Τι είναι το Polymesh (POLYX);
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το Polymesh (POLYX);

Τι είναι το Polymesh (POLYX);

Έχει δημοσιευτεί Nov 2, 2022Έχει ενημερωθεί Feb 22, 2024
5m

TL;DR  

Το Polymesh είναι ένα δημόσιο blockchain επιπέδου 1 με άδεια, το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση του κλάδου των Token ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας το Token εναλλακτικής χρησιμότητας POLYX, ανταμείβει και επιβάλλει πρόστιμο, αντίστοιχα, σε παράγοντες του οικοσυστήματος του blockchain, για να αυξήσει την ασφάλεια του blockchain. Το POLYX διευκολύνει επίσης τη διακυβέρνηση και τις ενέργειες Staking στο οικοσύστημά του.

Εισαγωγή  

Οι τίτλοι είναι εμπορεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν πραγματική αξία. Με τη δημιουργία token από τίτλους, η αγορά τίτλων — η οποία έχει αξία εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων — έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της αγοράς, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων. 

Οι τίτλοι σε μορφή token ή τα token ασφαλείας εκδίδονται σε blockchain όπως το Polymesh, το οποίο είναι ένα blockchain θεσμικού επιπέδου που έχει δημιουργηθεί ειδικά για ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία όπως τα token ασφαλείας. 

Τι είναι το Polymesh;

Το Polymesh είναι ένα δημόσιο blockchain επιπέδου 1 με άδεια, το οποίο δημιουργήθηκε για Token ασφαλείας, τα οποία είναι ψηφιακά συμβόλαια για μέρη περιουσιακών στοιχείων που έχουν πραγματική αξία. 

Ως ένα δημόσιο blockchain με άδεια, ο καθένας μπορεί να δει το δίκτυο. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρώσετε μια διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για να συμμετάσχετε σε αυτό. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης ισχύει για όλους τους παράγοντες της αλυσίδας, από εκδότες και επενδυτές έως χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking και φορείς εκμετάλλευσης κόμβων. 

Ειδικά οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων πρέπει να έχουν άδεια και να είναι χρηματοοικονομικές οντότητες με άδεια. Αυτό αυξάνει την ασφάλεια του δικτύου, καθώς αυτές οι οντότητες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας φήμης από τους φορείς που δεν είναι αναγνωρίσιμοι. 

Το Polymesh δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην αγορά να απολαμβάνουν τα μοναδικά οφέλη των ιδιωτικών δικτύων άνευ άδειας, προσφέροντας εμπιστοσύνη στο δίκτυο χωρίς συμβιβασμούς στη διαφάνεια.

Πώς λειτουργεί το Polymesh;  

Οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων και οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking συνεργάζονται για την ασφάλεια του blockchain επιπέδου 1 και για την επικύρωση block. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων που επικυρώνουν με επιτυχία block ανταμείβονται με POLYX, το Token εναλλακτικής χρησιμότητας του Polymesh. Οι χρήστες πραγματοποιούν ενέργεια Staking με το POLYX σε φορείς εκμετάλλευσης κόμβων, για να αυξήσουν την πιθανότητα των τελευταίων να επιλέγονται για τη δεξαμενή επικυρωτών κάθε 24 ώρες. Αφού οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων συγκεντρώσουν προμήθεια έως και 10%, οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking θα λάβουν POLYX.

Ασφάλεια Polymesh

Το Polymesh χρησιμοποιεί ένα μοντέλο συναίνεσης με υποψήφιο Proof-of-Stake (Nominated Proof-of-Stake, ή NPoS), το οποίο αναπτύχθηκε από το Polkadot, για να καθορίζει τους ρόλους, τους κανόνες και τα κίνητρα του δικτύου. Αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε για να συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας του blockchain, καθώς καθιστά την επιβλαβή συμπεριφορά δαπανηρή και την εκτέλεσή της δύσκολη. Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι φορείς εκμετάλλευσης κόμβων και οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking ανταμείβονται ή τους επιβάλλονται πρόστιμα σε POLYX, ανάλογα με την απόδοσή τους. 

