Τι είναι το SocialFi και γιατί έχει σημασία;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το SocialFi και γιατί έχει σημασία;

Τι είναι το SocialFi και γιατί έχει σημασία;

Έχει δημοσιευτεί Oct 13, 2023Έχει ενημερωθεί Dec 12, 2023
6m


TL;DR

 • Το SocialFi συνδυάζει τις αρχές της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστηρίζει τους δημιουργούς περιεχομένου δίνοντάς τους τον έλεγχο των δεδομένων και επιτρέποντάς τους να αλληλεπιδρούν άμεσα με τους χρήστες τους.

 • Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται το κοινωνικό κεφάλαιο σε μορφή Token, η αποθήκευση δεδομένων με βάση το blockchain και η διακυβέρνηση μέσω αυτόνομων αποκεντρωμένων οργανισμών DAO.

 • Για να κερδίσουν μαζική υιοθέτηση, οι πλατφόρμες SocialFi πρέπει να ξεπεράσουν δύο μεγάλες προκλήσεις - την κλιμάκωση και την οικονομική βιωσιμότητα.

 • Αυτό που υπόσχεται κυρίως το SocialFi είναι ένα πιο διαφανές, δίκαιο και προσανατολισμένο στον χρήστη ψηφιακό τοπίο μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το Web3 και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στον πυρήνα του, το Web3 έχει ως στόχο να επιστρέψει την ιδιοκτησία και την κυριαρχία των δεδομένων στους χρήστες αντί για τις κεντρικές εταιρείες. Αυτή η αλλαγή ιδεολογίας έχει ήδη επηρεάσει τομείς όπως οι διασυνοριακές πληρωμές και η χρηματοδότηση. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή από το Web2 στο Web3 θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκεφτείτε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες:

 • Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους με έναν κεντρικό οργανισμό που ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

 • Μπορούν να εξοικονομήσουν προμήθειες αφού δεν χρειάζονται μεσάζοντα για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Αυτές οι ιδέες είναι τα θεμέλια του SocialFi – της "έκδοσης Web3" μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Τι είναι το SocialFi;

Το SocialFi είναι μια σύνθεση των λέξεων "social media" και "finance". Η βασική αρχή είναι να δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι αλληλεπιδράσεις αυτές καθεαυτές αξιοποιούνται οικονομικά. Σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Patreon. Ως δημιουργός περιεχομένου, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας σε χρήστες επί πληρωμή. Οι χρήστες του SocialFi λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές εκτός από μια σημαντική διαφορά - οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να αλληλεπιδρούν απευθείας με τους χρήστες χωρίς να απευθύνονται σε έναν κεντρικό διαμεσολαβητή. Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία μιας πλατφόρμας SocialFi:

 • Η ψηφιακή ιδιοκτησία του αποκλειστικού περιεχομένου καθορίζεται από τα NFT.

 • Οι αυτόνομοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί DAO είναι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση του πρωτοκόλλου.

SocialFi ή DeSoc

Το SocialFi και τα αποκεντρωμένα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (Decentralized Social Networks ή DeSoc) έχουν σίγουρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά διαφέρουν σε ένα βασικό σημείο. Το SocialFi εστιάζει στην οικονομική αξιοποίηση των αλληλεπιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά τρόπο παρόμοιο με τη διαφοροποίηση μεταξύ του Patreon και του Instagram. Παρόλο που και οι δύο πλατφόρμες διαθέτουν περιεχόμενο και προσελκύουν τη συμμετοχή του κοινού, η βασική πρόθεση πίσω από την καθεμία είναι διαφορετική: Η μια δίνει έμφαση στις χρηματικές συναλλαγές και η άλλη στις επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γιατί είναι απαραίτητο το SocialFi;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, κοινοποιούμε και αξιοποιούμε οικονομικά τις αλληλεπιδράσεις μας. Ωστόσο, οι τρέχουσες πλατφόρμες Web2 δεν μπορούν να ενισχύσουν πραγματικά τα άτομα. Συγκεντρώνουν τον έλεγχο, υποβαθμίζουν την αξία των μεμονωμένων brand και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη λογοκρισία, την προστασία του απορρήτου και την οικονομική αξιοποίηση των δεδομένων.

