Hvad er EOS?
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Hvad er EOS?
Introduktion til EOS-blockchainen
Hvad gør EOS unik?
Sammenfatning
Yderligere læsning
Hvad er EOS?
Hjem
Artikler
Hvad er EOS?

Hvad er EOS?

Let øvet
Offentliggjort Feb 10, 2023Opdateret Feb 23, 2023
7mTL;DR

EOS er en layer 1-blockchain, der er designet til at løse problemer med skalerbarhed, som første og anden generations blockchains står over for. Som den længst eksisterende blockchain efter Bitcoin og Ethereum i branchen er den blevet brugt af udviklere til at opbygge blockchain-applikationer og økosystemer. Dette har til gengæld åbnet op for use cases inden for bl.a. forsyningskæden, decentralized finance (DeFi) og spilfinansiering (GameFi).

Introduktion

EOS blev lanceret i 2018 ved hjælp af open source-teknologi fra den Cayman Island-baserede virksomhed B1. I de tidlige dage var EOS kendt for at overgå andre projekter takket være sin tekniske innovation.

Udviklingen gik dog langsommere, og den risikovillige kapital, der var lovet til fællesskabsprojekter, som byggede på EOS, faldt til jorden. Stillet over for disse udfordringer havde projekterne på EOS ikke længere de nødvendige ressourcer til at fortsætte driften på netværket.

I solidaritet nåede EOS-blokproducenterne til enighed om at oprette en ny enhed kaldet EOS Network Foundation (ENF), som nu er ansvarlig for effektiv kapitaludnyttelse og for at bringe EOS fremad. EOS Block Producers vedtog også et forslag om at stoppe med at låse tokens – eller token-vesting – til brug for B1, og EOS Network blev en decentraliseret autonom organisation (DAO). 

Den 21. september 2022 skiftede fællesskabsingeniører under ledelse af ENF fra EOSIO 2.0 til Leap 3.1, C++-implementeringen af den nye Antelope-protokol, for at opnå absolut kodeuafhængighed. I dag fortsætter EOS med sine nye funktioner med at tackle de udfordringer med skalerbarhed, som blockchains står over for.

Hvad er EOS?

EOS-token

EOS anvender delegeret proof-of-stake (DPoS) som konsensusmekanisme. Dens integrerede token, EOS, er et utility-token, der bruges på netværket til at købe systemressourcer, deltage i EOS-styring, overføre værdi på integrerede applikationer og redegøre for værdi af investorer og spekulanter.

Tokenindehavere kan også stake deres ubenyttede EOS-tokens for at modtage en procentdel af de gebyrer, der opkræves af brugere, som ønsker at bruge EOS-systemressourcer gennem EOS PowerUp-modellen.

Introduktion til EOS-blockchainen

I mange situationer i den virkelige verden er skalerbarhed den største hindring for etablering af public blockchains. Blockchains problemer med skalerbarhed opstår typisk, når et netværk vokser, og transaktionerne stiger. 

Almindeligt diskuterede blockchain-ydelsesmålinger som f.eks. swaps pr. sekund, dataoverførselshastighed og latenstid har endnu ikke opnået et tilstrækkeligt servicekvalitetsniveau i mange blockchains.

Med de førnævnte økosystemfunktioner har EOS til formål at afhjælpe disse begrænsninger uden at gå på kompromis med netværkssikkerheden eller udviklerens frihed.

En WebAssembly C++-maskine

Kernen i EOS-blockchainen er en højtydende WebAssembly-maskine (WASM), der kører smart contract-kode. Denne maskine er designet til at opfylde kravene fra blockchain-applikationer, som kræver langt mere af en WASM-maskine end webbrowsere.

Høj dataoverførselshastighed, hurtigere bekræftelser og lav latenstid

En god brugeroplevelse kræver pålidelig feedback med en forsinkelse på højst et par sekunder. EOS opnår en høj dataoverførselshastighed, fordi DPoS-mekanismen ikke behøver at vente på, at alle noderne fuldfører en transaktion for at opnå finalitet. Denne asynkrone valideringsmetode giver hurtigere bekræftelser og lavere latenstid, dvs. den tid, det tager for en transaktion at blive bekræftet som korrekt, efter at den er blevet iværksat. 

Integration af EVM

EOS har en Ethereum-kompatibel virtuel maskine (EOS EVM), der gør det muligt for Solidity-udviklere på Ethereum at nyde godt af EOS-blockchainens skalerbarhed og pålidelighed. Dette omfatter næsten gratis transaktioner for deres brugere samt adgang til de open source-kodebiblioteker og værktøjer, som de allerede er vant til. 

Tilladelser via adgangsnøgler

Det underliggende design af EOS-blockchainen indeholder et omfattende og meget fleksibelt tilladelsessystem til at skabe brugerdefinerede tilladelsesmodeller til forskellige use cases. Kontoejerne kan give specifikke tilladelser til tredjeparter og samtidig have mulighed for at tilbagekalde disse tilladelser til enhver tid.

EOS understøtter hierarkiske kontostrukturer, som gør det muligt for enhver bruger at administrere flere smart contracts under en enkelt overordnet konto. Alternativt kan en kontoejer dele den autoritet, der kræves for at ændre en smart contract, på flere forskellige konti.

