Czym Jest Lido (LDO)?
Spis Treści
Wprowadzenie
Czym jest Lido?
Jak działa Lido?
Lido DAO
Czym jest LDO?
Jak kupić LDO na Binance?
Przemyślenia końcowe
Czym Jest Lido (LDO)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Lido (LDO)?

Czym Jest Lido (LDO)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Sep 14, 2022Zaktualizowane Dec 23, 2022
5m


TL;DR

Lido (LDO) to bezpieczne, płynne rozwiązanie do stakowania kryptowalut typu proof-of-stake (PoS), które obsługuje stakowanie Ethereum 2.0 (The Merge) i rosnący ekosystem innych blockchainów warstwy 1PoS. Użytkownicy mogą stakować swoje tokeny PoS na Lido i otrzymać stokenizowaną wersję swoich stakowanych aktywów w stosunku 1:1. Mogą używać tej stokenizowanej wersji swoich stakowanych aktywów, aby uzyskać dodatkowe zyski z innych protokołów DeFi, jednocześnie otrzymując nagrody za stakowanie swoich tokenów zdeponowanych na Lido.

Wprowadzenie

Jednym z wyzwań związanych ze stakowaniem na blockchainach PoS jest brak płynności stakowanych aktywów. Po zablokowaniu tokenów, użytkownicy nie mogą ani uzyskać do nich dostępu ani ich odstakować do czasu zakończenia okresu blokady, uniemożliwiając im uzyskanie dodatkowych zysków z innych protokołów DeFi dostępnych na rynku. Złożona konfiguracja walidatora i wysokie bariery wejścia zniechęciły również użytkowników detalicznych, którzy chcą uczestniczyć w stakingu PoS.

Aby zwiększyć płynność zestakowanych tokenów i uczynić stakowanie bardziej dostępnym, Lido oferuje alternatywę dla tradycyjnego stakingu PoS. 

Czym jest Lido?

Założona w 2020 roku, firma Lido jest płynnym rozwiązaniem do stakingu dla Ethereum (ETH) i innych blockchainów PoS, w tym Solana (SOL), Polygon (MATIC), Polkadot (DOT) i Kusama (KSM).

Lido wydaje użytkownikom stokenizowaną wersję zestakowanych zasobów w stosunku 1:1. Daje im to płynność dla ich zestakowanych tokenów PoS, dzięki czemu mogą zdobywać nagrody za stakowanie na Lido, jednocześnie uczestnicząc w innych działaniach sieci DeFi w celu uzyskania dodatkowych zysków.

Jak działa Lido?

Aby zachęcić więcej użytkowników do udziału w zabezpieczaniu sieci (PoS), usługi płynnego stakingu takie jak Lido umożliwiają użytkownikom stakowanie dowolnej ilości zasobów PoS w celu zdobycia nagród blokowych. Płynne stakowanie to innowacyjna alternatywa, która odnosi się do braku płynności, złożoność i centralizacji stakingu PoS, ponieważ nie blokuje zestakowanych tokenów użytkownika. Obniża również bariery wejścia dla stakingu i koszt alternatywny związany z wymaganiami dotyczącymi blokady.

Gdy użytkownicy deponują aktywa PoS w Lido, ich tokeny są stakowane na blockchainie PoS za pośrednictwem protokołu Lido. Jest to smart kontrakt puli stakingowej, który zarządza wpłatami i wypłatami użytkowników, deleguje środki operatorom węzłów i określa opłaty za stakowanie nagród, a także mintowanie i spalanie tokenów. Ponadto, smart kontrakt zawiera również pełną listę operatorów węzłów, ich klucze walidacyjne i rekordy dystrybucji nagród.

Użytkownicy otrzymają stokenizowaną wersję zdeponowanych środków (tokeny stAsset), które mogą być wykorzystane do równoczesnego zdobywania nagród w oryginalnym zdeponowanym protokole i innych protokołach DeFi i zdecentralizowanych aplikacjach (dApps), takich jak zabezpieczenie pożyczek i farming płynności w celu maksymalizacji nagród.

