Kas ir Hashflow (HFT)?
Sākums
Raksti
Kas ir Hashflow (HFT)?

Kas ir Hashflow (HFT)?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Jan 17, 2023Atjaunināts Feb 23, 2024
4mĪsumā

Kriptovalūtu tirdzniecība decentralizētās biržās (DEX) var būt sarežģīta, dārga un neefektīva. Daudzo ķēžu un tokenu dēļ tā var būt arī mulsinoša. Vēl vairāk situāciju sarežģī tas, ka vairums DEX nevar garantēt cenas, jo tās bieži vien mainās, vēl pirms darījums tiek izpildīts.

Turpretī Hashflow ir DEX birža, kurā var tirgot jebkuru aktīvi jebkurā ķēdē dažu sekunžu laikā, vienkārši pievienojot savu maku. Visi darījumi tiek izpildīti ar attēloto cenu – bez nekādām komisijas maksām. Tas nozīmē, ka tu saņem to, ko redzi.

Tieši tāpat darbojas tirdzniecība starp ķēdēm – starpķēžu tirdzniecība ar vienu darbību un garantētu cenu. Vienkārši izvēlies aktīvu un ķēdi un sāc tirgot, neraizējoties par riskiem, kas saistīti ar savienojošajiem kanāliem. 

Kopš Hashflow ieviešanas 2021. gada augustā tā kopējais tirdzniecības apjoms ir pārsniedzis 11 miljardus USD, bet unikālo lietotāju ir vairāk nekā 170 000.

Ievads

Vairums DEX biržu aktīvu pirkšanai un pārdošanai izmanto automatizētos tirgus veidotājus (AMM) – lai gan tie ir svarīgi, tie nebūt nav nevainojami. AMM nodrošina efektīvu kapitāla izlietojumu, taču tiem parasti ir raksturīgi riski, kas saistīti ar t. s. "sviestmaižu uzbrukumiem" un īslaicīgajiem zaudējumiem, turklāt tie nespēj efektīvi noteikt cenu aktīviem ārpus tūlītējiem darījumiem.

Turpretī Hashflow izmanto cenas piedāvājuma pieprasījuma (RFQ) modeli, kas ļauj lietotājiem tieši iegūt cenu piedāvājumus no tirgus veidotājiem un tirgot bez novirzes un ar pilnu maksimālās iegūstamās vērtības (MEV) aizsardzību. Tā vietā, lai noteiktu aktīvu cenu ķēdē, Hashflow RFQ modelis nodrošina aktīvu mijmaiņu un norēķinus ķēdē, bet ļauj tirgus veidotājiem noteikt aktīvu cenu ārpus ķēdes.

Kas ir Hashflow?

Hashflow ir DEX birža, kas nodrošina sadarbspēju, nulles līmeņa novirzi un tirdzniecības darījumus ar MEV aizsardzību. Visi darījumi tiek veikti bez komisijas maksām, un visi cenas piedāvājumi tiek izpildīti atbilstoši parādītajām cenām. Hashflow piedāvā arī vietēju starpķēžu mijmaiņas funkcionalitāti, neizmantojot savienojošos kanālus vai sintētiskos aktīvus un ļaujot ērti tirgot aktīvus vienā vai vairākās ķēdēs ar garantētu cenu.

Kopš Hashflow ieviešanas 2021. gada augustā tas ir sasniedzis:

  • Kopējo tirdzniecÄ«bas apjomu, kas pārsniedz 11 miljardus USD

  • Platformas unikālo lietotāju skaitu, kas pārsniedz 170 000

  • Vidējo kopējo dienas tirdzniecÄ«bas apjomu 25 miljonu lÄ«dz 30 miljonu USD apmērā

  • Vidēji 1800 aktÄ«vos lietotājus dienā

  • Kopējo tirdzniecÄ«bas apjomu Polygon un Avalanche tÄ«klos vairāk nekā 1 miljarda USD apmērā seÅ¡u mēneÅ¡u periodā

Hashflow ir arī piesaistījis finansējumu 28,2 miljonu USD apmērā trīs finansējuma piesaistes kārtās – atbalstītāju vidū ietilpst, piemēram, Dragonfly Capital, Electric Capital, Galaxy Digital, Jump Crypto, Wintermute un GSR. 

Kā darbojas Hashflow?

Hashflow ļauj lietotājiem dažu minūšu laikā ērti apmainīt aktīvus starp dažādām ķēdēm, neizmantojot ārējus tokenu savienojošos kanālus:

  • Visi Hashflow tirdzniecÄ«bas darÄ«jumi ir pilnÄ«bā aizsargāti pret novirzi un MEV izmantoÅ¡anu neatkarÄ«gi no tā, vai tirdzniecÄ«bas darÄ«jums notiek vienas ķēdes ietvaros vai starp vairākām ķēdēm.