Fleksibilitet

På grund af protokollens design kan applikationer, der er implementeret på EOS, opgraderes. Det betyder, at udviklere kan implementere koderettelser, tilføje funktioner og ændre applikationens logik, så længe de har den nødvendige tilladelse til at gøre det.

EOS giver også udviklere mulighed for at implementere smart contracts, der ikke kan ændres. Disse beslutninger er overladt til EOS-udviklerne og ikke til protokollens nåde.

Programmerbar ressourcetildeling og styring

Udviklere kan ændre systemets smart contracts for at skabe tilpassede økonomiske modeller og styringsregler. Eftersom kernekoden ikke altid skal opdateres for at få ændringer, kan denne mekanisme på kæden ændres ved hjælp af system-smart contracts.

Hvad gør EOS unik?

Menneskeligt læsbare konti

EOS anvender menneskeligt læsbare konti for at gøre det lettere for brugerne at huske deres egne konti og dem, de interagerer med. I stedet for lange strenge af tilfældige tegn bruger EOS-konti normalt genkendelige adresser som f.eks. "Alice.gm".

Prisbillige transaktionsgebyrer

EOS tilbyder sine brugere næsten gratis transaktioner, hvilket gør den ideel til at sende eller modtage mikrobetalinger. Lave gebyrer kan fjerne nogle af Web3's største adgangsbarrierer, da gasgebyrer på andre kæder kan føje betydelige omkostninger til et enkelt køb. 

Næsten øjeblikkelig finalitet

I kryptovalutatransaktioner henviser finalitet til forsikringen eller garantien for, at transaktionerne ikke kan omgøres eller ændres efter afslutningen. Hastigheden af en blockchain vil påvirke dens finalitetsgrad, da den bestemmer, hvor hurtigt transaktioner bekræftes og afsluttes.

På nuværende tidspunkt er EOS's finalitet ca. tre minutter – meget hurtigere end Bitcoins 60 minutter og Ethereums seks minutter. 

I modsætning til Web2's finalitet er tre minutter dog stadig langsomt. Derfor lancerede ENF og dens vigtigste teknologipartnere – kendt som Antelope-koalitionen – Instant Finality-initiativet for at tilbyde brugerne øjeblikkelig og uigenkaldelig transaktionsafregning.

Energieffektivt

EOS' DPoS-mekanisme gør det muligt for noderne at validere transaktioner hurtigere og med færre netværksressourcer. Eftersom den ikke involverer mining som Proof-of-Work-netværk (PoW), er EOS-netværket én af branchens mere energieffektive blockchains.

Grundlagsforsikring 

Recover+ (forkortet R+) er en cybersikkerhedsportal og et program til hurtig reaktion på hændelser, der er designet til at beskytte EOS DeFi-projekter og deres brugere med belønninger for indrapportering af fejl og sikkerhedsbrister samt white-hat-incitamenter. Med et responsprogram kan stjålne midler hurtigt geninddrives i tilfælde af ondsindede hacks. 

Den 5. november 2021 blev blockchain-låneplatformen Pando Rings røvet for over 70 millioner USD. Selvom Pando Rings ikke er en EOS-baseret applikation, stjal angriberen over 2 millioner USD i EOS-tokens. Takket være dette program kunne Recover+-holdet gribe ind og indefryse de stjålne midler og dermed beskytte EOS DeFi-brugerne.

EOS-arbejdsgrupper

Siden ENF blev oprettet i 2021, har den finansieret flere EOS-arbejdsgrupper til forbedring af økosystemet. Den har også anbefalet en række tiltag i form af "Blue Papers", som indeholder forslag til forbedringer på flere områder, herunder kerneinfrastruktur, API'er, SDK'er, DeFi og værktøjer til sikkerhedsanalyse.

EOS Network Ventures

EOS Network Ventures (ENV) er en venturekapitalfond på 100 millioner USD, hvis mission er at tiltrække kapitalinvesteringer og anvende dem til gavn for EOS-netværk. Den foretager også strategiske egenkapital- og tokenbaserede investeringer i nystartede teknologivirksomheder inden for Web3-området. ENV's virkeområde omfatter – men er ikke begrænset til – GameFi, metavers, eSport, NFT'er og fintech.

EOS Network Foundation

EOS Network Foundation (ENF) er en almennyttig nonprofitorganisation, der blev grundlagt af Yves La Rose i september 2021. Dens mission er at identificere muligheder for investeringer, startkapital og samarbejde i forbindelse med innovation på Web3-området.

Med henblik herpå koordinerer ENF finansieringen af offentlige goder og ikke-finansiel støtte til vækst, udvikling og verdensomspændende indførelse af EOS-netværket. Siden oprettelsen er der blevet organiseret og finansieret adskillige programmer for offentlige goder, som har bidraget til vigtige EOS-udviklinger.

Den 9. november 2022 meddelte ENF, at den havde iværksat et forslag om at lancere en økosystemfond på 100 millioner USD, som skal forvaltes af ENV.

Sammenfatning

Som den længst eksisterende blockchain efter Bitcoin og Ethereum har EOS overvundet tidligere udfordringer og tilpasset sig de nuværende krav siden sin indvielse. Den fortsætter med at udvikle sig til et robust system, der bruger sin ydeevne, fleksibilitet og skalerbarhed til at skabe integrerede Web3 GameFi-oplevelser for både udviklere og slutbrugere.

Yderligere læsning