Co jsou modulární blockchainy?
Domů
Články
Co jsou modulární blockchainy?

Co jsou modulární blockchainy?

Pokročilí
Zveřejněno Feb 27, 2024Aktualizováno Jun 4, 2024
5m

Hlavní body

  • Modulární blockchainy zavádí víceúrovňový přístup, který dokáže optimalizovat škálovatelnost, zabezpečení a přizpůsobení sítě.

  • Modulární blockchainy dosahují díky specializaci na různé funkce, jako je realizace, vypořádání, konsenzus a dostupnost dat, vyšší propustnost a zároveň si zachovávají stejnou úroveň decentralizace a bezpečnosti.

  • Potenciál modulárních blockchainových struktur zkoumají Celestia, Dymension a další projekty, které se snaží řešit blockchainové trilema (které popisuje kompromis mezi bezpečností, škálovatelností a decentralizací).

Úvod

Blockchainové odvětví zaznamenalo od svého vzniku výrazný rozvoj a vývojáři neustále hledají způsoby, jak zlepšit škálovatelnost, zabezpečení a decentralizaci. Tradiční monolitický přístup, kdy všechny úlohy zpracovává jediný blockchain, se často potýká s problémy se škálovatelností, upgradovatelností a hardwarovými požadavky na uzly validátorů. V reakci na tato omezení se koncept modulárních blockchainů ukazuje jako slibná alternativa.

Co jsou modulární blockchainy?

Modulární blockchainy představují odklon od modelu monolitického blockchainu a volí vícevrstvou architekturu, která rozděluje primární úkoly na specializované funkce. Přiřazováním konkrétních funkcí různým vrstvám se modulární blockchainy snaží vytvořit škálovatelnější a přizpůsobitelnější systém, aniž by tím zhoršily decentralizaci nebo bezpečnost.

Jak modulární blockchainy fungují?

Modulární blockchainy se často specializují na čtyři hlavní funkce: realizaci, vypořádání, konsenzus a dostupnost dat. Realizace zahrnuje zpracování transakcí, vypořádání zabezpečuje cíle transakcí, konsenzus ověřuje pravost transakce a dostupnost dat se týká ukládání dat o transakcích. Tato modulární konstrukce umožňuje větší flexibilitu a efektivitu a nabízí slibné řešení trilematu škálovatelnosti blockchainu.

Vysvětlení modulárních sítí

Modulární blockchainy mají různé metody implementace a každá má jedinečné vlastnosti. Mezi nejvýznamnější příklady patří rollupy, validium a suverénní rollupy. 

  • Rollupy fungují jako prováděcí vrstva, která zpracovává transakce a publikuje data na síti první vrstvy

  • Validium je varianta rollupů, která před odesláním dat první vrstvě zpracovává transakce mimo blockchain. Spoléhá se také na síť validátorů využívající mechanismus konsenzu Proof of Stake.

  • Suverénní rollupy se odlišují tím, že fungují jako prováděcí i vypořádací vrstva a bloky dat publikují přímo v rollupu. Suverénní rollupy nevyžadují k ověření transakcí chytré kontrakty první vrstvy.

Výhody a nevýhody modulárních blockchainů

Modulární blockchainová architektura přináší oproti monolitickým návrhům klíčové výhody, jako je vylepšená škálovatelnost, flexibilita a interoperabilita. Navzdory těmto výhodám ale může být budování na modulárních blockchainech složitější, což pro uživatele a vývojáře představuje strmější křivku učení.

Výhody

1. Lepší škálovatelnost: modulární blockchainy vynikají svou škálovatelností, protože úlohy náročné na zdroje přesouvají na oddělené vrstvy, což zvyšuje celkovou propustnost, aniž by tím utrpěla decentralizace.

2. Flexibilita a interoperabilita: modulární základní vrstvy jsou navrženy tak, aby byly vysoce flexibilní a aby mezi různými blockchainy první a druhé vrstvy podporovaly interoperabilitu. Tato flexibilita umožňuje vývojářům provozovat virtuální stroj Ethereum (EVM) nebo jiné požadované virtuální stroje.

3. Pružný vývoj aplikací: modularita blockchainů podporuje vývoj univerzálních aplikací, což zmírňuje možné problémy uživatelů v blockchainovém ekosystému. Tato univerzálnost vybízí k vytváření širší škály bezpečných a efektivních decentralizovaných aplikací.

4. Přizpůsobitelné technické zásobníky: vývojáři si mohou svobodně vybrat virtuální stroj, který nejvíc vyhovuje jejich potřebám. To přispívá k přizpůsobivějšímu a přívětivějšímu prostředí pro vývojáře.

Nevýhody

1. Složitost vývoje: budování modulárních blockchainů může být ve srovnání s monolitickými protějšky náročnější. Jejich složitost představuje pro uživatele i vývojáře strmější křivku učení, která může zpomalit přijetí a vývoj.

2. Omezené testování: modulární sítě nejsou tak prověřené jako jejich monolitické protějšky (například Ethereum nebo Bitcoin). Rozsáhlé testování a ověřování, kterým zavedené blockchainy prošly, v modulárním prostředí teprve proběhne, což vyvolává obavy o jejich odolnost v reálných podmínkách s intenzivním provozem.

3. Raná fáze vývoje: modulární vývoj blockchainu je stále v plenkách. I když trh ukazuje nadšení, tyto sítě postrádají rozsáhlé testování a ověření v reálném světě, které přijde s vyspělostí. Tato raná fáze bude znamenat nejistotu ohledně dlouhodobé stability a efektivity modulárních blockchainů.

Příklady modulárních blockchainů

Celestia

V kontextu modulárních blockchainů je Celestia modulární sítí, která umožňuje blockchainům bezpečně škálování, aniž by došlo ke snížení výkonu. Rollupy a sítě druhé vrstvy mohou síť Celestia využívat, když komukoli zpřístupňují data o transakcích, a zároveň využívat výhod rychlé a efektivní dostupnosti dat. K dosažení tohoto cíle implementuje Celestia různé funkce, jako je dostupnost dat, vzorkování a suverénní rollupy. Jak se k síti Celestia bude připojovat víc uzlů, vzorkování dostupnosti dat jí umožní zvětšovat velikost bloku.

Dymension

Dymension je síť snadno spustitelných a rychlých modulárních blockchainů s názvem RollApps. Dymension funguje podobně jako tradiční full-stack webová aplikace. Síť RollApps funguje jako front-end (interakce s uživatelem), zatímco Dymension funguje jako back-end a koordinuje ekosystém. Kromě toho existují sítě pro dostupnost dat, které fungují jako databáze a poskytují data, kdykoli je to nutné.

Závěrem

Univerzálnost a interoperabilita, které nabízí modulární blockchainy, mohou připravit půdu pro efektivnější a bezpečnější decentralizovaný ekosystém. Modulární sítě mohou nakonec podporovat širší škálu decentralizovaných aplikací a možných využití, což může posunout odvětví DeFi do nových výšin. Vzhledem k tomu, že se vývojové týmy dál zaměřují na řešení trilematu škálovatelnosti, očekává se, že využití modularity v oblasti kryptoměn se bude rozšiřovat.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.