Čo je Hashflow (HFT)?
Domov
Články
Čo je Hashflow (HFT)?

Čo je Hashflow (HFT)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Jan 17, 2023Aktualizované Feb 9, 2023
4mTL;DR

Obchodovanie s kryptomenami na decentralizovaných burzách (DEX) môže byť zložité, drahé a neefektívne. Pri takom vysokom počte reťazcov a tokenov čelíte tiež obrovskému návalu informácií. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, väčšina DEX nedokáže zaručiť ceny, pretože tie sa často zmenia skôr, ako môžete vôbec uskutočniť obchod.

Protokol Hashflow je však DEX, kde môžete obchodovať s akýmkoľvek aktívom na akomkoľvek reťazci v priebehu niekoľkých sekúnd – stačí pripojiť svoju peňaženku. Všetky cenové ponuky sú realizované za zobrazenú cenu, bez provízie. To znamená, že dostanete presne to, čo vidíte.

Obchodovanie medzi rôznymi reťazcami funguje úplne rovnako – jednorazové medzisieťové obchodovanie za garantovanú cenu. Stačí si vybrať aktívum a reťazec a začať obchodovať. To všetko bez rizika mostov. 

Od uvedenia do prevádzky v auguste 2021 zaznamenal protokol Hashflow celkový objem obchodov viac ako 11 miliárd USD, počet jedinečných používateľov je viac ako 170 000.

Úvod

Väčšina DEX sa spolieha na automatizovaných tvorcov trhu (AMM), ktorí umožňujú nákup a predaj aktív. Aj keď sú dôležití, ani zďaleka nie sú dokonalí. AMM sú kapitálovo neefektívne, bežne náchylné na riziká (napríklad sendvičové útoky a dočasné straty) a nedokážu efektívne oceniť nespotové aktíva.

Na rozdiel od nich protokol Hashflow používa model žiadosti o cenovú ponuku (RFQ), ktorý používateľom umožňuje získať cenové ponuky priamo od tvorcov trhu a obchodovať s nulovou odchýlkou a plnou ochranou maximálnej extrahovateľnej hodnoty (MEV). Namiesto oceňovania aktív v rámci reťazca sa model RFQ protokolu Hashflow zaoberá vyrovnaním a výmenou aktív v reťazci. Tvorcom trhu však umožňuje oceňovať aktíva mimo reťazca.

Čo je Hashflow?

Hashflow je DEX navrhnutá na interoperabilitu, nulovú odchýlku a obchody chránené MEV. Všetky obchody sú bez provízie a všetky cenové ponuky sa realizujú za zobrazené ceny. Protokol Hashflow tiež ponúka plne natívnu funkciu medzisieťovej výmeny bez použitia mostov alebo syntetických aktív. To umožňuje bezproblémové obchodovanie v rámci jedného alebo viacerých reťazcov s garantovanou realizáciou ceny.

Od založenia v auguste 2021 protokol Hashflow zaznamenal:

  • Celkový objem obchodov v hodnote viac ako 11 miliárd USD

  • Na platforme obchoduje viac ako 170 000 jedinečných používateľov

  • Priemerný súhrnný denný objem 25 až 30 miliónov USD

  • Priemerne 1 800 denných aktívnych používateľov (DAU)

  • Celkový objem obchodov na sieťach Polygon a Avalanche za 6 mesiacov viac ako 1 miliarda USD

Protokol Hashflow získal aj prostriedky vo výške 28,2 milióna USD v rámci 3 kôl financovania; medzi jeho podporovateľov patria Dragonfly Capital, Electric Capital, Galaxy Digital, Jump Crypto, Wintermute a GSR. 

Ako funguje protokol Hashflow?

Hashflow umožňuje používateľom bezproblémové výmeny aktív medzi reťazcami v priebehu niekoľkých minút a bez potreby externých mostov:

  • Všetky obchody na platforme Hashflow sú plne chránené pred odchýlkou aj zneužitím MEV, bez ohľadu na to, či už sa obchod uskutočňuje v rámci jedného reťazca alebo medzi viacerými reťazcami.

