Vad är Lido (LDO)?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är Lido?
Hur fungerar Lido?
Lido-DAO:en
Vad är LDO?
Hur köper jag LDO på Binance?
Sammanfattningsvis
Vad är Lido (LDO)?
Hem
Artiklar
Vad är Lido (LDO)?

Vad är Lido (LDO)?

Avancerad
Publicerad Sep 14, 2022Uppdaterad Dec 23, 2022
5m


TL;DR

Lido (LDO) är en säker likvid stakinglösning för kryptovalutor med insatsbevis som stöder staking på Ethereum 2.0 (The Merge) och ett växande ekosystem av andra lager 1-insatsbevis-blockkedjor. Användarna kan satsa sina insatsbevis-token på Lido och få en tokeniserad version av sina satsade tillgångar i förhållandet 1:1. De kan använda denna tokeniserade version av sina satsade tillgångar för att tjäna ytterligare avkastning från andra DeFi-protokoll, samtidigt som de får stakingbelöningar från sina token som deponerats på Lido.

Introduktion

En av utmaningarna med staking på insatsbevis-blockkedjor är illikviditeten hos de satsade tillgångarna. När en token är låst kan användarna inte komma åt eller ta bort den förrän låsningsperioden är över, vilket eliminerar möjligheten att tjäna ytterligare avkastning från andra DeFi-protokoll på marknaden. Den komplexa valideringsuppsättningen och de höga trösklarna har också avskräckt vanliga användare som vill delta i insatsbevis-staking.

För att förbättra likviditeten hos stakingtoken och för att göra staking mer tillgängligt erbjuder Lido ett alternativ till traditionell insatsbevis-staking. 

Vad är Lido?

Lido grundades 2020 och är en likvid stakinglösning för Ethereum (ETH) och andra insatsbevis-blockkedjor, inklusive Solana (SOL), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT) och Kusama (KSM).

Lido utfärdar tokeniserade versioner av stakingtillgångar i förhållandet 1:1 till användare. Detta ger dem likviditet för sina insatsbevis-stakingtoken, så att de kan tjäna stakingbelöningar på Lido medan de deltar i andra DeFi-aktiviteter på kedjan för extra avkastning.

Hur fungerar Lido?

För att få fler användare att delta i att säkra nätverk för insatsbevis tillåter likvida stakingjänster som Lido användarna att satsa valfritt antal insatsbevis-tillgångar för att tjäna blockbelöningar. Likvid staking är ett innovativt alternativ som tar itu med illikviditeten, komplexiteten och centraliseringen hos insatsbevis-staking, genom att inte låsa användarnas stakingtoken. Det sänker också trösklarna för staking och alternativkostnaden som tillkommer när tillgångarna är låsta.

När användarna sätter in insatsbevis-tillgångar på Lido satsas deras token på insatsbevis-blockkedjan via Lido-protokollet. Det är ett smart kontrakt för staking-pooler som hanterar användarnas insättningar och uttag, delegerar tillgångar till nodoperatörer och bestämmer avgifterna för stakingbelöningar, samt skapandet och bränningen av token. Dessutom innehåller det smarta kontraktet också en fullständig lista över nodoperatörerna, deras valideringsnycklar och belöningsdistributionsposter.

Användarna kommer att få en tokeniserad version av sina insatta tillgångar (stAsset-token) som kan användas för att tjäna belöningar samtidigt i det ursprungliga deponerade protokollet och andra DeFi-protokoll och decentraliserade applikationer (dApps), såsom säkring för utlåning och avkastningsfarming för att maximera belöningarna.

Ta staking av ETH som ett exempel. När Ethereum överförs till insatsbevis under den efterlängtade uppgraderingen The Merge (tidigare känd som ETH 2.0), kan var och en av användarna satsa minst 32 ETH för att bli validerare och få betalning för att bekräfta transaktioner i nätverket. Minimikravet för staking är dock inte genomförbart för generella användare. 

Lido tillåter användarna att satsa så lite som en bråkdel av 1 ETH för att tjäna blockbelöningar. Efter att ha satsat sin ETH kommer användarna att få stETH, en ERC-20-token som representerar deras insatta ETH på 1:1-bas. StETH-token skapas när tillgångarna sätts in i Lido-stakingpoolens smarta kontrakt och bränns när användarna tar ut sina ETH-token.

Användarnas staking-ETH distribueras till nodoperatörerna (validerarna) på Lido-nätverket och sätts in i Ethereums Beacon Chain för att valideras. Tillgångarna är säkrade i ett smart kontrakt och validerarna kan inte komma åt dem. Därefter kommer Lido-DAO:en att välja, registrera, stödja och lägga till validerarnas adresser till registrets smarta kontrakt, varefter de valda validerarna får en uppsättning nycklar för validering. 

ETH-användarna som har satt in kommer att delas upp i uppsättningar av 32 ETH bland alla aktiva Lido-nodoperatörer, som använder en offentlig valideringsnyckel för att validera transaktionerna som involverar användarnas stakingtillgångar. Att fördela användarnas insatser över flera validerare kan effektivt eliminera riskerna som finns med att bara ha en enda felpunkt och en enda validerare. Dessutom kommer nodoperatörerna att konfigurera en adress så att användarna kan ta ut sin satsade ETH efter slutförandet av The Merge. 

Lido-DAO:en

För att styra Lido-protokollet på ett decentraliserat sätt, lanserade Lido en decentraliserad autonom organisation (DAO) för att fatta viktiga beslut om hur protokollet fungerar. Detta kan säkerställa att protokollet är anpassat till intressenternas bästa och främja större öppenhet och decentralisering. 

Lido-DAO:en styr en uppsättning likvida stakingprotokoll. Den utnyttjar smarta kontrakt för att bestämma och genomföra regler, för att effektivt underlätta en decentraliserad beslutsprocess. Detta inkluderar hanteringen av avgiftsparametrar och distribution, samt tillägg och borttagning av nodoperatörer i nätverket.

Vad är LDO?

LDO är Lidos egen nytto- och styrningskrypto. Det är en ERC-20-token med en total tillgång på 1 miljard. 

LDO används för att belöna användarna i nätverket. Detta ger också innehavarna styrningsrättigheter inom Lido-DAO:en, vilket gör det möjligt för dem att delta i styrningsprocessen genom att rösta om vissa beslut. Ju fler LDO-token de innehar, desto fler röster har de. 

Hur köper jag LDO på Binance?

Du kan köpa LDO på kryptobörser som Binance

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla] - [Spot].

2. Sök efter "LDO" för att se tillgängliga handelspar, inklusive LDO/BUSD, LDO/USDT och LDO/BTC.

3. Bläddra ner till rutan [Spot] och ange mängden LDO du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp LDO] så krediteras token till din spotplånbok.

Sammanfattningsvis

Lidos tjänst för likvid staking ger användarna alla fördelar med staking, utan att behöva offra likviditeten i sina token. Den vänder sig till både små och stora insatsbevis-tokeninnehavare och ger dem flexibiliteten med både staking och att kunna avsluta staking när som helst. Genom att eliminera komplexa stakinginställningar och erbjuda lägre trösklar för insatsbevis-staking, kan likvid staking på protokoll som Lido komma att öka tillväxten av DeFi i framtiden.