Начало
Речник
Дърво на Merkle

Дърво на Merkle

Напреднал
Дървото на Merkle е начин за организиране и структуриране на големи количества данни, за да се направят по-лесни за обработка. В случая с криптовалутите и блокчейна, дървото Merkle се използва за структуриране на данните за трансакциите по начин, който е по-малко взискателен към ресурсите.
Когато се извършва трансакция с криптовалута в дървовидна структура на Merkle, тя се хешира и след това се получава еквивалентна хеш стойност. След като всяка трансакция бъде хеширана в дървото на Merkle, получените хеш стойности се свързват с друга хеш стойност и след това се хешират отново. Например хеш стойностите „AB“ и „AC“ се комбинират, за да се създаде „ABC“.
Този процес на сдвояване на хеш стойности се повтаря, докато се получи крайна хеш стойност. Крайната хеш стойност, коренът на Merkle, предоставя обобщение на всички трансакции, които съдържа. След това резюмето на корена на Merkle се вмъква в хедъра на блока.


Сигурност на данните

Дървовидната структура на Merkle осигурява лесен за достъп запис на трансакциите в блок. Така че е много лесно да проверите дали данните в даден блок са били променени или манипулирани. Това е вярно, защото всяка промяна в трансакция (или други свързани данни) в дървото на Merkle би довела до напълно различен съответен корен на Merkle.


Ефективно използване на ресурсите

Ако криптовалутите не използваха дървета на Merkle, всяка заявка за проверка щеше да включва огромни количества информация, изпращани през мрежата. Структурирането на данни за трансакции в дърво на Merkle е много по-ефективно използване на ресурсите. Валидирането на трансакция не изисква пълно копие на регистъра, тъй като данните за хеширана трансакция могат да бъдат проверени в корен на Merkle, което изисква много по-малко информация, изпращана през възлите, и следователно по-малко изчислителна мощност за анализ на цялостната непокътнатост на данните.

Дърветата Merkle се използват при проверките на доказателство за резерви. При проверка на доказателство за резерви одиторите гарантират, че попечителите, подобно на крипто борсите, държат изцяло средствата на своите клиенти. Одиторът прави моментна снимка на всички баланси по сметки на дадена борса и след това преобразува данните за средствата в дърво на Merkle.

Има и други начини за използване на дърво Merkle. Структурата на дървото на Merkle също позволява на потребителите да проверят дали отделна трансакция е включена в блок, без да се налага да преминават през процеса на изтегляне на целия блокчейн. Технологията е важен инструмент за криптовалутите, за да организират данните за трансакциите и да функционират толкова ефективно, колкото и самите те. Без дървета на Merkle е вероятно по-голямото търсене на ресурси да доведе до по-малко възли, участващи в мрежата.