Weźmy za przykład staking ETH. Ponieważ Ethereum przechodzi do PoS w ramach długo oczekiwanej aktualizacji zwanej The Merge (wcześniej znanej jako ETH 2.0), każdy użytkownik może zadeklarować co najmniej 32 ETH, aby zostać walidatorem i otrzymać płatność za potwierdzanie transakcji w sieci. Jednak wymóg minimalnego stakowania nie jest ogólnie możliwy do zrealizowania dla użytkowników. 

Lido pozwala użytkownikom stakować zaledwie ułamek 1 ETH, aby zdobyć nagrody blokowe. Po stakowaniu swojego ETH, użytkownicy otrzymają stETH, token ERC-20 który reprezentuje ich zdeponowane ETH na zasadzie 1:1. Tokeny stETH są mintowane, gdy środki zostaną zdeponowane w smart kontrakcie staking pool Lido i zostaną spalone, gdy użytkownicy wycofają swoje tokeny ETH.

Zestakowane przez użytkowników ETH zostanie rozprowadzone do operatorów węzłów (walidatorów) w sieci Lido i zdeponowane w Ethereum Beacon Chain w celu walidacji. Fundusze są zabezpieczone w smart kontrakcie i walidatorzy nie mają do nich dostępu. Następnie, Lido DAO wybierze, wdroży, wesprze i doda adresy walidatorów do rejestru smart kontraktu, po czym wybrane walidatory otrzymają zestaw kluczy do walidacji. 

Zdeponowane przez użytkowników ETH zostanie podzielone na zestawy 32 ETH spośród wszystkich aktywnych operatorów węzłów Lido, którzy będą używać publicznego klucza walidacyjnego do walidacji transakcji dotyczących zestakowanych aktywów użytkowników. Dystrybucja stakingu użytkowników do wielu walidatorów może skutecznie wyeliminować ryzyko pojedynczego punktu awarii związane ze stakowaniem jednego walidatora. Dodatkowo, operatorzy węzłów skonfigurują adres, aby umożliwić użytkownikom wycofanie stakowanego ETH po zakończeniu The Merge. 

Lido DAO

Aby zarządzać protokołem Lido w sposób zdecentralizowany, Lido uruchomiło zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO), aby podejmować kluczowe decyzje dotyczące działania protokołu. Może to zapewnić zgodność protokołu z najlepszymi interesami interesariuszy oraz promować większą transparentność i decentralizację. 

Lido DAO reguluje zestaw protokołów płynnego stakowania. Wykorzystuje smart kontrakty do określania i egzekwowania zasad, aby skutecznie ułatwić zdecentralizowany proces podejmowania decyzji. Obejmują one zarządzanie parametrami opłat i dystrybucją, a także dodawanie i usuwanie operatorów węzłów w sieci.

Czym jest LDO?

LDO to natywne narzędzie i token zarządzania Lido. To token ERC-20 o łącznej podaży 1 miliarda. 

LDO służy do nagradzania użytkowników w sieci. Przyznaje również posiadaczom prawa do zarządzania w ramach Lido DAO, umożliwiając im udział w procesie zarządzania poprzez głosowanie nad określonymi decyzjami. Im więcej posiadają tokenów LDO, tym silniejszy jest ich głos. 

Jak kupić LDO na Binance?

Możesz kupić LDO na giełdach kryptowalut, takich jak Binance

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Handel] - [Spot].

2. Wyszukaj „LDO”, aby zobaczyć dostępne pary handlowe, w tym LDO/BUSD, LDO/USDT i LDO/BTC.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość LDO, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia Market. Kliknij [Kup LDO], a zakupione tokeny zostaną przekazane do Twojego Portfela Spot.

Przemyślenia końcowe

Usługa płynnego stakowania Lido, zapewnia użytkownikom wszystkie korzyści płynące ze stakowania, bez konieczności poświęcania płynności swoich tokenów. Jest przeznaczony zarówno dla małych, jak i dużych posiadaczy tokenów PoS, dając im elastyczność w stakowaniu i niestakowaniu w dowolnym momencie. Co więcej, eliminując złożone konfiguracje stakowania i oferując niższe bariery wejścia dla stakowania PoS, płynne stakowanie na protokołach takich jak Lido, może przyspieszyć rozwój DeFi w przyszłości.