Co je síť SocialFi a proč je důležitá?
Domů
Články
Co je síť SocialFi a proč je důležitá?

Co je síť SocialFi a proč je důležitá?

Začátečníci
Zveřejněno Oct 13, 2023Aktualizováno Dec 12, 2023
6m


TL;DR

 • SocialFi kombinuje principy decentralizovaných financí se sociálními sítěmi. Tvůrcům obsahu dává kontrolu nad jejich daty a sociálními interakcemi a umožňuje jim napřímo komunikovat s uživateli.

 • Mezi její hlavní funkce patří tokenizovaný sociální kapitál, blockchainové ukládání dat a správa prostřednictvím decentralizovaných autonomních organizací (DAO).

 • Aby se platformy SocialFi masově rozšířily, musí překonat dvě hlavní výzvy – škálovatelnost a ekonomickou udržitelnost.

 • Hlavním příslibem SocialFi je transparentnější a spravedlivější prostředí digitálních sociálních sítí zaměřené na uživatele.

Web3 a sociální sítě

Ve své podstatě se Web 3 snaží vzít vlastnictví a suverenitu dat z rukou centralizovaných korporací a vrátit je zpět do rukou uživatelů. Tento ideologický posun už ovlivnil odvětví, jako jsou přeshraniční platby a finance. Posun od Webu 2 k Webu 3 by ale v rámci sociálních sítí mohl změnit pravidla hry. Představte si platformu sociálních sítí, kde uživatelé:

 • Mají díky centrální organizaci, která funguje jako prostředník, větší kontrolu nad svými daty.

 • Mohou ušetřit na poplatcích, protože ke zpracování transakcí nepotřebují zprostředkovatele.

Tyto myšlenky jsou základem SocialFi – platformy sociálních sítí na Webu 3.

Co je SocialFi?

SocialFi je spojení slov „social media“ a „finance“. Základním principem je umožnit uživatelům vzájemnou interakci na platformě sociální sítě, kde jsou samotné interakce zpeněženy. Představte si, jak funguje Patreon. Jako tvůrce obsahu můžete přístup ke svému obsahu omezit na platící uživatele. SocialFi funguje na stejných principech, s jedním podstatným rozdílem – tvůrci obsahu mohou přímo komunikovat se svými uživateli, aniž by museli procházet přes centralizovaného prostředníka. Základní prvky platformy SocialFi jsou následující:

 • Digitální vlastnictví exkluzivního obsahu stanovují NFT.

 • Za správu protokolu odpovídají decentralizované autonomní organizace (DAO).

SocialFi vs. DeSoc

SocialFi a decentralizované sociální sítě (DeSoc) mají mnoho společného, ale v jednom klíčovém bodě se rozchází. SocialFi se zaměřuje na zpeněžování sociálních interakcí a rozdíl mezi těmito dvěma platformami je podobný asi jako mezi Patreonem a Instagramem. Obě platformy sice poskytují obsah a zapojují publikum, ale jejich primární záměr je odlišný: jedna platforma klade důraz na peněžní transakce a druhá na sociální vazby.

Proč je SocialFi potřebná?

Sociální sítě zásadně změnily způsob komunikace, sdílení a zpeněžování našich interakcí. Současné platformy Webu 2 ale nedokáží skutečně posílit postavení jednotlivců. Centralizují kontrolu, oslabují hodnotu jednotlivých značek a vyvolávají otázky ohledně cenzury, soukromí a zpeněžování dat.

SocialFi je hluboce zakořeněno v základních hodnotách a principech Webu 3. Mění definici online sociálních interakcí tím, že zavádí sociálních tokeny vázané na hodnotu jednotlivých značek. Uživatelé už nejsou pasivními účastníky vytvářejícími platformě zisk, ale mohou hmatatelně zpeněžit svůj vliv, zapojení a obsah. Tato tokenizace mění rovnováhu sil a kontrolu spolu s hodnotou vkládá do rukou jednotlivých přispěvatelů. „Sociální kapitál“ už není abstraktní metrikou. Sociální tokeny umožňují skutečně spočítat sociální kapitál a pracovat s ním.

SocialFi překlenuje v decentralizovaném digitálním věku propast mezi budováním osobní značky, tvorbou obsahu a obchodem. Slibuje spravedlivější, transparentnější a silnější sociální ekosystém, ve kterém jsou jednotlivci uznáváni, odměňováni a mají kontrolu nad svou online přítomností a komunikací.

Kromě monetizace se SocialFi zabývá i přetrvávajícím napětím mezi svobodou projevu a cenzurou. Podporou decentralizované správy se moderování obsahu stává kolektivní odpovědností, čímž se proces demokratizuje a snižuje se tím potenciální zkreslení centralizovaných systémů.

