Τι είναι το Hashflow (HFT);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Hashflow (HFT);

Τι είναι το Hashflow (HFT);

Έχει δημοσιευτεί Jan 17, 2023Έχει ενημερωθεί Feb 23, 2024
4mTL;DR

Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια (DEX) μπορεί να είναι πολύπλοκες, δαπανηρές και αναποτελεσματικές. Με τόσες πολλές αλυσίδες και token, μπορεί να είναι και απελπιστικές. Για να δυσκολέψουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, τα περισσότερα DEX δεν μπορούν να εγγυηθούν καμία τιμή, καθώς συχνά αλλάζουν πριν εκτελεστεί μια συναλλαγή.

Ωστόσο, το Hashflow είναι ένα DEX όπου μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο σε οποιαδήποτε αλυσίδα σε δευτερόλεπτα συνδέοντας απλώς το πορτοφόλι σας. Όλες οι προσφορές εκτελούνται στην αναγραφόμενη τιμή τους, χωρίς προμήθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβετε αυτό που βλέπετε.

Οι συναλλαγές μεταξύ των αλυσίδων λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο – συναλλαγές μεταξύ των αλυσίδων με μία κίνηση σε εγγυημένη τιμή. Απλώς επιλέξτε το περιουσιακό στοιχείο και την αλυσίδα σας και ξεκινήστε τις συναλλαγές — όλα χωρίς τον κίνδυνο γεφυρών. 

Από τότε που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021, το Hashflow έχει δει πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών, με πάνω από 170.000 μοναδικούς χρήστες.

Εισαγωγή

Τα περισσότερα DEX βασίζονται σε αυτοματοποιημένους ειδικούς διαπραγματευτές (AMM) για να επιτρέπουν την αγορά και την πώληση περιουσιακών στοιχείων, και παρόλο που είναι σημαντικοί, απέχουν πολύ από το να είναι τέλειοι. Οι AMM είναι αναποτελεσματικοί όσον αφορά το κεφάλαιο, συνήθως επιρρεπείς σε κινδύνους όπως οι επιθέσεις sandwich και οι προσωρινές ζημίες και δεν μπορούν να τιμολογήσουν αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία που δεν ανήκουν στο Spot.

Αντί για αυτό, το Hashflow χρησιμοποιεί ένα μοντέλο αιτήματος για προσφορά (request-for-quote ή RFQ) που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν προσφορές απευθείας από τους ειδικούς διαπραγματευτές και να πραγματοποιούν συναλλαγές με μηδενική ολίσθηση και πλήρη προστασία της μέγιστης εξαγώγιμης αξίας (MEV). Αντί για την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα, το μοντέλο RFQ του Hashflow διαχειρίζεται τον διακανονισμό και την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων στην αλυσίδα, αλλά επιτρέπει στους ειδικούς διαπραγματευτές να τιμολογούν περιουσιακά στοιχεία εκτός αλυσίδας.

Τι είναι το Hashflow;

Το Hashflow είναι ένα DEX σχεδιασμένο για διαλειτουργικότητα, μηδενική ολίσθηση και συναλλαγές με προστασία μέγιστης εξαγώγιμης αξίας MEV. Όλες οι συναλλαγές δεν έχουν προμήθεια και όλες οι προσφορές εκτελούνται στις εμφανιζόμενες τιμές τους. Επίσης, το Hashflow προσφέρει πλήρως εγγενή λειτουργία ανταλλαγής μεταξύ αλυσίδων χωρίς τη χρήση γεφυρών ή συνθετικών περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας απρόσκοπτες συναλλαγές σε μία ή περισσότερες αλυσίδες με εγγυημένη εκτέλεση τιμών.

Από την κυκλοφορία του τον Αύγουστο του 2021, το Hashflow έχει σημειώσει:

  • Πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών

  • Πάνω από 170.000 μοναδικούς χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές στην πλατφόρμα

  • Μέσο συνολικό ημερήσιο όγκο 25 έως 30 εκατομμύρια δολάρια

  • Κατά μέσο όρο 1.800 ενεργούς χρήστες ημερησίως (DAU)

  • Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών στο Polygon και στο Avalanche μέσα σε έξι μήνες

Το Hashflow έχει επίσης συγκεντρώσει 28,2 εκατομμύρια δολάρια από τρεις κύκλους χρηματοδότησης. Στους χρηματοδότες του περιλαμβάνονται οι Dragonfly Capital, Electric Capital, Galaxy Digital, Jump Crypto, Wintermute και GSR. 

Πώς λειτουργεί το Hashflow;

Το Hashflow επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν απρόσκοπτα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των αλυσίδων μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές γέφυρες token:

  • Όλες οι συναλλαγές Hashflow προστατεύονται πλήρως τόσο από την ολίσθηση όσο και από την εκμετάλλευση μέγιστης εξαγώγιμης αξίας (MEV), είτε η συναλλαγή γίνεται τοπικά σε μία αλυσίδα είτε σε πολλές αλυσίδες.

