Liquid Staking

Trung cấp

Liquid staking là gì?

Liquid staking (stake thanh khoản) chính là hoạt động token hóa các tài sản đã stake. Đó là một quá trình biến đổi chủ yếu liên quan đến các mạng Proof of Stake (PoS). Trong quy trình stake truyền thống, người dùng khóa số tiền mã hoá mình đang có để hỗ trợ cho bảo mật và hoạt động của blockchain. Liquid staking là bước nâng cao của hoạt động staking, hoạt động này cho phép người dùng mã hóa tài sản đã stake của mình, tạo một phương thức tiếp cận linh hoạt và năng động hơn để tham gia vào hệ sinh thái stake.

Quy trình stake

Việc stake thông thường cần người dùng khóa tiền mã hoá của mình, thường là Ethereum hoặc các token dựa trên PoS khác, để xác thực các giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của blockchain. Quá trình này vẫn còn hạn chế, vì các tài sản đã stake thường mất tính thanh khoản trong suốt giai đoạn tham gia stake.

Khởi đầu của Liquid Staking

Liquid staking đã giải quyết vấn đề thanh khoản còn hạn chế ở hoạt động stake truyền thống. Nó giới thiệu một cơ chế trong đó người dùng nhận được các liquid staking token (LST) bằng cách đổi các tài sản đã stake của họ. Các LST này đại diện cho cả số tiền đã stake và phần thưởng staking tương ứng. Không giống như việc stake truyền thống, người dùng có thể tự do giao dịch, sử dụng trong các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) hoặc tận dụng tài sản thế chấp LST của mình làm đòn bẩy mà không cần đợi đến lúc hoạt động staking kết thúc.

EigenLayer: Một giao thức restaking phi tập trung

Dẫn đầu trong xu hướng liquid staking là EigenLayer, một giao thức restaking phi tập trung được xây dựng trên mạng lưới Ethereum. EigenLayer hoạt động như một cầu nối giữa Ethereum và các mạng blockchain khác, cho phép người dùng stake và lấy lại tài sản một cách liền mạch. Giao thức này giới thiệu một hướng tiếp cận mới đối với trong lĩnh vực staking, nâng cao khả năng truy cập và tính linh hoạt với người dùng.

Liquid Restaking

Liquid restaking đã giới thiệu thêm một lớp chức năng. Trong quá trình này, người dùng gửi các liquid staking token (LST) của mình vào các hợp đồng thông minh của EigenLayer để đổi lại liquid restaking tokens (LRT). Các LRT không chỉ là các token để stake và phần thưởng staking mà còn là phần thưởng restaking thu về từ việc chủ động tham gia vào các hoạt động của EigenLayer.

So sánh Liquid Staking và Liquid Restaking

Mặc dù cả liquid staking và liquid restaking chia sẻ với nhau một vài yếu tố nhưng chúng khác nhau ở các khía cạnh quan trọng. Liquid staking chủ yếu là việc token hóa các tài sản stake, giúp tăng tính thanh khoản và tính linh hoạt mà không cần đợi đến khi chu kỳ stake kết thúc. Trong khi đó, liquid restaking đã đưa khái niệm này đi xa hơn bằng cách kết hợp các phần thưởng từ cả hoạt động stake Ethereum và EigenLayer, giúp mang lại cho người dùng thêm một lớp lợi nhuận.

Tổng kết

Liquid staking đang thay đổi cách người dùng tương tác với các mạng blockchain. Sự ra đời của EigenLayer và liquid restaking đã tạo ra thêm chiều sâu và chức năng cho phương pháp sáng tạo này, cho phép người dùng tham gia tích cực vào các hệ sinh thái stake trong khi vẫn tận hưởng những lợi ích của việc thanh khoản được nâng cao.

Tìm hiểu thêm: Staking là gì?