Mitä ovat käärityt tokenit?
Sisällysluettelo
Johdanto
Mikä on kääritty token?
Miten käärityt tokenit toimivat?
Käärityt tokenit Ethereumissa
Käärityt tokenit BNB Smart Chainissä (BSC)
Käärittyjen tokenien käytön edut
Käärittyjen tokenien käytön rajoitukset
Yhteenveto
Mitä ovat käärityt tokenit?
Etusivu
Artikkelit
Mitä ovat käärityt tokenit?

Mitä ovat käärityt tokenit?

Keskitaso
Julkaistu Jan 20, 2021Päivitetty Nov 16, 2022
6m

Tiivistelmä

Kääritty token on kryptotoken, joka on sidottu toisen krypton arvoon. Sitä kutsutaan käärityksi tokeniksi, koska alkuperäiset varat lisätään kääreeseen, eräänlaiseen digitaaliseen holviin, jonka avulla kääritty versio voidaan luoda toiseen lohkoketjuun.

Mitä järkeä tässä on? No, eri lohkoketjut tarjoavat erilaisia toimintoja. Eivätkä ne voi olla yhteydessä toisiinsa. Bitcoin-lohkoketju ei tiedä, mitä Ethereum-lohkoketjussa tapahtuu. Käärittyjen tokenien avulla eri lohkoketjujen välillä voi kuitenkin olla useampia siltoja.


Johdanto

Oletko koskaan pitänyt turhauttavana sitä, että et voi käyttää BTC:tä Ethereumissa? Tai ETH:ta BNB Smart Chainissä (BSC)? Tietyssä lohkoketjussa olevia kolikoita ei voi yksinkertaisesti siirtää toiseen.

Käärityt tokenit ovat tapa kiertää tämä rajoitus ja käyttää ei-natiiveja varoja lohkoketjussa.


Mikä on kääritty token?

Kääritty token on tokenisoitu versio toisesta kryptosta. Se on sidottu edustamansa omaisuuserän arvoon, minkä vuoksi se voidaan yleensä lunastaa milloin tahansa. Se edustaa yleensä omaisuuserää, joka ei natiivisti esiinny siinä lohkoketjussa, johon se on luotu.

Voit ajatella, että kääritty token on samanlainen kuin stablecoin, koska sen arvo perustuu toisen omaisuuserän arvoon. Stablecoinien tapauksessa tämä on yleensä jokin fiat-valuutta. Käärityn tokenin tapauksessa tämä on yleensä omaisuuserä, joka esiintyy natiivisti toisessa lohkoketjussa.

Koska lohkoketjut ovat erillisiä järjestelmiä, ei ole olemassa hyvää tapaa siirtää tietoja niiden välillä. Käärityt tokenit lisäävät yhteentoimivuutta eri lohkoketjujen välillä, koska taustalla olevia tokeneita voidaan siirtää ketjujen välillä.

On syytä huomata, että jos olet tavallinen käyttäjä, sinun ei tarvitse huolehtia käärimis- ja purkuprosessista; voit vain käydä kauppaa näillä käärityillä tokeneilla kuten millä tahansa muulla kryptolla. Nämä ovat esimerkiksi Binancen WBTC/BTC-markkinat.


Miten käärityt tokenit toimivat?

Käytetään esimerkkinä Wrapped Bitcoinia (WBTC), tokenisoitua versiota Bitcoinista Ethereumissa. WBTC on ERC-20-token, jonka on tarkoitus pitää yksi-yhteen-suhde Bitcoinin arvoon, jolloin voit käyttää BTC:tä helposti Ethereum-verkossa.

Käärityt tokenit vaativat yleensä säilyttäjän – tahon, jolla on käärittyä määrää vastaava määrä samaa omaisuuserää. Tämä säilyttäjä voi olla kauppias, multisig-lompakko, DAO tai jopa älysopimus. Niinpä WBTC:n tapauksessa säilyttäjän on pidettävä 1 BTC jokaista luotua 1 WBTC:tä kohden. Näiden varantojen todisteet säilytetään ketjussa. 

Mutta miten käärintäprosessi toimii? Kauppias lähettää säilyttäjälle BTC:n käärittyjen tokenien luomiseksi. Tämän jälkeen säilyttäjätaho luo WBTC:n Ethereumissa lähetetyn BTC:n määrän mukaan. Kun WBTC on vaihdettava takaisin BTC:hen, kauppias lähettää polttopyynnön säilyttäjälle ja BTC vapautetaan varannoista. Voit ajatella säilyttäjää käärijänä ja kääreenpoistajana. WBTC:n tapauksessa säilyttäjien ja kauppiaiden lisäämisen ja poistamisen suorittaa DAO.

Vaikka jotkut yhteisössä saattavat viitata Tetheriin (USDT) käärittynä tokenina, tämä ei ole asianlaita. Vaikka USDT:llä käydään yleensä kauppaa USD:n tavoin, Tetherillä ei ole varannoissaan tarkkaa fyysisen USD:n määrää jokaisesta liikkeellä olevasta USDT:stä. Sen sijaan tämä varanto koostuu käteisvaroista ja muista reaalimaailman rahavaroista, omaisuuseristä sekä lainojen tuotoista. Ajatus on kuitenkin hyvin samanlainen. Jokainen USDT-token toimii eräänlaisena käärittynä versiona fiat-USD:stä.


