Kas ir modulārās blokķēdes?
Sākums
Raksti
Kas ir modulārās blokķēdes?

Kas ir modulārās blokķēdes?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Feb 27, 2024Atjaunināts Jun 4, 2024
5m

Galvenās atziņas

  • Modulārās blokķēdes izmanto vairāklÄ«meņu pieeju, kas var optimizēt tÄ«kla mērogojamÄ«bu, droÅ¡Ä«bu un pielāgojamÄ«bu.

  • Specializējoties noteiktās funkcijās, piemēram, izpildē, norēķinos, konsensa nodroÅ¡ināšanā vai datu pieejamÄ«bā, modulārās blokķēdes nodroÅ¡ina labāku veiktspēju, vienlaikus saglabājot decentralizāciju un augstu droÅ¡Ä«bas lÄ«meni.

  • Celestia, Dymension un citi projekti strādā pie modulāro blokķēžu struktÅ«ru potenciāla apgÅ«Å¡anas, lai risinātu problēmas, kas saistÄ«tas ar blokķēdes trilemmu (kompromisiem starp droÅ¡Ä«bu, mērogojamÄ«bu un decentralizāciju).

Ievads

Blokķēžu nozare kopš tās pirmsākumiem ir ievērojami paplašinājusies, un izstrādātāji pastāvīgi meklē jaunus veidus, kā uzlabojot blokķēžu mērogojamību, drošību un decentralizāciju. Tradicionālā monolītā pieeja, kur viena ķēde pilda visus uzdevumus, mēdz saskarties ar mērogojamības un jaunināšanas problēmām un augstām prasībām aparatūras jomā validētāju mezgliem. Reaģējot uz šiem ierobežojumiem, kā daudzsološa alternatīva ir radusies ideja par modulārām blokķēdēm.

Kas ir modulārās blokķēdes?

Modulārās blokķēdes iezīmē pāreju no monolīta blokķēdes modeļa uz daudzlīmeņu arhitektūru, kas sadala primāros uzdevumus specializētās funkcijās. Uzticot konkrētas funkcijas atsevišķiem slāņiem, modulārās blokķēdes cenšas izveidot veiksmīgāk mērogojamu un pielāgojamu sistēmu, nekaitējot decentralizācijai un drošībai.

Kā darbojas modulārās blokķēdes?

Modulārās blokķēdes bieži vien izmanto specializāciju četrās pamatfunkcijās – izpildē, norēķinos, konsensa nodrošināšanā un datu pieejamībā. Izpilde ietver darījumu apstrādi, norēķini nodrošina darījumu galamērķus, konsensa funkcija pārbauda darījumu autentiskumu, bet datu pieejamība ietver darījumu datu glabāšanu. Šāda modulāra sistēma nodrošina lielāku elastīgumu un efektivitāti, piedāvājot daudzsološu risinājumu blokķēdes mērogojamības trilemmai.

Modulāro tīklu izpēte

Modulārās blokķēdes var ieviest dažādos veidos, un katram no tiem ir unikālas iezīmes. Populāri piemēri ir apkopojumi, t. s. valīdiji un suverēni apkopojumi. 

  • Apkopojumi darbojas kā izpildes slānis – tas apstrādā darÄ«jumus un publicē datus 1. slāņa tÄ«klā. 

  • ValÄ«dijs ir apkopojumu paveids, kas apstrādā darÄ«jumus ārpus ķēdes un tad iesniedz datus 1. slāņa tÄ«klā. Tas izmanto arÄ« likmes apliecinājuma validētāju tÄ«ku.

  • Suverēnie apkopojumi atÅ¡Ä·iras ar to, ka darbojas gan kā izpildes, gan kā norēķinu slānis, tieÅ¡i publicējot datu blokus apkopojumā. Suverēnajiem apkopojumiem nav nepiecieÅ¡ami 1. slāņa viedie lÄ«gumi, lai veiktu validēšanu.

Modulāro blokķēžu priekšrocības un trūkumi

Modulārā blokķēdes arhitektūra piedāvā būtiskas priekšrocības, salīdzinot ar monolīto uzbūvi, tostarp labāku mērogojamību, elastīgumu un sadarbspēju. Taču, neraugoties uz šīm priekšrocībām, modulāro blokķēžu izstrāde mēdz būt sarežģītāka, radot lietotājiem un izstrādātājiem nepieciešamību apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Priekšrocības

1. Labāka mērogojamība: modulārās blokķēdes piedāvā labāku mērogojamību, novirzot resursietilpīgus uzdevumus atsevišķiem slāņiem, lai nodrošinātu labāku vispārējo veiktspēju, nekaitējot decentralizācijai.

