Sākums
Vārdnīca
Likvīdais steikings

Likvīdais steikings

Sarežģītākas tēmas

Kas ir likvīdais steikings?

Likvīdais steikings attiecas uz steikingā ieguldītu aktīvu tokenizāciju. Tas ir revolucionārs process, kas galvenokārt ir saistīts ar likmes apliecinājuma (PoS) tīkliem. Tradicionālajā steikinga gadījumā lietotāji bloķē savus kriptovalūtu krājumus, lai sniegtu atbalstu blokķēdes drošībai un darbībai. Likvīdais steikings to pārnes jaunā līmenī, ļaujot lietotājiem tokenizēt steikingā ieguldītos aktīvus, tādējādi radot elastīgāku un dinamiskāku pieeju dalībai steikinga ekosistēmās.

Steikinga process

Steikings tā parastajā formā ietver lietotājus, kuri bloķē savu kriptovalūtu, parasti Ethereum vai citus uz PoS balstītus tokenus, lai apstiprinātu darījumus un uzturētu blokķēdes integritāti. Šajā procesā ir kompromiss, jo steikingā ieguldītie aktīvi steikinga periodā parasti ir nelikvīdi.

Likvīdā steikinga rašanās

Likvīdais steikings risina likviditātes problēmu, kas ir saistīta ar tradicionālo steikingu. Tas ievieš mehānismu, kurā lietotāji var saņemt likvīdā steikinga tokenus (LST) apmaiņā pret saviem steikingā ieguldītajiem aktīviem. Šie LST atspoguļo gan steikingā ieguldīto summu, gan attiecīgo steikinga atlīdzību. Atšķirībā no tradicionālā steikinga lietotāji var brīvi tirgoties ar saviem LST, izmantot tos decentralizēto finanšu (DeFi) lietotnēs vai nodrošinājumam, negaidot steikinga perioda beigas.

EigenLayer: decentralizēts atkārtotas ieguldīšanas steikingā protokols

Likvīdā steikinga inovācijas virza EigenLayer, decentralizēts atkārtotas ieguldīšanas steikingā protokols, kas veidots uz Ethereum tīkla bāzes. EigenLayer darbojas kā tilts starp Ethereum un citiem blokķēdes tīkliem, kas ļauj aktīvus vienkārši ieguldīt un atkārtoti ieguldīt steikingā. Protokols ievieš jaunu pieeju steikinga pasaulē, nodrošinot lietotājiem lielāku elastīgumu un pieejamību.

Likvīda atkārtota ieguldīšana steikingā

Likvīda atkārtota ieguldīšana steikingā pievieno jaunu funkcionalitātes līmeni. Šajā procesā lietotāji iegulda savus likvīdā steikinga tokenus (LST) EigenLayer viedajos līgumos, apmaiņā saņemot likvīdas atkārtotas ieguldīšanas steikingā tokenus (LRT). LRT ietver ne tikai steikingā ieguldīto tokenu un steikinga atlīdzību, bet arī atkārtotas ieguldīšanas steikingā atlīdzības, kuras tiek piešķirtas par aktīvu dalību EigenLayer darbībās.

Likvīdais steikings pret likvīdu atkārtotu ieguldīšanu steikingā

Lai gan likvīdais steikings un likvīda atkārtota ieguldīšana steikingā ietver līdzīgus elementus, tie būtiski atšķiras. Likvīdais steikings galvenokārt ietver steikingā ieguldīto aktīvu tokenizāciju, ļaujot izmantot likviditāti un elastīgumu bez nepieciešamības gaidīt steikinga perioda beigas. Savukārt likvīda atkārtota ieguldīšana steikingā attīsta šo ideju, ieviešot atlīdzības no Ethereum steikinga un EigenLayer darbībām, potenciāli piedāvājot lietotājiem lielākas peļņas iespējas.

Secinājums

Likvīdais steikings maina veidu, kādā lietotāji mijiedarbojas ar blokķēdes tīkliem. Līdz ar EigenLayer un likvīdas atkārtotas ieguldīšanas steikingā ieviešanu šai inovatīvajai pieejai tiek pievienots papildu dziļums un funkcionalitāte, ļaujot lietotājiem aktīvi līdzdarboties steikinga ekosistēmās un vienlaikus izmantojot lielākas likviditātes sniegtās priekšrocības.