Käärityt tokenit Ethereumissa

Ethereumissa olevat käärityt tokenit ovat muiden lohkoketjujen tokeneita, jotka on tehty ERC-20-standardin mukaisiksi. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää Ethereumissa omaisuuseriä, jotka eivät ole kotoisin Ethereumista. Kuten voit odottaa, tokenien käärimisestä ja purkamisesta Ethereumissa veloitetaan gas-maksuja.

Näiden tokenien toteutukset voivat olla hyvin erilaisia. Keskityimme niihin tarkemmin Tokenisoidut bitcoinit -artikkelissamme. 

Mielenkiintoinen esimerkki Ethereumin kääritystä tokenista on kääritty ether (WETH). Nopea yhteenveto: ETH:ta (ether) vaaditaan transaktioiden maksamiseen Ethereum-verkossa, kun taas ERC-20 on tekninen standardi tokenien luomiseen Ethereumissa. Esimerkiksi Basic Attention Token (BAT) ja OmiseGO (OMG) ovat ERC-20-tokeneita.

Koska ETH on kuitenkin kehitetty ennen ERC-20-standardia, se ei ole sen mukainen. Tämä aiheuttaa ongelman, koska monet hajautetut sovellukset edellyttävät muuntamista etherin ja ERC-20-tokenin välillä. Siksi luotiin kääritty ether (WETH). Se on ERC-20-standardin mukainen kääritty versio etheristä. Se on pohjimmiltaan tokenisoitu versio etheristä Ethereumissa!


Käärityt tokenit BNB Smart Chainissä (BSC)

Aivan kuten käärittyjen tokenien kohdalla Ethereumissa, voit kääriä bitcoinia ja monia muita kryptoja käytettäväksi BNB Smart Chainissä (BSC).


Binance Bridgen avulla voit kääriä kryptovarasi (BTC, ETH, XRP, USDT, BCH, DOT ja monet muut) käytettäväksi BNB Smart Chainissä BEP-20-tokenien muodossa. Kun olet siirtänyt varasi BSC:hen, voit käydä niillä kauppaa tai käyttää niitä erilaisissa tuottofarmaussovelluksissa.

Kääriminen ja purkaminen maksavat gasia; gas-kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat BSC-lohkoketjussa kuin muissa ketjuissa. Voit lukea yksityiskohtaisesta artikkelistamme lisää Binance Bridgestä.


Käärittyjen tokenien käytön edut

Vaikka monilla lohkoketjuilla on omat token-standardinsa (Ethereumin ERC-20 tai BSC:n BEP-20), näitä standardeja ei voi käyttää useissa ketjuissa. Käärityt tokenit mahdollistavat ei-natiivien tokenien käytön tietyssä lohkoketjussa.

Lisäksi käärityt tokenit voivat lisätä likviditeettiä ja pääoman tehokkuutta sekä keskitetyissä että hajautetuissa pörsseissä. Kyky kääriä käyttämättömiä varoja ja käyttää niitä toisessa ketjussa voi luoda yhteyksiä muuten eristetyn likviditeetin välille.

Ja lopuksi: suuri etu on transaktioajat ja veloitettavat maksut. Vaikka Bitcoiniin liittyy upeita ominaisuuksia, se ei ole lohkoketjuista nopein ja sitä voi joskus olla kallista käyttää. Vaikka se sopii hyvin siihen, mitä se on, tämä voi joskus aiheuttaa päänsärkyä. Näitä ongelmia voidaan lieventää käyttämällä käärittyä versiota lohkoketjussa, jonka transaktioaika on nopeampi ja jossa veloitetaan alhaisempia maksuja.


Käärittyjen tokenien käytön rajoitukset

Suurin osa käärittyjen tokenien nykyisistä toteutuksista vaatii luottamusta varoja hallussaan pitävään säilyttäjään. Mitä tulee tällä hetkellä saatavilla olevaan tekniikkaan, käärittyjä tokeneita ei voida käyttää todellisiin ketjujen välisiin transaktioihin – ne on yleensä siirrettävä säilyttäjätahon kautta. 

Joitakin hajautetumpia vaihtoehtoja on kuitenkin työn alla, ja ne saattavat olla tulevaisuudessa saatavilla käärittyjen tokenien luomiseen ja lunastukseen täysin ilman ulkopuolista luottamusta toimivalla tavalla.

Luontiprosessi voi myös olla suhteellisen kallis korkeiden gas-maksujen vuoksi, mikä voi aiheuttaa jonkin verran liukumaa.


Yhteenveto

Käärityt tokenit auttavat luomaan lisää siltoja eri lohkoketjujen välille. Kääritty token on tokenisoitu muoto omaisuuserästä, joka elää natiivisti toisessa lohkoketjussa.

Tämä edesauttaa yhteentoimivuutta krypto- ja hajautetun rahoituksen (DeFi) ekosysteemissä. Käärityt tokenit takaavat, että pääomaa voidaan hyödyntää tehokkaammin ja että sovellukset voivat helposti jakaa likviditeettiä keskenään.