  • Το Hashflow χρησιμοποιεί μια υβριδική μηχανή RFQ εντός αλυσίδας / εκτός αλυσίδας για να λαμβάνει προσφορές εκτός αλυσίδας από τους ειδικούς διαπραγματευτές που διαχειρίζονται τη ρευστότητα στα pool εντός αλυσίδας. Οι έξυπνες συμβάσεις απαιτούν από τους ειδικούς διαπραγματευτές να υπογράφουν κρυπτογραφικά τις προσφορές που παραμένουν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Αυτό διασφαλίζει ότι οι τιμές που προσφέρονται στους χρήστες είναι εγγυημένες και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προπορευόμενες συναλλαγές ή αρμπιτράζ bot αξίας MEV.

  • Επίσης, το Hashflow προστατεύει τους συναλλασσόμενους από την ολίσθηση λόγω της cross-chain αξίας MEV, η οποία μπορεί να προκύψει, εάν υπάρχει σημαντική μετακίνηση των τιμών μεταξύ του χρόνου που απαιτείται για την επικύρωση της συναλλαγής στην αλυσίδα προέλευσης και τη μεταβίβαση του ωφέλιμου φορτίου στην αλυσίδα προορισμού.

Τι είναι το token HFT;

Το HFT είναι το εγγενές token για το πρωτόκολλο Hashflow καθώς και για το Hashverse, την παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα διακυβέρνησης του Hashflow. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ενέργεια staking στο HFT για να ξεκλειδώσουν λειτουργίες στο οικοσύστημα Hashflow, όπως:

  • Διακυβέρνηση: Η διακυβέρνηση του Hashflow ακολουθεί ένα μοντέλο token με μεσεγγύηση ψήφου (VE), όπου τα δικαιώματα ψήφου καθορίζονται με βάση το ποσό του HFT στο οποίο έχει γίνει stake και τη διάρκεια για την οποία το HFT είναι κλειδωμένο. Κάνοντας stake στα token, δίνεται στους χρήστες το δικαίωμα να ψηφίζουν και να διαχειρίζονται το μέλλον του πρωτοκόλλου.

  • Ανταμοιβές και κατάσταση εντός DAO: το Hashverse είναι η πρώτη πλατφόρμα διακυβέρνησης και DAO που βασίζεται στην αφήγηση ιστοριών και στο παιχνίδι. Τα token στα οποία έχει γίνει ενέργεια staking θα χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η κατάσταση των χρηστών στο Hashverse. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμόσουν το ποσό και τη διάρκεια των token στα οποία έχει γίνει ενέργεια staking, προκειμένου να διατηρήσουν την καλή τους κατάσταση στο Hashverse. Το πρωτόκολλο θα ανταμείβει τα πιο ενεργά μέλη της κοινότητας και η παρουσία τους στο Hashverse θα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξαργύρωση αυτών των ανταμοιβών.

Τι κάνει το Hashflow μοναδικό; 

Ανταλλαγές cross-chain χωρίς γέφυρες

Το Hashflow επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν απρόσκοπτα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των αλυσίδων μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζονται εξωτερικές γέφυρες. Όλες οι συναλλαγές Hashflow προστατεύονται πλήρως τόσο από την ολίσθηση όσο και από την εκμετάλλευση μέγιστης εξαγώγιμης αξίας (MEV), είτε η συναλλαγή γίνεται τοπικά σε μία αλυσίδα είτε σε πολλές αλυσίδες.

Μηδενική ολίσθηση

Όλες οι προσφορές Hashflow εκτελούνται στην εμφανιζόμενη τιμή.

Συναλλαγές με προστασία MEV

Οι κρυπτογραφικές υπογραφές καθιστούν αδύνατες τις προπορευόμενες συναλλαγές. Οι επενδυτές κρατούν ό,τι κερδίζουν.

Το Hashverse

Το Hashverse είναι η πρώτη πλατφόρμα DAO και διακυβέρνησης που βασίζεται στην αφήγηση ιστοριών και στο παιχνίδι. Με μια συναρπαστική ιστορία που αναπτύχθηκε από την κορυφαία εταιρεία δημιουργικού του Χόλιγουντ, τη Superconductor, το Hashverse αντιπροσωπεύει μια συλλογικότητα κατόχων token που θα αποφασίσει για το μέλλον του πρωτοκόλλου Hashflow.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Hashflow; 

Το Hashflow θα παρουσιάσει την κυκλοφορία του Hashverse DAO, την ανάπτυξη αλυσίδων χωρίς EVM (Solana, Aptos, Sui), την έξυπνη δρομολόγηση εντολών, τις εντολές με όριο και πολλά άλλα. 

Συμπεράσματα 

Το μοντέλο RFQ του Hashflow για την ανακάλυψη τιμών και η τεχνολογία cross-chain χωρίς γέφυρες είναι μοναδικοί παράγοντες διαφοροποίησης στο τοπίο των DEX και επιτρέπουν μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών. Με ένα επεκτεινόμενο προϊόν, ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα και ισχυρή υποστήριξη, το Hashflow βρίσκεται σε καλή θέση και δεσμεύεται να συνεχίσει να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία συναλλαγών στο DeFi.

Κοινοποίηση δημοσιεύσεων
Εγγραφή λογαριασμού
Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας στην πράξη, ανοίγοντας έναν λογαριασμό Binance σήμερα.