Čo je Polymesh (POLYX)?
Domov
Články
Čo je Polymesh (POLYX)?

Čo je Polymesh (POLYX)?

Stredne pokročilý
Zverejnené Nov 2, 2022Aktualizované Feb 1, 2023
5m

TL;DR  

Polymesh je verejne povolený blockchain vrstvy 1 zameraný na zlepšenie oblasti bezpečnostných tokenov. Pomocou svojho úžitkového tokenu POLYX odmeňuje a pokutuje aktérov v blockchainovom ekosystéme s cieľom zvýšiť bezpečnosť blockchainu. POLYX tiež uľahčuje riadenie a stakovanie v rámci svojho ekosystému.

Úvod  

Cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje s reálnou hodnotou. Tokenizácia cenných papierov môže trhu s cennými papiermi, ktorý má hodnotu stoviek biliónov, priniesť potenciál ešte väčšieho rastu. Okrem iných výhod by mohla zlepšiť efektívnosť a zvýšiť transparentnosť trhu. 

Tokenizované cenné papiere alebo bezpečnostné tokeny sa vydávajú na blockchainoch, ako je napr. Polymesh. Ide o blockchain inštitucionálnej úrovne vytvorený špeciálne pre regulované aktíva, ako sú bezpečnostné tokeny. 

Čo je Polymesh?

Polymesh je verejne povolený blockchain vrstvy 1 vytvorený pre bezpečnostné tokeny, čo sú digitálne kontrakty na zlomky aktív, ktoré majú skutočnú hodnotu. 

Keďže ide o verejne povolený blockchain, sieť si môže prezerať ktokoľvek. Ak sa však chcete zúčastniť, musíte uskutočniť proces overenia totožnosti. Tento proces overenia sa vzťahuje na všetkých aktérov v rámci reťazca, od emitentov a investorov až po stakerov a prevádzkovateľov uzlov. 

Najmä prevádzkovatelia uzlov musia byť finančnými subjektmi s povolením a licenciou. Tým sa zvyšuje bezpečnosť siete, pretože tieto subjekty čelia väčšiemu riziku poškodenia reputácie ako neidentifikovateľní aktéri. 

Polymesh umožňuje účastníkom trhu využívať jedinečné výhody súkromných sietí bez oprávnení a ponúka dôveru v sieť, kde nie sú kompromisy v oblasti transparentnosti.

Ako funguje Polymesh?  

Operátori uzlov a stakeri spolupracujú na zabezpečení blockchainu vrstvy 1 a overovaní blokov. 

Operátori uzlov, ktorí úspešne overia bloky, dostávajú ako odmenu POLYX, úžitkový token siete Polymesh. Stakeri každých 24 hodín stakujú svoje tokeny POLYX do operátorov uzlov, aby zvýšili šancu týchto operátorov na výber do poolu validátorov. Po tom, čo operátori uzlov vyzbierajú províziu vo výške do 10 %, stakeri dostanú token POLYX.

Zabezpečenie siete Polymesh

Sieť Polymesh využíva na definovanie rolí, pravidiel a stimulov siete model konsenzu Nominated Proof-of-Stake (NPoS), ktorý vyvinula platforma Polkadot. Systém je navrhnutý tak, aby pomohol zvýšiť bezpečnosť blockchainu, keďže škodlivé správanie je finančne nákladné a náročné na realizáciu. Prostredníctvom tohto mechanizmu dostávajú v sieti POLYX prevádzkovatelia uzlov a stakeri odmeny alebo pokuty v závislosti od ich výkonnosti. 

Štruktúra poplatkov siete Polymesh

Mnoho verejných blockchainov bez povolenia používa trh s poplatkami, kde sa poplatky môžu v rozpätí pár sekúnd značne líšiť. Ak napríklad používatelia súťažia o priestor na blockchaine na spustenie kódu alebo ukladanie údajov (t. j. blockspace), je pravdepodobné, že poplatky budú vyššie.

Polymesh udržuje náklady na transakciu na nízkej úrovni a jednotné tým, že poplatky sú založené na váhe reťazca (v bajtoch) a zložitosti transakcie, pričom Polymesh Governance má právomoc upravovať sadzby. Polymesh Governance je demokratický systém, ktorého súčasťou je rada kľúčových zainteresovaných strán, Polymesh Governing Council a držiteľov tokenu POLYX. 

Polymesh Governing Council stanovuje a účtuje poplatky za protokoly za niektoré natívne funkcie, ako je napríklad rezervácia akronymu tokenu. Platba poplatku sa rozdeľuje v pomere 4 : 1 medzi sieťovú pokladnicu (spravovanú Polymesh Governance) a prevádzkovateľov uzlov. Prostriedky v pokladnici siete sa zvyčajne používajú na zlepšenie alebo zabezpečenie siete. 

Čo robí Polymesh jedinečným? 

Polymesh je jeden z mála blockchainov vrstvy 1 vytvorených pre bezpečnostné tokeny. V súčasnosti väčšina projektov zameraných na cenné papiere funguje na vrstve 2. Sú vybudované na už existujúcich blockchainoch ako Ethereum alebo Solana. Polymesh je však nezávislý blockchain vrstvy 1.

