Τι είναι τα αρθρωτά blockchain;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι τα αρθρωτά blockchain;

Τι είναι τα αρθρωτά blockchain;

Έχει δημοσιευτεί Feb 27, 2024Έχει ενημερωθεί Jun 4, 2024
5m

Κύρια σημεία αναφοράς

  • Τα αρθρωτά blockchain φέρνουν μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που μπορεί να βελτιστοποιήσει την κλιμάκωση του δικτύου, την ασφάλεια και την προσαρμογή.

  • Καθώς προσφέρουν εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως εκτέλεση, διακανονισμό, ομοφωνία και διαθεσιμότητα δεδομένων, τα αρθρωτά blockchain εξασφαλίζουν υψηλότερη διεκπεραιωτική ικανότητα, διατηρώντας παράλληλα την αποκέντρωση και την ασφάλεια.

  • Το Celestia, το Dymension και άλλα έργα εξερευνούν τις δυνατότητες των αρθρωτών δομών blockchain για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με το τριπλό δίλημμα του blockchain (το οποίο περιγράφει τους συμβιβασμούς μεταξύ ασφάλειας, κλιμάκωσης και αποκέντρωσης).

Εισαγωγή

Ο τομέας του blockchain έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη από την αρχή της λειτουργίας του, με τους προγραμματιστές να αναζητούν συνεχώς τρόπους για να ενισχύσουν την κλιμάκωση, την ασφάλεια και την αποκέντρωση. Η κλασική προσέγγιση του μονολιθικού μηχανισμού, όπου μία μόνο αλυσίδα διαχειρίζεται όλες τις εργασίες, αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις όσον αφορά την κλιμάκωση, τη δυνατότητα αναβάθμισης και τις απαιτήσεις υλισμικού για τους κόμβους επικύρωσης. Για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών, η έννοια των αρθρωτών blockchain έχει αναδυθεί ως μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική λύση.

Τι είναι τα αρθρωτά blockchain;

Τα αρθρωτά blockchain αποτελούν μια απόκλιση από το μονολιθικό μοντέλο blockchain, επιλέγοντας μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική που διαχωρίζει τις κύριες εργασίες σε εξειδικευμένες λειτουργίες. Με την ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών σε διαφορετικά επίπεδα, τα αρθρωτά blockchain αποσκοπούν στη δημιουργία ενός πιο κλιμακούμενου και προσαρμόσιμου συστήματος το οποίο δεν θα υποβαθμίζει την αποκέντρωση ή την ασφάλεια.

Πώς λειτουργούν τα αρθρωτά blockchain;

Τα αρθρωτά blockchain λειτουργούν συχνά χάρη στην εξειδίκευση σε τέσσερις βασικές λειτουργίες: εκτέλεση, διακανονισμός, ομοφωνία και διαθεσιμότητα δεδομένων. Η εκτέλεση περιλαμβάνει τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, ο διακανονισμός εξασφαλίζει τους προορισμούς συναλλαγών, η ομοφωνία επικυρώνει τη γνησιότητα των συναλλαγών και η διαθεσιμότητα των δεδομένων αφορά την αποθήκευση δεδομένων συναλλαγών. Αυτός ο αρθρωτός σχεδιασμός προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, αποτελώντας μια πολλά υποσχόμενη λύση στο τριπλό δίλημμα της κλιμάκωσης blockchain.

Εξερευνώντας τα αρθρωτά δίκτυα

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι υλοποίησης αρθρωτών blockchain, ο καθένας με μοναδικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα rollup, τα validium και τα κυρίαρχα rollup. 

  • Τα rollup λειτουργούν ως ένα επίπεδο εκτέλεσης, διεκπεραιώνοντας συναλλαγές και δημοσιεύοντας δεδομένα σε ένα δίκτυο επιπέδου 1 (L1). 

  • Το Validium είναι μια παραλλαγή των rollup που διεκπεραιώνει συναλλαγές εκτός αλυσίδας πριν από την υποβολή των δεδομένων στο L1. Βασίζεται επίσης σε ένα δίκτυο επικυρωτών Proof of Stake (PoS).

  • Τα κυρίαρχα rollup ξεχωρίζουν καθώς λειτουργούν τόσο ως επίπεδο εκτέλεσης όσο και ως επίπεδο διακανονισμού, με block δεδομένων που δημοσιεύονται απευθείας στο rollup. Τα κυρίαρχα rollup δεν απαιτούν έξυπνες συμβάσεις L1 για επικύρωση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αρθρωτών blockchain

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική blockchain προσφέρει βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μονολιθικούς σχεδιασμούς, όπως βελτιωμένη κλιμάκωση, ευελιξία και διαλειτουργικότητα. Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα, η ανάπτυξη σε αρθρωτά blockchain μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη, δημιουργώντας μια απότομη καμπύλη μάθησης για τους χρήστες και τους προγραμματιστές.

Πλεονεκτήματα

1. Βελτιωμένη κλιμάκωση: Τα αρθρωτά blockchain υπερέχουν ως προς την κλιμάκωση, αναθέτοντας εργασίες που απαιτούν πολλούς πόρους σε ξεχωριστά επίπεδα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται υψηλότερη συνολική διεκπεραιωτική ικανότητα χωρίς να διακυβεύεται η αποκέντρωση.

