Domů
Glosář
Merkleův (hashový) strom

Merkleův (hashový) strom

Pokročilí
Hashový (Merkleův) strom je způsob uspořádání a strukturování velkého množství dat, který usnadňuje jejich zpracování. V případě kryptoměn a blockchainu se hashový strom používá ke strukturování transakčních dat způsobem, který je méně náročný na zdroje.
Když kryptoměnovou transakci provedete pomocí struktury hashového stromu, dojde k jejímu zahashování a následnému přiřazení ekvivalentní hashovací hodnoty. Po zahashování každé transakce v hashovém stromu se vzniklé hashovací hodnoty vzájemně spárují a zase se zahashují. Například hashovací hodnoty „AB“ a „AC“ se zkombinují a vytvoří „ABC“.
Tento proces párování hashovacích hodnot se opakuje, dokud nevznikne konečná hashovací hodnota. Finální hashovací hodnota, kořenový hash, poskytuje souhrn všech obsažených transakcí. Souhrn kořenového hashe se pak vloží do hlavičky bloku.


Zabezpečení dat

Struktura hashového stromu poskytuje snadno přístupný záznam transakcí v bloku. Je tedy velmi snadné zkontrolovat, jestli data v bloku byla změněna nebo s nimi někdo manipuloval. Jakákoli změna transakce (nebo jiných souvisejících dat) v hashovém stromu by totiž vedla ke zcela jinému kořenovému hashi.


Efektivní využití zdrojů

Kdyby kryptoměny nepoužívaly hashové stromy, každý požadavek na ověření by znamenal obrovské množství informací odesílaných po síti. Strukturování transakčních dat do hashového stromu využívá zdroje mnohem efektivněji. Ověření transakce nevyžaduje úplnou kopii účetní knihy, protože zahashovaná data transakcí je možné ověřit v kořenovém hashi, takže není nutné přenášet mezi uzly tolik informací a analýza celkové integrity nevyžaduje tolik výpočetního výkonu.

Hashové stromy se používají při ověřování potvrzení o rezervách. Při ověřování potvrzení o rezervách se auditoři přesvědčují, že správci, například kryptoměnové burzy, drží finanční prostředky svých klientů v plné výši. Auditor pořídí snímek všech zůstatků účtů na burze a data o prostředcích pak převede do hashového stromu.

Merkleův hashový strom má i další využití. Struktura hashového stromu například umožňuje uživatelům ověřit, jestli byla daná transakce zahrnuta do bloku, aniž by kvůli tomu museli stahovat celý blockchain. Tato technologie je v oblasti kryptoměn důležitým nástrojem k jejich efektivnímu fungování a organizaci transakčních dat. Bez hashových stromů by větší poptávka po zdrojích pravděpodobně vedla k menšímu počtu uzlů, které se podílí na provozu sítě.