2. Elastīgums un sadarbspēja: modulārie pamatslāņi pēc būtības ir ļoti elastīgi un nodrošina vairāku 1. slāņa un 2. slāņa ķēžu sadarbspēju. Šī elastība ļauj izstrādātājiem pēc saviem ieskatiem izmantot Ethereum virtuālo mašīnu (EVM) vai citas virtuālās mašīnas.

3. Daudzpusīgums lietotņu izstrādē: blokķēžu modulārais raksturs ļauj izstrādāt universālas lietotnes, atvieglojot lietotāju darbu blokķēžu ekosistēmā. Šāds daudzpusīgums veicina drošu un efektīvu decentralizēto lietotņu (DApp) izstrādi.

4. Pielāgojami tehnoloģiju kopumi: izstrādātāji var brīvi izvēlēties virtuālo mašīnu, kas vislabāk atbilst to vajadzībām, nodrošinot pielāgojamu tehnoloģiju kopumu. Tas veicina elastīgāku un izstrādātājiem draudzīgāku vidi.

Trūkumi

1. Sarežģīta izstrāde: izstrāde modulārās blokķēdēs var būt sarežģītāka nekā monolītajās blokķēdēs. Sarežģītības dēļ gan lietotājiem, gan izstrādātājiem ir jāapgūst jaunas iemaņas, un tas var kavēt risinājumu plašāku ieviešanu un izstrādi.

2. Ierobežota testēšana: modulārie tīkli nav tik rūpīģi pārbaudīti kā monolītie tīkli, piemēram, Ethereum vai Bitcoin. Modulārajos tīklos pagaidām nav notikusi tik plaša testēšana un validēšana kā tradicionālajās ķēdēs, tāpēc pastāv bažas par šo tīklu noturību reālos apstākļos ar lielu darījumu apjomu.

3. Agrīns attīstības posms: modulāro blokķēžu izstrāde pagaidām ir pašos pirmsākumos. Lai gan tirgū ir jūtams entuziasms, šiem tīkliem nav veikta plaša testēšana un validēšana – tas nāks ar laiku. Šādā agrīnā attīstības posmā var rasties neskaidrība par modulāro blokķēžu ilgtermiņa stabilitāti un efektivitāti.

Modulāro blokķēžu piemēri

Celestia

Modulāro blokķēžu kontekstā Celestia ir modulārs tīkls, kas ļauj droši mērogot blokķēdes bez negatīvas ietekmes uz to veiktspēju. Apkopojumi un 2. slāņa tīkli var izmantot Celestia, padarot darījumu datus visiem pieejamus un vienlaikus izmantojot priekšrocības, ko sniedz ātra un efektīva datu pieejamība. Šajā nolūkā Celestia ievieš dažādas funkcijas, piemēram, datu pieejamības izlases un suverēnos apkopojumus. Datu pieejamības izlases sniedz Celestia iespēju palielināt bloka lielumu, lielākam skaitam mezglu pievienojoties tīklam.

Dymension

Dymension ir viegli izvietojamu un ātru modulāro blokķēžu RollApps tīkls. Dymension darbojas līdzīgi tradicionālajām pilnas funkcionalitātes tīmekļa lietotnēm. RollApps tīkls darbojas kā priekšgala (lietotāja mijiedarbības) sistēma, bet Dymension darbojas kā aizmugursistēma, kas koordinē šo ekosistēmu. Pastāv arī datu pieejamības tīkli, kas funkcionē kā datu bāzes, nodrošinot visus nepieciešamos datus.

Noslēgumā

Modulāro blokķēžu piedāvātais daudzpusīgums un sadarbspēja var ļaut veidot efektīvās un drošākas decentralizētās ekosistēmas. Modulārie tīkli varētu atbalstīt plašāku decentralizēto lietotņu klāstu un piedāvāt jaunas izmantošanas iespējas, veicinot DeFi popularitāti. Izstrādātāju komandām turpinot risināt mērogojamības trilemmu, modularitātes lietojums kriptovalūtu pasaulē, visticamāk, palielināsies.

Turpini lasīt

Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.