Το SocialFi είναι βαθιά ριζωμένο στις βασικές αξίες και αρχές του Web3. Επαναπροσδιορίζει τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την εισαγωγή κοινωνικών Token που συνδέονται με την αξία τού κάθε brand. Οι χρήστες δεν είναι πλέον παθητικοί συμμετέχοντες στο μοντέλο εσόδων μιας πλατφόρμας - αντίθετα, μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομικά την επιρροή τους, τη συμμετοχή τους και το περιεχόμενό τους. Αυτή η μορφή Token μετατοπίζει την ισορροπία δυνάμεων, δίνοντας τον έλεγχο και την αξία στα χέρια των συνεισφερόντων και όχι σε κεντρικές οντότητες. Το "κοινωνικό κεφάλαιο" δεν είναι πλέον μια αφηρημένη μονάδα μέτρησης. Με τα κοινωνικά Token, το κοινωνικό σας κεφάλαιο μπορεί πλέον να υπολογιστεί και να αξιοποιηθεί.

Το SocialFi γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του προσωπικού branding, της δημιουργίας περιεχομένου και των εμπορικών συναλλαγών σε μια αποκεντρωμένη ψηφιακή εποχή. Υπόσχεται ένα πιο δίκαιο, διαφανές και υποστηρικτικό οικοσύστημα κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα άτομα αναγνωρίζονται, ανταμείβονται και έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την παρουσία και τις αλληλεπιδράσεις τους στο διαδίκτυο.

Πέρα από την οικονομική αξιοποίηση, το SocialFi ασχολείται με τη μόνιμη διαμάχη μεταξύ της ελευθερίας του λόγου και της λογοκρισίας. Με την προώθηση της αποκεντρωμένης επιμέλειας, ο συντονισμός του περιεχομένου θα είναι συλλογική ευθύνη, με αποτέλεσμα τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας και τον περιορισμό των πιθανών προκαταλήψεων των κεντρικών συστημάτων.

Δημοφιλή έργα SocialFi

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά δημοφιλή έργα SocialFi.

Friend.tech (BASE)

Το Friend.tech είναι μια νέα αποκεντρωμένη εφαρμογή (dApp) στο Base, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να κεφαλαιοποιούν το περιεχόμενό τους μέσω κοινωνικών Token. Το μοναδικό σύστημα "Κλειδιών", συμβολικό στοιχείο των share, προσφέρει αποκλειστική πρόσβαση στις ιδιωτικές συζητήσεις ενός δημιουργού και άλλα μοναδικά προνόμια. 

Όσο εξελίσσεται το Friend.tech, υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στις αλληλεπιδράσεις δημιουργού-κοινότητας, αν και η δέουσα επιμέλεια είναι απαραίτητη, καθώς βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Το Friend.tech μπορεί να θεωρηθεί το μεγαλύτερο έργο SocialFi αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά και μόνο με βάση την έκταση της δημοσιότητας που έχει προκύψει.

Stars Arena (Avalanche)

Το Stars Arena, μια πλατφόρμα Web3 στο δίκτυο Avalanche, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αξιοποιούν οικονομικά το περιεχόμενό τους, συνδέοντας τους λογαριασμούς τους στο Twitter και πραγματοποιώντας συναλλαγές μέσω του AVAX. Ως fork του Friend.tech, το Stars Arena επιτρέπει επίσης στους influencer να αξιοποιούν οικονομικά τη βάση των ακολούθων τους προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο. 

Παρά την όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητά του, το Stars Arena εξακολουθεί να είναι γεμάτο προκλήσεις. Ένα περιστατικό στις αρχές της εβδομάδας οδήγησε σε ζημία ύψους 2.000 δολαρίων, αν και το πρόβλημα φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του SocialFi;

Διαβάστε παρακάτω μερικά πλεονεκτήματα του SocialFi.

 • Αποκεντρωμένη αποθήκευση: Όλα τα δεδομένα στο SocialFi αποθηκεύονται στο blockchain. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα από μια κεντρική οντότητα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σημαντικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και την πιθανή κακόβουλη χρήση.

