Αρχική σελίδα
Γλωσσάρι
Αποδεικτικό απάτης

Αποδεικτικό απάτης

Στην τεχνολογία blockchain, ένα αποδεικτικό απάτης είναι ένα κρυπτογραφικό αποδεικτικό στοιχείο που υποβάλλει ένας επαληθευτής για να αμφισβητήσει την εγκυρότητα μιας συναλλαγής. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα αποδεικτικά απάτης για να επιτρέψουν την επεκτασιμότητα των blockchain εντός της αλυσίδας, ενώ παράλληλα εγγυώνται την ακρίβεια και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων εντός της αλυσίδας.

Αυτά τα αποδεικτικά λειτουργούν κυρίως ως δικλείδα ασφαλείας έναντι μεταβάσεων λάθους κατάστασης. Εφόσον ενεργοποιούνται μόνο όταν εντοπίζονται ασυνέπειες, εξοικονομούν υπολογιστικούς πόρους, με αποτέλεσμα να είναι ιδανικά για περιβάλλοντα όπου η επεκτασιμότητα έχει προτεραιότητα. 

Για παράδειγμα, τα αποδεικτικά στοιχεία απάτης είναι πολύ σημαντικά στα Optimistic rollup για τον εντοπισμό και τη διαχείριση μη έγκυρων συναλλαγών. Κάθε φορά που εγκρίνεται μια συναλλαγή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αμφισβήτησης, κατά το οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να αμφισβητήσει την τρέχουσα κατάσταση υποβάλλοντας ένα έγκυρο αποδεικτικό απάτης. Αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι μια συναλλαγή είναι δόλια κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η συναλλαγή ακυρώνεται και η λειτουργία του δικτύου επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Αυτό το σύστημα υπάρχει για να δίνει κίνητρα σωστής συμπεριφοράς. Αν το δίκτυο εκτελέσει σωστά τα rollup σύμφωνα με τους κανόνες ομοφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν μια οικονομική ανταμοιβή. Ωστόσο, αν εγκρίνουν μια λάθος συναλλαγή, υπόκεινται σε χρηματικές ποινές και κινδυνεύουν να χάσουν το αποδεικτικό απάτης. Αυτή η διττή προσέγγιση ανταμοιβών και ποινών διασφαλίζει ότι τα rollup συνεχίζουν να είναι οικονομικά αποδοτικά και γρήγορα, με αποτέλεσμα να βελτιστοποιείται η απόδοση των αποκεντρωμένων εφαρμογών σε ένα blockchain.

Τα αποδεικτικά απάτης συνοδεύονται και από μειονεκτήματα. Απαιτούν συνεχή επικοινωνία μεταξύ πολλών μερών. Αυτή η συνεχής επικοινωνία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο σύστημα και να οδηγήσει σε αθέμιτη συμπεριφορά ή άλλες παράνομες ενέργειες.

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η εξάρτησή τους από την προϋπόθεση ότι όλα τα δεδομένα του block είναι διαθέσιμα. Αν ένας εξορύκτης παρέχει μόνο το block header χωρίς το ακριβές περιεχόμενό του, δεν μπορεί να καθοριστεί η εγκυρότητά του. Ενώ τα αποδεικτικά απάτης προσφέρουν λύσεις, συνεπάγονται επίσης προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.