Διάρθρωση προμηθειών του Polymesh

Πολλά δημόσια Blockchain άνευ άδειας έχουν αγορά προμηθειών, στην οποία οι προμήθειες μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες ανταγωνίζονται για χώρο στο blockchain για την εκτέλεση κώδικα ή την αποθήκευση δεδομένων (δηλαδή, το blockspace), αυτό πιθανότατα θα επιφέρει υψηλότερες προμήθειες.

Το Polymesh διατηρεί το κόστος συναλλαγών χαμηλό και σταθερό, βασίζοντας την προμήθεια στο βάρος της αλυσίδας (σε byte) και στην πολυπλοκότητα της συναλλαγής, με τη διακυβέρνηση του Polymesh να έχει την εξουσία να προσαρμόζει το ποσοστό. Η διακυβέρνηση του Polymesh είναι ένα δημοκρατικό σύστημα που αποτελείται από ένα συμβούλιο βασικών ενδιαφερομένων, το συμβούλιο διακυβέρνησης του Polymesh και τους κατόχους POLYX. 

Το συμβούλιο διακυβέρνησης του Polymesh ορίζει και χρεώνει προμήθειες πρωτοκόλλου για ορισμένες εγγενείς λειτουργίες, όπως η κράτηση ενός συμβόλου ονόματος token. Η πληρωμή προμήθειας μοιράζεται σε αναλογία 4:1 μεταξύ του ταμείου του δικτύου — το οποίο διατηρείται από την διακυβέρνηση του Polymesh — και των φορέων εκμετάλλευσης κόμβων. Τα κεφάλαια του ταμείου του δικτύου χρησιμοποιούνται συνήθως για τη βελτίωση ή την ασφάλεια του δικτύου. 

Τι κάνει το Polymesh μοναδικό; 

Το Polymesh είναι ένα από τα λίγα blockchain επιπέδου 1 τα οποία δημιουργήθηκαν για token ασφαλείας. Επί του παρόντος, τα περισσότερα έργα που επικεντρώνονται στους τίτλους είναι πρωτοβουλίες επιπέδου 2, οι οποίες βασίζονται σε προϋπάρχοντα Blockchain όπως το Ethereum ή το Solana. Το Polymesh, ωστόσο, είναι ένα αυτόνομο blockchain επιπέδου 1.

Με την υποδομή του, το Polymesh ελπίζει να βελτιώσει τον κλάδο των token ασφαλείας επιλύοντας προκλήσεις διακυβέρνησης, ταυτότητας, συμμόρφωσης, εμπιστευτικότητας και διακανονισμού. 

Διακυβέρνηση 

Δομημένο στο πλαίσιο Substrate, το Polymesh εκμεταλλεύεται τις απρόσκοπτες αναβαθμίσεις για να προσφέρει αρχιτεκτονική άνευ fork, έτσι ώστε να υπάρχει μόνο μία έκδοση της αλυσίδας. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης στην αλυσίδα που περιλαμβάνει ένα συμβούλιο βασικών ενδιαφερομένων μπορεί εύκολα να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα.

Ταυτότητα 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα δημόσια blockchain που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να συμμετέχει, η υποχρεωτική διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας του Polymesh δημιουργεί μια ταυτότητα στην αλυσίδα για κάθε άτομο ή οντότητα που συμμετέχει στο δίκτυο. Οι αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα μπορούν να εντοπιστούν σε γνωστές, πραγματικές οντότητες.

Συμμόρφωση

Η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης token ασφαλείας είναι ενσωματωμένη στο βασικό επίπεδο του blockchain. Επιπλέον χαρακτηριστικά όπως η συμμόρφωση και οι κανόνες είναι προαιρετικά και μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να επιβληθούν σε επίπεδο token μέσω έξυπνων συμβάσεων.

Εμπιστευτικότητα

Το πρωτόκολλο MERCAT του Polymesh (για έμμεσες, κρυπτογραφημένες, αναστρέψιμες, ασφαλείς μεταφορές περιουσιακών στοιχείων) επιτρέπει την εμπιστευτική έκδοση και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Οι χρήστες μπορούν να διατηρήσουν το απόρρητο των συναλλαγών, ενώ το Polymesh δεν χρειάζεται να θυσιάσει τη συμμόρφωση ή τη διαφάνεια. 