Polymesh dúfa, že vďaka svojej infraštruktúre zlepší odvetvie bezpečnostných tokenov vyriešením výziev v oblasti správy, identity, súladu, dôvernosti a vyrovnania. 

Riadenie 

Polymesh, ktorý je postavený na štruktúre Substrate, využíva bezproblémové aktualizácie s cieľom ponúkať bezforkovú architektúru, takže vždy bude existovať iba jedna verzia reťazca. Model riadenia v reťazci pomocou rady kľúčových zainteresovaných strán dokáže ľahko vyriešiť akýkoľvek problém.

Identita 

Na rozdiel od väčšiny verejných blockchainov, ktoré umožňujú účasť komukoľvek, proces povinného overovania identity siete Polymesh generuje identitu v reťazci pre každého jednotlivca alebo subjekt, ktorý je súčasťou siete. Interakcie v rámci reťazca je možné dohľadať až k známym subjektom v reálnom svete.

Súlad

Schopnosť vytvárať a spravovať bezpečnostné tokeny je zabudovaná do základnej vrstvy blockchainu. Ďalšie charakteristiky ako súlad a pravidlá sú voliteľné a možno ich automatizovať a presadzovať na úrovni tokenov použitím smart kontraktov.

Dôvernosť

MERCAT (Mediated, Encrypted, Reversible, SeCure Asset Transfers – sprostredkované, šifrované, reverzibilné, zabezpečené prevody aktív), protokol siete Polymesh, umožňuje dôverné vydávanie a prevody aktív. Používatelia si môžu zachovať obchodné súkromie, pričom sieť Polymesh nemusí obetovať súlad ani transparentnosť. 

Vyrovnanie

Okamžité vyrovnanie je možné pre aktíva v reťazci aj mimo neho prostredníctvom mechanizmu zúčtovania v reťazci siete Polymesh, obojsmerného potvrdenia transakcie a takmer okamžitej deterministickej finality.

Čo je POLYX?  

POLYX je natívny token siete Polymesh. Podľa švajčiarskeho práva a na základe pokynov švajčiarskeho finančného regulátora FINMA je klasifikovaný ako úžitkový token. POLYX sa používa na riadenie, zabezpečenie reťazca prostredníctvom stakovania a vytváranie a správu bezpečnostných tokenov.

Riadenie 

Správu zabezpečuje Polymesh Governance. Každý overený držiteľ tokenu POLYX môže ovplyvniť smerovanie siete Polymesh dvomi spôsobmi: predložením návrhu na zlepšenie siete Polymesh (PIP) alebo hlasovaním pomocou tokenu POLYX. Ak chce používateľ odoslať PIP, musí k nemu pripojiť token POLYX použitím Polymesh Governance. Po schválení o implementácii PIP hlasuje Správna rada. 

Stakovanie 

Stakovania sa môže zúčastniť každý overený držiteľ tokenu POLYX tak, že spojí svoj token POLYX s prevádzkovateľom uzla podľa vlastného výberu, aby sa zvýšila šanca tohto prevádzkovateľa získať odmeny. 

Ekosystém siete Polymesh

Medzi existujúcich účastníkov ekosystému Polymesh patria burzy kryptomien, skúsení hráči v tokenizačnom priestore (Polymath) a spoločnosti s veľkými portfóliami bezpečnostných tokenov (RedSwan). Cieľom Polymesh Association je podporiť ďalší rozvoj prostredníctvom dvoch programov:

  •  Grantový program pre jednotlivcov a firmy, ktorí budujú funkcie s otvoreným zdrojovým kódom na sieti Polymesh.

  • Fond rozvoja ekosystému pre podniky s technológiou uzavretého zdrojového kódu, ktoré integrujú sieť Polymesh.

Pre vývojárov, ktorí chcú integrovať sieť Polymesh, je k dispozícii množstvo informácií, vrátane knižnice Polymesh SDK a vyhradených kanálov podpory pre komunitu.

Ako kúpiť POLYX na Binance?  

Token POLYX si môžete kúpiť na kryptoburzách, ako je napríklad Binance. 

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Obchod] -> [Spot]. 

2. Do vyhľadávacieho panela napíšte „POLYX“, aby sa vám zobrazili dostupné obchodné páry. Ako príklad použijeme POLYX/BUSD.

3. Prejdite do poľa [Spot] a zadajte množstvo POLYX, ktoré chcete kúpiť. V tomto príklade použijeme trhovú objednávku. Kliknutím na [Kúpiť POLYX] potvrďte objednávku a zakúpené tokeny POLYX sa pripíšu do vašej spotovej peňaženky.

Záverečné myšlienky  

Aby bolo možné vybudovanie vylepšeného priestoru bezpečnostných tokenov, tím siete Polymesh pracuje aj na ďalších oblastiach, vrátane infraštruktúry stablecoinov, implementácie nezameniteľných tokenov (NFT), dôvernosti použitím protokolu MERCAT a registrácie používateľov.