Co je Hashflow (HFT)?
Domů
Články
Co je Hashflow (HFT)?

Co je Hashflow (HFT)?

Pokročilí
Zveřejněno Jan 17, 2023Aktualizováno Feb 23, 2024
4mTL;DR

Obchodování kryptoměn na decentralizovaných burzách (DEX) může být složité, nákladné a neefektivní. Vzhledem k velkému množství blockchainů a tokenů může být také obtížné se v něm zorientovat. Vše navíc komplikuje fakt, že většina decentralizovaných burz nedokáže garantovat ceny, protože ty se často ještě před realizací obchodu mění.

Hashflow je ale DEX, ke které stačí připojit peněženku a během několika sekund můžete obchodovat libovolná aktiva na libovolném blockchainu. Všechny příkazy se realizují za zobrazenou cenu bez jakékoli provize. Takže co vidíte, také dostanete.

Obchodování napříč blockchainy funguje úplně stejně – jednorázové obchodování mezi blockchainy za garantovanou cenu. Stačí si vybrat aktivum a blockchain a začít obchodovat – to vše bez rizik souvisejících s přemostěním. 

Od svého spuštění v srpnu 2021 zaznamenal protokol Hashflow celkový objem obchodů přesahující 11 miliard dolarů a více než 170 000 jedinečných uživatelů.

Úvod

Většina decentralizovaných burz se s nákupem a prodejem aktiv spoléhá na automatické tvůrce trhu (AMM), a i když jsou tito tvůrci důležití, nejsou ani zdaleka dokonalí. AMM jsou kapitálově neefektivní, běžně náchylní k rizikům, jako jsou sendvičové útoky nebo dočasná ztráta, a nedokáží efektivně ocenit aktiva, která nemají spotový trh.

Místo toho Hashflow používá model RFQ (request-for-quote), který uživatelům umožňuje získat cenovou nabídku přímo od tvůrců trhu a obchodovat s nulovým prokluzem a ochranou před útokem MEV (maximální vytěžitelná hodnota). Model RFQ protokolu Hashflow místo onchainového oceňování aktiv umožňuje tvůrcům trhu aktiva oceňovat mimo blockchain. Vypořádání a swap aktiv potom probíhá na blockchainu.

Co je Hashflow?

Hashflow je DEX navržená s ohledem na interoperabilitu, nulový prokluz a ochranu proti útokům MEV. Všechny obchody jsou bez provizí a všechny cenové nabídky se realizují za zobrazené ceny. Hashflow také nabízí zcela nativní možnost crosschainových swapů bez použití mostů nebo syntetických aktiv, která přináší bezproblémové obchodování mezi jedním nebo více blockchainy se zaručenou cenou.

Od svého založení v srpnu 2021 zaznamenal protokol Hashflow:

  • Celkový objem obchodů přesahující 11 miliard dolarů

  • Víc než 170 000 jedinečných obchodníků

  • Průměrný celkový denní objem ve výši 25 až 30 milionů dolarů

  • Průměrně 1 800 aktivních uživatelů denně

  • Celkový šestiměsíční objem obchodování na sítích Polygon a Avalanche přesahující 1 miliardu dolarů

Protokol Hashflow také získal ze tří kol financování 28,2 miliony dolarů. Mezi jeho podporovatele patří společnosti Dragonfly Capital, Electric Capital, Galaxy Digital, Jump Crypto, Wintermute a GSR. 

Jak Hashflow funguje?

Hashflow poskytuje uživatelům bezproblémový crosschainový swap aktiv bez potřeby externích mostů, který je možné realizovat v rámci minut:

  • Všechny obchody zprostředkované protokolem Hashflow jsou plně chráněny proti prokluzu i útokům MEV, ať už se obchod uskutečňuje lokálně na jednom blockchainu, nebo mezi blockchainy.

  • Hashflow používá k získávání offchainových cenových nabídek od tvůrců trhu, kteří spravují likviditu v onchainových poolech, hybridní onchainový/offchainový engine RFQ. Chytré kontrakty vyžadují, aby tvůrci trhu kryptograficky podepisovali cenové nabídky, které po dobu trvání obchodu zůstávají neměnné. Tím se zajistí, že ceny nabízené uživatelům jsou garantované a že boti zneužívající MEV nemohou realizovat front-running ani arbitráž.

  • Hashflow také v důsledku crosschainové MEV chrání obchodníky před prokluzem, ke kterému může dojít v případě výrazného pohybu ceny mezi časem potřebným k ověření transakce na zdrojovém blockchainu a předáním výplaty na cílovém blockchainu.

Co je token HFT?

HFT je nativní token protokolu Hashflow a také gamifikované platformy Hashverse spravující protokol Hashflow. Uživatelé mohou stakováním HFT odemknout následující funkce ekosystému Hashflow:

  • Správa: správa protokolu Hashflow se řídí tokenovým modelem VE (vote-escrow), ve které se hlasovací práva stanovují na základě množství stakovaných tokenů HFT a doby jejich uzamčení. Stakování tokenů dává uživatelům právo hlasovat o budoucnosti protokolu a určovat jeho směr.

  • Odměny a stav DAO: Hashverse je vůbec první příběhově řízená a gamifikovaná DAO a správní platforma. Stakované tokeny se v rámci platformy Hashverse budou používat k určování metrik stavu uživatelů. Uživatelé mohou množství a dobu uzamčení stakovaných tokenů kdykoli upravit tak, aby si v rámci platformy Hashverse udrželi svůj stav. Protokol bude nejaktivnější členy komunity odměňovat a hlavní roli při vyplácení těchto odměn bude hrát jejich stav na platformě Hashverse.

V čem je platforma Hashflow jedinečná? 

Crosschainové swapy bez potřeby přemostění

Hashflow poskytuje uživatelům bezproblémový crosschainový swap aktiv bez potřeby externích mostů, který je možné realizovat v rámci minut. Všechny obchody zprostředkované protokolem Hashflow jsou plně chráněny proti prokluzu i útokům MEV, ať už se obchod uskutečňuje lokálně na jednom blockchainu, nebo mezi blockchainy.

Nulový prokluz

Všechny cenové nabídky na protokolu Hashflow se realizují za zobrazenou cenu.

Ochrana proti útokům MEV

Kryptografické podpisy znemožňují praktikovat front-running. Obchodníkům zůstane, co si vydělají.

Hashverse

Hashverse je vůbec první příběhově řízená a gamifikovaná DAO a správní platforma. Hashverse s pohlcujícím příběhem vytvořeným přední hollywoodskou kreativní agenturou Superconductor zastupuje kolektiv držitelů tokenů, kteří budou rozhodovat o budoucnosti protokolu Hashflow.

Jaká budoucnost čeká protokol Hashflow? 

Hashflow má v plánu spustit decentralizovanou autonomní organizaci Hashverse, nasadit blockchainy, které nejsou kompatibilní s EVM (Solana, Aptos, Sui), a zavést chytré směrování příkazů, příkazy limit a další funkce. 

Závěrem 

Model RFQ k určování cen a crosschainová technologie bez mostů odlišují protokol Hashflow od ostatních decentralizovaných burz a uživatelům usnadňují obchodování. Protokol Hashflow je vzhledem k rozšiřujícímu se produktu, rostoucímu ekosystému a silné podpoře v dobré pozici a je i nadále odhodlán nabízet tu nejlepší zkušenost s obchodováním v oblasti DeFi.