpakkingen og utpakkingen. I tilfellet med WBTC utføres tilføyelse og fjerning av depotmottakere og forhandlere av en DAO.

Selv om noen i fellesskapet kanskje omtaler Tether (USDT) som et innpakket token, er ikke det helt riktig. Riktignok handles USDT vanligvis én-til-én med USD, men Tether har ikke den nøyaktige mengden fysiske USD for hver USDT som sirkulerer i reservene. Isteden består denne reserven av kontanter og andre kontantekvivalenter, aktiva og fordringer fra lån i den virkelige verden. Men ideen er veldig lik. Hvert USDT-token fungerer som en slags innpakket versjon av en fiat-USD.


Innpakkede tokener på Ethereum

Innpakkede tokener på Ethereum er tokener fra andre blokkjeder som er laget for å overholde ERC-20-standarden. Det betyr at du kan bruke aktiva som ikke er integrert på Ethereum, på Ethereum. Selvfølgelig koster det gas å pakke inn og pakke ut tokener på Ethereum.

Implementeringene av disse tokenene kan være veldig forskjellige. Vi skrev mer detaljert om dem i artikkelen tokeniserte Bitcoin

Et interessant eksempel på et innpakket token på Ethereum er innpakket ether (WETH). En rask påminnelse: ETH (ether) kreves for å betale for transaksjoner på Ethereum-nettverket, mens ERC-20 er en teknisk standard for utstedelse av tokener på Ethereum. For eksempel er Basic Attention Token (BAT) og OmiseGO (OMG) ERC-20-tokener.

Men ettersom ETH ble utviklet før ERC-20-standarden, er den ikke kompatibel med den. Dette er problematisk fordi mange DApper krever at du konverterer mellom ether og et ERC-20-token. Det er grunnen til at innpakket ether (WETH) ble til. Det er en innpakket versjon av ether som er i samsvar med ERC-20-standarden. Det er ganske enkelt en tokenisert versjon av ether på Ethereum!


Innpakkede tokener på BNB Smart Chain (BSC)

I likhet med innpakkede tokener på Ethereum kan du pakke inn Bitcoin og mange andre kryptoer for å bruke dem på BNB Smart Chain (BSC).


Med Binance Bridge kan du pakke inn kryptoaktiva (BTC, ETH, XRP, USDT, BCH, DOT og mange flere) for bruk på BNB Smart Chain i form av BEP-20-tokener. Når du har overført aktiva til BSC, kan du handle med dem eller bruke dem i ulike applikasjoner for avkastningsfarming.

Innpakkingen og utpakkingen koster gas, men når det gjelder BSC kan du forvente mye lavere gas-kostnader enn på andre blokkjeder. Du kan lese mer om Binance Bridge i vår detaljerte artikkel.


Fordeler med å bruke innpakkede tokener

Mange blokkjeder har sine egne tokenstandarder (ERC-20 for Ethereum eller BEP-20 for BSC), og disse standardene kan ikke brukes på tvers av flere kjeder. Med innpakkede tokener kan ikke-integrerte tokener brukes på en bestemt blokkjede.

I tillegg kan innpakkede tokener øke likviditeten og kapitaleffektiviteten for både sentraliserte og desentraliserte børser. Muligheten til å pakke inn ubenyttede aktiva og bruke dem på en annen kjede kan skape mer forbindelse mellom ellers isolert likviditet.

Og til slutt: En stor fordel er transaksjonstidene og gebyrene. Bitcoin har riktignok noen fantastiske egenskaper, men den er ikke den raskeste og kan noen ganger være dyr å bruke. Den fungerer fint til sitt formål, men den kan også skape litt hodebry. Disse problemene kan reduseres ved å bruke en innpakket versjon på en blokkjede med raskere transaksjonstider og lavere gebyrer.


Begrensninger med bruk av innpakkede tokener

De fleste av de nåværende implementeringene av innpakkede tokener krever tillit til depotmottakeren som oppbevarer pengene. Når det gjelder teknologien som for øyeblikket er tilgjengelig, kan ikke innpakkede tokener brukes til ekte transaksjoner på tvers av kjeder – de må vanligvis gå gjennom en depotmottaker. 

Men det er noen mer desentraliserte alternativer på gang, og de kan bli tilgjengelige i fremtiden for helt tillitsløs mynting og innløsning av innpakkede tokener.

Mynteprosessen kan også være relativt kostbar på grunn av høye gas-gebyrer, og det kan medføre noe glidning.


Avsluttende tanker

Innpakkede tokener bidrar til å skape flere broer mellom forskjellige blokkjeder. Et innpakket token er en tokenisert form av et aktivum som er en integrert del av en annen blokkjede.

Dette bidrar til interoperabilitet i økosystemet for kryptovaluta og desentralisert finans (DeFi). Innpakkede tokener åpner opp en verden der kapitalen blir mer effektiv, og der applikasjoner enkelt kan dele likviditet med hverandre.