2. Ευελιξία και διαλειτουργικότητα: Τα αρθρωτά επίπεδα βάσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά ευέλικτα, προωθώντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ πολλαπλών αλυσίδων επιπέδων 1 και 2. Αυτή η ευελιξία δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν την εικονική μηχανή Ethereum (EVM) ή άλλες εικονικές μηχανές που επιλέγουν.

3. Ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών: Η αρθρωτή δομή των blockchain υποστηρίζει την ανάπτυξη καθολικών εφαρμογών, περιορίζοντας τα προβλήματα για τους χρήστες του οικοσυστήματος blockchain. Αυτή η ευελιξία προωθεί τη δημιουργία ενός ευρύτερου φάσματος ασφαλών και αποδοτικών αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApp).

4. Προσαρμόσιμες τεχνολογικές στοίβες: Οι προγραμματιστές μπορούν να επιλέξουν την εικονική μηχανή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους, παρέχοντας μια προσαρμόσιμη τεχνολογική στοίβα. Αυτό συμβάλλει σε ένα πιο ευπροσάρμοστο και εύχρηστο περιβάλλον για τους προγραμματιστές.

Μειονεκτήματα

1. Πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη: Η ανάπτυξη σε αρθρωτά blockchain μπορεί να είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τα αντίστοιχα μονολιθικά συστήματα. Η πολυπλοκότητα δημιουργεί μια απότομη καμπύλη μάθησης τόσο για τους χρήστες όσο και για τους προγραμματιστές, επιβραδύνοντας ενδεχομένως την υιοθέτηση και την ανάπτυξη.

2. Περιορισμένες δοκιμές: Τα αρθρωτά δίκτυα δεν έχουν δοκιμαστεί τόσο πολύ όσο τα αντίστοιχα μονολιθικά δίκτυα, όπως το Ethereum ή το Bitcoin. Οι εκτενείς δοκιμές και η επικύρωση στις οποίες έχουν υποβληθεί οι καθιερωμένες αλυσίδες δεν έχουν αντιγραφεί ακόμα στο αρθρωτό σύστημα, γεγονός που γεννά προβληματισμούς σχετικά με την ανθεκτικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες υψηλής επισκεψιμότητας.

3. Ανάπτυξη σε πρώιμο στάδιο: Η ανάπτυξη αρθρωτών blockchain βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Παρόλο που η αγορά έχει εκφράσει ενθουσιασμό, αυτά τα δίκτυα δεν διαθέτουν τις εκτενείς δοκιμές και την επικύρωση στον πραγματικό κόσμο που συνοδεύουν την ωριμότητα. Αυτό το αρχικό στάδιο μπορεί να δημιουργεί αβεβαιότητες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των αρθρωτών blockchain.

Παραδείγματα αρθρωτών blockchain

Celestia

Στο πλαίσιο των αρθρωτών blockchain, το Celestia είναι ένα αρθρωτό δίκτυο που παρέχει τη δυνατότητα σε blockchain να κλιμακώνονται με ασφάλεια χωρίς να διακυβεύεται η απόδοση. Τα rollup και τα δίκτυα επιπέδου 2 μπορούν να χρησιμοποιούν το Celestia όταν διαθέτουν δεδομένα συναλλαγών σε οποιονδήποτε, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της γρήγορης και αποτελεσματικής διαθεσιμότητας των δεδομένων. Για να επιτευχθεί αυτό, το Celestia διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά, όπως δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων και κυρίαρχα rollup. Η δειγματοληψία διαθεσιμότητας δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στο Celestia να αυξάνει το μέγεθος των block του καθώς περισσότεροι κόμβοι προσχωρούν στο δίκτυό του.

Dymension

Το Dymension είναι ένα δίκτυο από άμεσα αναπτύξιμα και ταχύτατα αρθρωτά blockchain που ονομάζονται RollApp. Το Dymension λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως μια τυπική εφαρμογή ιστού full-stack. Το δίκτυο RollApp λειτουργεί ως front-end (αλληλεπίδραση με τους χρήστες), ενώ το Dymension λειτουργεί ως back-end, συντονίζοντας το οικοσύστημα. Επιπλέον, υπάρχουν δίκτυα διαθεσιμότητας δεδομένων που λειτουργούν ως βάσεις δεδομένων, τα οποία παρέχουν δεδομένα όποτε χρειάζεται.

Συμπεράσματα

Η ευελιξία και η διαλειτουργικότητα που προσφέρουν τα αρθρωτά blockchain μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για ένα πιο αποτελεσματικό και ασφαλές αποκεντρωμένο οικοσύστημα. Τα αρθρωτά δίκτυα μπορεί τελικά να υποστηρίξουν περισσότερες dApp και περιπτώσεις χρήσης, ανεβάζοντας ενδεχομένως το DeFi σε νέα επίπεδα. Καθώς οι ομάδες ανάπτυξης συνεχίζουν να εστιάζουν στην επίλυση του τριπλού διλήμματος της κλιμάκωσης, η εφαρμογή της αρθρωτής δομής στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αναμένεται να επεκταθεί.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.