Domov
Slovník
Strom Merkle

Strom Merkle

Stredne pokročilý
Strom Merkle je spôsob organizácie a štruktúrovania veľkého množstva údajov, aby bolo ich spracovanie jednoduchšie. V prípade kryptomienblockchainu sa strom Merkle používa na štruktúrovanie údajov o transakciách spôsobom, ktorý je menej náročný na zdroje.
Keď sa transakcia s kryptomenou uskutoční v štruktúre stromu Merkle, hašuje sa a potom sa jej priradí ekvivalentná hašovacia hodnota. Po zahašovaní každej transakcie v strome Merkle sa vytvorené hašovacie hodnoty spárujú s inou hašovacou hodnotou a potom sa znova hašujú. Napríklad hašovacie hodnoty „AB“ a „AC“' sa skombinujú a vytvoria „ABC“.
Tento proces párovania hašovacích hodnôt sa opakuje, kým sa nevytvorí konečná hašovacia hodnota. Konečná hašovacia hodnota, koreň Merkle, poskytuje súhrn všetkých transakcií, ktoré obsahuje. Súhrn koreňa Merkle sa potom vloží do hlavičky bloku.


Bezpečnosť údajov

Štruktúra stromu Merkle poskytuje ľahko prístupný záznam transakcií v bloku. Je teda veľmi jednoduché skontrolovať, či údaje v bloku neboli zmenené alebo či s nimi nebolo manipulované. To je pravda, pretože akákoľvek zmena transakcie (alebo akýchkoľvek iných súvisiacich údajov) v strome Merkle by viedla k úplne inému príslušnému koreňu Merkle.


Efektívne využitie zdrojov

Ak by kryptomeny nepoužívali stromy Merkle, každá požiadavka na overenie by zahŕňala obrovské množstvo informácií odosielaných cez sieť. Štruktúrovanie údajov o transakciách v strome Merkle predstavuje oveľa efektívnejšie využitie zdrojov. Overenie transakcie si nevyžaduje úplnú kópiu ledgera, pretože údaje o hašovanej transakcii možno overiť v koreni Merkle, čo si vyžaduje oveľa menej informácií posielaných cez uzly a tým aj menší výpočtový výkon na analýzu celkovej integrity údajov.

Stromy Merkle sa používajú pri overovaní typu Proof of Reserves. Pri overovaní typu Proof of Reserves audítori kontrolujú, či správcovia (napríklad kryptoburzy) držia prostriedky svojich klientov v plnej výške. Audítor urobí snímku zostatkov na všetkých účtoch na burze a potom skonvertuje údaje fondu do stromu Merkle.

Existujú aj iné spôsoby použitia stromu Merkle. Štruktúra stromu Merkle tiež umožňuje používateľom overiť, či bola jednotlivá transakcia zahrnutá do bloku bez toho, aby museli prejsť procesom sťahovania celého blockchainu. Táto technológia je pre kryptomeny dôležitým nástrojom na organizovanie údajov o transakciách a fungovanie tak efektívne. Je pravdepodobné, že bez stromov Merkle by väčší dopyt po zdrojoch viedol k tomu, že súčasťou siete by bol menší počet uzlov.

Zdieľať príspevky
Súvisiace glosáre
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.