Oblíbené projekty SocialFi

Pojďme se podívat na některé oblíbené projekty SocialFi.

Friend.tech (BASE)

Friend.tech je nová decentralizovaná aplikace na platformě Base, která tvůrcům umožňuje prostřednictvím sociálních tokenů vydělávat na vlastním obsahu. Jedinečný systém „klíčů“, který symbolizuje podíly, poskytuje exkluzivní přístup do soukromých chatů tvůrců a další jedinečné výhody. 

S postupným vývojem slibuje Friend.tech revoluci v interakci mezi tvůrci a komunitou, i když vzhledem k jeho počáteční fázi je nezbytná opatrnost. Friend.tech je možné považovat za největší projekt SocialFi současnosti, čistě na základě zájmu, který vyvolal.

Stars Arena (Avalanche)

Stars Arena, platforma Webu 3 na síti Avalanche, umožňuje uživatelům zpeněžovat obsah propojením účtů s účty na platformě X a obchodovat pomocí AVAX. Stars Arena je forkem dApp Friend.tech, takže influencerům také umožňuje nabídnutím exkluzivního obsahu zpeněžit fanouškovskou základnu. 

Navzdory rostoucí popularitě se Stars Arena neobešla bez problémů. Útok na začátku tohoto týdne vedl ke ztrátě 2 000 USD, ale tento problém byl už údajně vyřešen. 

Jaké jsou výhody SocialFi?

Toto jsou některé z výhod SocialFi.

 • Decentralizované úložiště: všechna data SocialFi jsou uložena na blockchainu. To zajišťuje, že data nebudou zneužita centralizovaným subjektem. Výrazně se tím snižují rizika spojená s únikem osobních údajů a jejich možným zneužitím.

 • Odměny v podobě tokenů: tvůrci obsahu i běžní uživatelé mohou za zapojení jiných uživatelů a sdílení obsahu získávat odměny v podobě tokenů.

 • Tokenizace pozornosti: uživatelé jsou motivováni k vytváření kvalitního obsahu, který vzbuzuje pozornost a interakce.

 • Vlastnictví obsahu: uživatelé si zachovávají vlastnická práva ke svému obsahu, což řeší obavy ze ztráty práv k nahraným materiálům. 

 • Ochrana před zrušením platformy: vzhledem k tomu, že správu zajišťuje DAO, obavy z náhlého zrušení platformy kvůli rozmaru jednoho subjektu nejsou tak velké.

 • Svoboda projevu: díky zmírnění obav z cenzury se platformy SocialFi mohou stát důležitým nástrojem k prosazování svobody projevu a ochrany údajů.

Jakým výzvám čelí SocialFi?

Toto jsou některé překážky, které mohou bránit v masovém přijetí decentralizovaných aplikací SocialFi.

1. Škálovatelnost

Platformy sociálních sítí jako Facebook a X investovaly do serverů a databází, které dokáží zpracovat obrovské množství dat, miliony dolarů. Facebook zpracovává miliony komentářů, statusů a nahraných fotografií, přičemž denně vygeneruje přibližně 4 petabajty dat. Jak mohou aplikace sociálních sítí Webu 3 zpracovat takové množství dat bez centrálního zásahu? Vývojáři s ohledem na vyřešení tohoto problému experimentují s různými technikami škálovatelnosti, jako je sharding a úložiště mimo blockchain.

2. Udržitelnost

Platformy SocialFi lákají nové uživatele na lákavé odměny v tokenech, které jsou z dlouhodobého hlediska neudržitelné. I když je myšlenka tokenizace sociálního kapitálu velmi inovativní, faktem zůstává, že hodnota těchto tokenů je stále spojena s činností influencera. Například negativní příspěvek influencera by mohl snížit hodnotu jeho sociálních tokenů, což by mohlo vytvořit negativní zpětnou vazbu.

Závěrem 

SocialFi představuje v oblasti sociálních sítí transformační posun a spojuje principy decentralizovaných financí se sociálními sítěmi. Ve své podstatě se snaží posílit postavení uživatelů, dát jim kontrolu nad daty, zajistit skutečné vlastnictví obsahu a poskytnout možnosti přímého zpeněžení bez zprostředkovatelů. I když jsou platformy jako Friend.tech a Stars Arena průkopníky tohoto hnutí, v cestě jim stojí i určité překážky. Patří mezi ně škálovatelnost v decentralizované oblasti a udržitelnost ekonomických modelů. Příslib spravedlivějšího a transparentnějšího digitálního sociálního prostoru, ve kterém mohou uživatelé skutečně využívat svůj sociální kapitál, nicméně přináší vzrušující vývoj v tom, jak vnímáme online sociální interakce a jak se do nich zapojujeme.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.