  • Hashflow izmanto hibrÄ«dveida ķēdes/ārpusķēdes RFQ dzinēju, lai iegÅ«tu ārpusķēdes cenu piedāvājumus no tirgus veidotājiem, kas pārvalda likviditāti ķēdes fondos. Viedie lÄ«gumi nosaka, ka tirgus veidotājiem ir kriptogrāfiski jāparaksta cenu piedāvājumi, kam visa darÄ«juma laikā ir jāpaliek nemainÄ«giem. Tādējādi tiek garantētas lietotāju piedāvātās cenas un novērsta iespējamÄ«ba, ka MEV boti veiks apsteigÅ¡anu vai arbitrāžu.

  • Hashflow nodroÅ¡ina arÄ« tirgotāju aizsardzÄ«bu pret novirzi, kas rodas starpķēžu MEV rezultātā, ja cena bÅ«tiski mainās laika periodā starp darÄ«juma validēšanu avota ķēdē un pārraidÄ«Å¡anu mērÄ·a ķēdē.

Kas ir HFT tokens?

HFT ir Hashflow protokola un Hashflow pārvaldības platformas ar spēļu elementiem Hashverse pamata tokens. Lietotāji var ieguldīt HFT steikingā, lai piekļūtu īpašām funkcijām Hashflow ekosistēmā, tostarp:

  • PārvaldÄ«ba: Hashflow pārvaldÄ«bā tiek izmantots balsoÅ¡anas un lÄ«dzekļu iesaldēšanas (VE) tokenu modelis, saskaņā ar kuru balsstiesÄ«bas ir atkarÄ«gas no ieguldÄ«to HFT daudzuma un HFT iesaldēšanas perioda. Tokenu ieguldÄ«Å¡ana steikingā nodroÅ¡ina lietotājiem tiesÄ«bas balsot un ietekmēt lēmumus saistÄ«bā ar protokola nākotni.

  • AtlÄ«dzÄ«bas un DAO veselÄ«bas rādÄ«tāji: Hashverse ir pirmais uz stāstiem balstÄ«tais DAO un pārvaldÄ«bas platforma ar spēļu elementiem. Steikingā ieguldÄ«tie tokeni tiek izmantoti, lai noteiktu lietotāju "veselÄ«bas" rādÄ«tājus Hashverse ietvaros. Lietotāji var jebkurā brÄ«dÄ« koriģēt savu ieguldÄ«to tokenu apjomu un ieguldÄ«juma ilgumu, lai saglabātu savu "veselÄ«bu" Hashverse ietvaros. Protokols atalgo aktÄ«vākos kopienas dalÄ«bniekus, un to Hashverse klātbÅ«tne bÅ«tiski ietekmē dalÄ«bnieku iespējas izņemt Å¡Ä«s atlÄ«dzÄ«bas.

Kas ir Hashflow unikalitātes pamatā? 

Starpķēžu mijmaiņa bez savienojošajiem kanāliem

Hashflow ļauj lietotājiem dažu minūšu laikā ērti apmainīt aktīvus starp dažādām ķēdēm, neizmantojot ārējus savienojošos kanālus. Visi Hashflow tirdzniecības darījumi ir pilnībā aizsargāti pret novirzi un MEV izmantošanu neatkarīgi no tā, vai tirdzniecības darījums notiek vienas ķēdes ietvaros vai starp dažādām ķēdēm.

Nekādas novirzes

Visi Hashflow cenas piedāvājumi tiek izpildīti, izmantojot parādīto cenu.

Tirdzniecības darījumi ar MEV aizsardzību

Kriptogrāfisko parakstu izmantošana padara apsteigšanu neiespējamu. Tirgotāji patur nopelnītos līdzekļus.

Hashverse

Hashverse ir pirmais uz stāstiem balstītais DAO un pārvaldības platforma ar spēļu elementiem. Balstoties uz aizraujošu stāstu, ko izveidojusi viena no vadošajām Holivudas radošajām aģentūrām Superconductor, Hashverse atveido tokenu turētāju kolektīvu, kas lemj par Hashflow protokola nākotni.

Kas sagaida Hashflow? 

Hashflow plāno ieviest Hashverse DAO, ar EVM nesaistītus ķēdes risinājumus (Solana, Aptos, Sui), viedo orderu maršrutēšanu, limita orderus un daudz ko citu. 

Noslēgumā 

Hashflow izmantotais cenu noteikšanas RFQ modelis un starpķēžu tehnoloģija bez savienojošajiem kanāliem ir unikāli risinājumi DEX nozarē un nodrošina ērtu tirdzniecības pieredzi. Paplašinoties produktu klāstam un ekosistēmai un pateicoties stabilam atbalstam, Hashflow ir apņēmības pilns turpināt piedāvāt labāko tirdzniecības pieredzi DeFi jomā.