Διακανονισμός

Ο άμεσος διακανονισμός είναι δυνατός τόσο για περιουσιακά στοιχεία εντός όσο και εκτός αλυσίδας, μέσω της μηχανής διακανονισμού εντός αλυσίδας του Polymesh, της επιβεβαίωσης αμφίδρομης συναλλαγής και της σχεδόν στιγμιαίας καθορισμένης ολοκλήρωσης.

Τι είναι το POLYX;  

Το POLYX είναι το εγγενές token του Polymesh. Είναι ταξινομημένο ως Token εναλλακτικής χρησιμότητας σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών FINMA. Το POLYX χρησιμοποιείται για διακυβέρνηση, διασφάλιση της αλυσίδας μέσω ενεργειών Staking και δημιουργία και διαχείριση token ασφαλείας.

Διακυβέρνηση 

Η διακυβέρνηση διευκολύνεται μέσω της διακυβέρνησης του Polymesh. Οποιοσδήποτε επαληθευμένος κάτοχος POLYX μπορεί να επηρεάσει την κατεύθυνση του Polymesh με δύο τρόπους: υποβάλλοντας μια πρόταση βελτίωσης (Improvement Proposal, ή PIP) του Polymesh ή ψηφίζοντας με τη χρήση POLYX. Για να υποβάλει μια PIP, ο χρήστης πρέπει να συνδέσει το POLYX σε αυτήν χρησιμοποιώντας τη διακυβέρνηση του Polymesh. Μόλις εγκριθούν, οι PIP ψηφίζονται από το συμβούλιο διακυβέρνησης για εφαρμογή. 

Ενέργεια Staking 

Οποιοσδήποτε επαληθευμένος κάτοχος POLYX μπορεί να συμμετάσχει στις ενέργειες Staking συνδέοντας το POLYX σε έναν φορέα εκμετάλλευσης κόμβων της επιλογής του για να αυξήσει τις πιθανότητες αυτού του φορέα να λάβει ανταμοιβές. 

Το οικοσύστημα του Polymesh

Οι υπάρχοντες συμμετέχοντες στο οικοσύστημα του Polymesh περιλαμβάνουν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, έμπειρους παίκτες στον χώρο της δημιουργίας token (Polymath) και εταιρείες με αξιόλογα χαρτοφυλάκια token ασφαλείας (RedSwan). Ο Σύλλογος Polymesh έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη μέσω δύο προγραμμάτων:

  •  Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις που δημιουργούν λειτουργικότητα ανοιχτού κώδικα στο Polymesh.

  • Το Ταμείο ανάπτυξης του οικοσυστήματος για επιχειρήσεις με τεχνολογία κλειστού κώδικα που ενσωματώνουν το Polymesh.

Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών για προγραμματιστές που επιθυμούν να ενσωματώσουν το Polymesh, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιοθήκης SDK του Polymesh και των αποκλειστικών καναλιών υποστήριξης για την κοινότητα.

Πώς γίνεται η αγορά POLYX στην Binance;  

Μπορείτε να αγοράσετε POLYX σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως η Binance. 

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και μεταβείτε στην ενότητα [Συναλλαγή] -> [Spot]. 

2. Πληκτρολογήστε "POLYX" στη γραμμή αναζήτησης για να δείτε τα διαθέσιμα ζεύγη συναλλαγών. Ας χρησιμοποιήσουμε το POLYX/BUSD ως παράδειγμα.

3. Μεταβείτε στο πλαίσιο [Spot] και εισαγάγετε το ποσό POLYX που θέλετε να αγοράσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Κάντε κλικ στην επιλογή [Αγορά POLYX] για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας και το POLYX που αγοράσατε θα πιστωθεί στο Πορτοφόλι Spot σας.

Συμπεράσματα  

Για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου χώρου Token ασφαλείας, η ομάδα του Polymesh εργάζεται επίσης σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής stablecoin, της εφαρμογής Non-fungible Token (NFT), της εμπιστευτικότητας μέσω του πρωτοκόλλου MERCAT και της ενσωμάτωσης χρηστών.