 • Ανταμοιβές Token: Τόσο οι δημιουργοί περιεχομένου όσο και οι απλοί χρήστες μπορούν να κερδίζουν ανταμοιβές Token για τη συμμετοχή και την κοινοποίηση περιεχομένου.

 • Προσθήκη στοιχείων Token στην απήχηση: Οι χρήστες έχουν το κίνητρο να δημιουργούν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που προσελκύει απήχηση και αλληλεπίδραση.

 • Ιδιοκτησία περιεχομένου: Οι χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του περιεχομένου τους, με αποτέλεσμα να καλύπτονται οι προβληματισμοί σχετικά με την κατάργηση των δικαιωμάτων επί του υλικού που ανεβάζουν. 

 • Προστασία από τον αποκλεισμό χρήσης της πλατφόρμας: Από τη στιγμή που η διακυβέρνηση πραγματοποιείται από έναν αυτόνομο αποκεντρωμένο οργανισμό DAO, υπάρχουν λιγότεροι φόβοι για ξαφνικό αποκλεισμό χρήσης της πλατφόρμας λόγω της ιδιοτροπίας μίας και μόνο οντότητας.

 • Ελευθερία του λόγου: Μειώνοντας τους προβληματισμούς σχετικά με τη λογοκρισία, οι πλατφόρμες SocialFi μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και την προστασία των δεδομένων.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του SocialFi;

Ακολουθούν μερικά εμπόδια που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη μαζική υιοθέτηση των εφαρμογών SocialFi.

1. Κλιμάκωση

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το X, επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια σε διακομιστές και βάσεις δεδομένων που θα μπορούσαν να διαχειριστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Το Facebook διαχειρίζεται εκατομμύρια σχόλια, καταστάσεις και ανέβασμα φωτογραφιών, δημιουργώντας καθημερινά περίπου 4 Petabytes δεδομένων. Πώς μπορούν λοιπόν οι εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης Web3 να διαχειριστούν τόσα πολλά δεδομένα χωρίς κεντρική παρέμβαση; Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, οι προγραμματιστές πειραματίζονται με διάφορες τεχνικές κλιμάκωσης, όπως το sharding και η αποθήκευση εκτός αλυσίδας.

2. Βιωσιμότητα

Για να αποκτήσουν πολλούς χρήστες, οι πλατφόρμες SocialFi προσφέρουν δελεαστικές ανταμοιβές Token, οι οποίες δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Παρόλο που η ιδέα της μετατροπής του κοινωνικού κεφαλαίου σε Token είναι εξαιρετικά πρωτοποριακή, είναι γεγονός ότι η αξία αυτών των Token είναι ακόμα συνδεδεμένη με τις ενέργειες του influencer. Για παράδειγμα, μια αρνητική δημοσίευση από έναν influencer θα μπορούσε να μειώσει την αξία των αντίστοιχων κοινωνικών token, δημιουργώντας ενδεχομένως μια σειρά αρνητικών σχολίων.

Συμπεράσματα 

Το SocialFi αντιπροσωπεύει μια μετασχηματιστική αλλαγή στο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς συνδυάζει τις αρχές της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον πυρήνα του, επιδιώκει να ενισχύσει τους χρήστες, δίνοντάς τους τον έλεγχο πάνω στα δεδομένα τους, εξασφαλίζοντας την πραγματική ιδιοκτησία του περιεχομένου και παρέχοντας δυνατότητες άμεσης οικονομικής αξιοποίησης χωρίς μεσάζοντες. Παρόλο που πλατφόρμες όπως η Friend.tech και η Stars Arena πρωτοπορούν σε αυτό το κίνημα, το ταξίδι συνοδεύεται από προκλήσεις. Οι προβληματισμοί σχετικά με την κλιμάκωση στον αποκεντρωμένο τομέα και τη βιωσιμότητα των οικονομικών μοντέλων είναι σχετικά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, η υπόσχεση του SocialFi για έναν πιο δίκαιο και διαφανή ψηφιακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες μπορούν πραγματικά να κεφαλαιοποιήσουν το κοινωνικό τους κεφάλαιο, αποτελεί μια συναρπαστική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και συμμετέχουμε στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.