  • Protokol Hashflow používa hybridný RFQ engine v rámci reťazca/mimo reťazca na získanie mimosieťových ponúk od tvorcov trhu, ktorí riadia likviditu v pooloch v rámci reťazca. Smart kontrakty vyžadujú, aby tvorcovia trhu kryptograficky podpísali ponuky, ktoré potom zostanú nezmenené počas trvania akéhokoľvek obchodu. To zaisťuje, že ceny ponúkané používateľom sú zaručené a nemôžu ich predbehnúť alebo arbitrovať roboty MEV.

  • Protokol Hashflow zároveň chráni obchodníkov pred odchýlkou v dôsledku medzisieťovej MEV, ku ktorej môže dôjsť, ak dôjde k výraznému pohybu ceny medzi časom potrebným na overenie transakcie v zdrojovom reťazci a prenosom cenového vyrovnania do cieľového reťazca.

Čo je token HFT?

HFT je natívny token pre protokol Hashflow aj pre Hashverse, platformu gamifikovaného riadenia protokolu Hashflow. Používatelia môžu stakovať HFT a odomknúť tým funkcie v rámci ekosystému Hashflow, napríklad:

  • Riadenie: Riadenie platformy Hashflow sa riadi modelom hlasovaním podmieneného tokenu (VE), pri ktorom sa hlasovacie práva určujú na základe množstva stakovaných HFT a doby zablokovania HFT. Stakovanie tokenov dáva používateľom právo hlasovať a riadiť smer, ktorým sa protokol bude do budúcnosti uberať.

  • Odmeny a zdravie v DAO: Hashverse je vôbec prvá platforma DAO založená na príbehu a riadená gamifikovanou platformou. Stakované tokeny sa používajú na určenie metrík zdravia používateľov v rámci platformy Hashverse. Používatelia môžu kedykoľvek upraviť množstvo a dobu stakovania svojich tokenov s cieľom udržať si zdravie v rámci platformy Hashverse. Protokol odmení najaktívnejších členov komunity a ich prítomnosť v Hashverse bude hrať hlavnú úlohu pri vyplácaní týchto odmien.

Vďaka čomu je protokol Hashflow jedinečný? 

Medzisieťové swapy bez potreby mostov

Protokol Hashflow umožňuje používateľom bezproblémové výmeny aktív medzi reťazcami v priebehu niekoľkých minút a bez potreby externých mostov. Všetky obchody na platforme Hashflow sú plne chránené pred odchýlkou aj zneužitím MEV, bez ohľadu na to, či už sa obchod uskutočňuje miestne na jednom reťazci alebo v rámci viacerých reťazcov.

Nulová odchýlka

Všetky ponuky na platforme Hashflow sa realizujú za zobrazenú cenu.

Obchody chránené MEV

Kryptografické podpisy znemožňujú predbiehanie. Obchodníci si nechávajú to, čo zarobia.

Hashverse

Hashverse je vôbec prvá platforma DAO založená na príbehu a riadená na základe gamifikácie. S pohlcujúcim príbehom, ktorý vypracovala popredná hollywoodska kreatívna agentúra Superconductor je Hashverse skupinou držiteľov tokenov, ktorí rozhodujú o budúcnosti protokolu Hashflow.

Čo pripravuje Hashflow do budúcnosti? 

Hashflow pripravuje spustenie Hashverse DAO, nasadenie reťazcov bez EVM (Solana, Aptos, Sui), inteligentné smerovanie objednávok, limitné objednávky a ešte oveľa viac. 

Záverečné myšlienky 

Model RFQ protokolu Hashflow na zisťovanie cien a medzisieťová technológia bez potreby mostov sú jedinečné rozdiely v prostredí DEX, ktoré umožňujú bezproblémové obchodovanie. S rozširujúcim sa produktom, rastúcim ekosystémom a silnou podporou má protokol Hashflow dobrú pozíciu a odhodlanie pokračovať v ponúkaní tých najlepších používateľských zážitkov vo svete DeFi.