Domů
Glosář
Důkaz o podvodu

Důkaz o podvodu

Pokročilí
Důkaz o podvodu je v oblasti blockchainu kryptografický důkaz, který ověřovatel předkládá k zpochybnění platnosti transakce. Vývojáři hojně využívají důkazy o podvodu ke zvýšení škálovatelnosti blockchainu a zajištění přesnosti a dostupnosti onchainových dat.

Tyto důkazy slouží především jako ochrana proti nesprávným stavovým přechodům. Vzhledem k tomu, že se aktivují pouze při objevení nesrovnalostí, šetří výpočetní zdroje, a jsou tak ideální pro ekosystémy upřednostňující škálovatelnost. 

Důkazy o podvodu jsou klíčové například k identifikaci a zpracování neplatných transakcí v systémech používajících Optimistic rollupy. Po schválení každé transakce existuje sporná lhůta, ve které může kdokoli předložením platného důkazu o podvodu zpochybnit aktuální stav. Pokud někdo v této lhůtě prokáže, že je transakce podvodná, anuluje se a síť se přenastaví do předchozího stavu.

Tento systém má motivovat k řádnému chování. Když síť realizuje rollupy správně podle pravidel konsenzu, dotčené strany obdrží finanční odměnu. Pokud ale schválí chybnou transakci, hrozí jim peněžní sankce a ztráta možnosti podat důkaz o podvodu. Tento dvojí přístup odměn a sankcí zajišťuje, že jsou rollupy úsporné, rychlé a optimalizují na daném blockchainu výkon decentralizovaných aplikací.

Důkazy o podvodech mají i své nevýhody. Vyžadují neustálou komunikaci mezi více stranami. Tato vzájemná komunikace může vést k narušení systému a otevřít prostor pro nekalé chování nebo jiné nedovolené jednání.

Dalším problémem je jejich závislost na předpokladu, že jsou k dispozici všechna data o blocích. Pokud těžař poskytne pouze hlavičku bloku bez přesného obsahu, určení jeho správnosti není možné. Důkazy o podvodech sice nabízí řešení, ale souvisí s nimi i otázky, které je třeba vyřešit.