Trang chủ
Bảng thuật ngữ
Bằng chứng gian lận

Bằng chứng gian lận

Trung cấp
Trong công nghệ blockchain, bằng chứng gian lận là bằng chứng mật mã mà người xác minh gửi để thách thức tính hợp lệ của một giao dịch. Các nhà phát triển sử dụng bằng chứng gian lận như một công nghệ để tăng khả năng mở rộng trên chuỗi của blockchain, đồng thời đảm bảo tính chính xác và sẵn có của dữ liệu trên chuỗi.

Những bằng chứng này chủ yếu hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại sự chuyển đổi trạng thái không chính xác. Vì chúng chỉ được kích hoạt khi xác định được sự không nhất quán nên chúng bảo tồn tài nguyên tính toán, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các môi trường ưu tiên khả năng mở rộng. 

Ví dụ: Bằng chứng gian lận rất quan trọng đối với các rollup Optimistic, nó giúp xác định và xử lý các giao dịch không hợp lệ. Bất cứ khi nào một giao dịch được phê duyệt, sẽ có một khoảng thời gian tranh chấp cụ thể mà bất kỳ ai cũng có thể thách thức trạng thái hiện tại bằng cách đưa ra bằng chứng gian lận hợp lệ. Nếu ai đó có thể chứng minh một giao dịch là gian lận trong thời gian này thì giao dịch đó sẽ bị vô hiệu và mạng sẽ điều chỉnh lại trạng thái trước đó.

Hệ thống này được áp dụng để khuyến khích hành vi tốt. Nếu mạng thực hiện đúng các đợt tổng hợp theo quy tắc đồng thuận, các bên liên quan sẽ nhận được một phần thưởng tài chính. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với các hình phạt tiền tệ và có nguy cơ bị mất bằng chứng gian lận nếu họ chấp thuận một giao dịch sai sót. Cách tiếp cận kép gồm phần thưởng và hình phạt này đảm bảo các rollup vẫn tiết kiệm chi phí và nhanh chóng, tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng phi tập trung trên blockchain.

Bằng chứng gian lận không phải là không có nhược điểm. Chúng yêu cầu liên lạc liên tục giữa nhiều bên. Việc qua lại này có thể dẫn đến sự gián đoạn hệ thống và mở ra cánh cửa cho hành vi không trung thực hoặc các hành động bất hợp pháp khác.

Một vấn đề khác là sự phụ thuộc của họ vào giả định rằng tất cả dữ liệu khối đều có sẵn. Nếu một thợ đào chỉ cung cấp tiêu đề khối mà không có nội dung chính xác thì không thể xác định tính chính xác của nó. Mặc dù bằng chứng gian lận đưa ra giải pháp nhưng chúng cũng đặt ra những thách thức cần giải quyết.