Merkles koks

Sarežģītākas tēmas
Merkles koks ir lielu datu apjomu organizēšanas un strukturēšanas veids, lai vienkāršotu datu apstrādi. Attiecībā uz kriptovalūtām un blokķēdi Merkles koks tiek izmantots, lai strukturētu darījumu datus tā, ka tiek patērēts iespējami mazāk resursu.
Veicot kriptovalūtu darījumu Merkles koka struktūrā, tā dati tiek jaukti un pēc tam piešķirta ekvivalenta jaucējvērtība. Pēc katra darījuma jaukšanas Merkles kokā iegūtās jaucējvērtības tiek sakārtotas pārī ar citu jaucējvērtību un atkārtoti jauktas. Piemēram, jaucējvērtības "AB" un "AC" tiek apvienotas, iegūstot "ABC".
Jaucējvērtību kārtošana pāros tiek atkārtota, līdz iegūta galīgā jaucējvērtība. Galīgā jaucējvērtība jeb Merkles sakne ietver visu tajā ietilpstošo darījumu kopsavilkumu. Pēc tam Merkles saknes kopsavilkums tiek ievietots bloka galvenē.


Datu drošība

Merkels koka struktūra nodrošina viegli pieejamu ierakstu ar blokā ietilpstošajiem darījumiem. Tātad var pavisam vienkārši pārbaudīt, vai blokā ietilpstošie dati ir mainīti vai ar tiem ir veiktas citas manipulācijas. Tā tas ir, jo jebkuras izmaiņas Merkles kokā ietilpstošā darījumā (vai jebkuros citos saistītos datos) radītu pavisam atšķirīgu atbilstošo Merkles sakni.


Efektīvs resursu lietojums

Ja kriptovalūtas neizmantotu Merkles kokus, katrs verifikācijas pieprasījums nozīmētu milzīga informācijas apjoma nosūtīšanu tīklā. Darījumu datu strukturēšana Merkles kokā nozīmē daudz efektīvāku resursu lietojumu. Lai validētu darījumu, nav nepieciešama pilna virsgrāmatas datu kopija, jo sajauktos darījumu datus var verificēt Merkles saknē, un šajā nolūkā starp mezgliem ir jānosūta daudz mazāk informācijas, kas nozīmē, ka tiek patērēts mazāk skaitļošanas jaudas kopējās datu integritātes analīzei.

Merkles koku izmanto rezervju apliecinājuma verifikācijai. Verificējot rezervju apliecinājumu, revidenti pārliecinās, ka līdzekļu pārvaldnieki (piemēram, kriptovalūtu biržas) glabā klientu līdzekļus pilnā apmērā. Revidents iegūst visu kontu atlikumu momentuzņēmumu biržā un tad konvertē šos datus Merkles kokā.

Merkles koku var izmantot arī citiem mērķiem. Merkles koka struktūra ļauj lietotājiem pārbaudīt, vai konkrēts darījums ir iekļauts blokā, bez nepieciešamības lejuplādēt visus blokķēdes datus. Šī tehnoloģija ir svarīgs rīks kriptovalūtu jomā, jo ļauj organizēt darījumu datus un nodrošina efektīvu kriptovalūtu darbību. Bez Merkles kokiem, pieaugot pieprasījumam pēc resursiem, visticamāk, tīklā darbotos arvien mazāk mezglu.