Czym Jest Polymesh (POLYX)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest Polymesh (POLYX)?

Czym Jest Polymesh (POLYX)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Nov 2, 2022Zaktualizowane Feb 1, 2023
5m

TL;DR  

Polymesh to publicznie dostępny blockchain warstwy 1, który koncentruje się na ulepszaniu branży tokenów bezpieczeństwa. Korzystając ze swojego tokena użytkowego POLYX, odpowiednio nagradza i karze podmioty w ekosystemie blockchain, aby zwiększyć jego bezpieczeństwo. POLYX ułatwia również zarządzanie i staking w swoim ekosystemie.

Wprowadzenie  

Papiery wartościowe to zbywalne instrumenty finansowe, które mają rzeczywistą wartość. Dzięki tokenizacji papierów wartościowych, ich rynek – który jest wart setki bilionów – może jeszcze bardziej wzrosnąć. Mogłoby to między innymi poprawić wydajność i przejrzystość rynku. 

Tokenizowane papiery wartościowe lub tokeny bezpieczeństwa są emitowane na blockchainach, takich jak Polymesh, który jest blockchainem klasy instytucjonalnej, zbudowanym specjalnie dla regulowanych aktywów, takich jak tokeny bezpieczeństwa. 

Czym jest Polymesh?

Polymesh to publicznie dostępny blockchain warstwy 1, zbudowany dla tokenów bezpieczeństwa, które  są cyfrowymi kontraktami na fragmenty aktywów, mające rzeczywistą wartość. 

Jako publicznie dostępny blockchain, każdy może przeglądać sieć. Aby jednak wziąć w nim udział, należy przejść proces weryfikacji tożsamości. Ten proces weryfikacji dotyczy wszystkich podmiotów w łańcuchu, od emitentów i inwestorów po interesariuszy i operatorów węzłów. 

W szczególności operatorzy węzłów muszą być uprawnionymi i licencjonowanymi podmiotami finansowymi. Zwiększa to bezpieczeństwo sieci, ponieważ podmioty te są narażone na większe ryzyko utraty reputacji niż podmioty, których nie można zidentyfikować. 

Polymesh umożliwia uczestnikom rynku czerpanie wyjątkowych korzyści z sieci prywatnych i nie wymagających uprawnień, oferując zaufanie do nich bez uszczerbku dla przejrzystości.

Jak działa Polymesh?  

Operatorzy węzłów i stakerzy współpracują ze sobą, aby zabezpieczyć blockchain warstwy 1 i walidować bloki. 

Operatorzy węzłów, którzy z powodzeniem walidują bloki, są nagradzani w POLYX, tokenie użytkowym Polymesh. Stakerzy stakują swoje POLYX na operatorów węzłów, aby zwiększyć ich szansę na wybranie do puli walidatorów co 24 godziny. Po tym, jak operatorzy węzłów pobiorą prowizję w wysokości do 10%, stakerzy otrzymają POLYX.

Zabezpieczanie Polymesh

Polymesh wykorzystuje model konsensusu Nominated Proof-of-Stake (NPoS), który został opracowany przez Polkadot, w celu zdefiniowania ról, zasad i zachęt sieci. System ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa blockchaina, ponieważ sprawia, że szkodliwe zachowania są kosztowne i trudne do wykonania. Dzięki temu mechanizmowi, operatorzy węzłów i stakerzy są nagradzani lub karani grzywną w POLYX, w zależności od ich wyników. 

Struktura opłat Polymesh

Wiele publicznych, niewymagających zezwoleń blockchainów ma rynek opłat, na którym opłaty mogą się znacznie różnić w ciągu kilku sekund. Na przykład, jeśli użytkownicy konkurują o miejsce w blockchainie, aby uruchomić kod lub przechowywać dane (tj. przestrzeń blokową), prawdopodobnie spowodowałoby to wyższe opłaty.

Polymesh utrzymuje niskie i spójne koszty transakcji, opierając opłaty na wadze on-chain (w bajtach) i złożoności transakcji, przy czym Polymesh Governance ma uprawnienia do dostosowywania stawki. Polymesh Governance to demokratyczny system składający się z rady kluczowych interesariuszy, Rady Zarządzającej Polymesh i posiadaczy POLYX. 

Rada Zarządzająca Polymesh ustala i pobiera opłaty protokołowe za niektóre natywne funkcje, takie jak rezerwacja symbola tokena. Opłata jest dzielona w stosunku 4:1 między Skarbiec Sieci — utrzymywany przez Polymesh Governance — i operatorów węzłów. Fundusze Skarbu Sieci są zwykle wykorzystywane do ulepszania lub zabezpieczania sieci. 

Co sprawia, że Polymesh jest wyjątkowy? 

Polymesh jest jednym z niewielu blockchainów warstwy 1 zbudowanych dla tokenów bezpieczeństwa. Obecnie, większość projektów skoncentrowanych na papierach wartościowych to inicjatywy warstwy 2 zbudowane na wcześniej istniejących blockchainach, takich jak Ethereum lub Solana. Polymesh jest jednak samodzielnym blockchainem warstwy 1.

Dzięki swojej infrastrukturze, Polymesh ma nadzieję ulepszyć branżę tokenów bezpieczeństwa, rozwiązując problemy związane z zarządzaniem, tożsamością, zgodnością, poufnością i rozliczeniami. 

Zarządzanie 

Zbudowany na strukturze Substrate, Polymesh wykorzystuje bezproblemowe aktualizacje, aby zaoferować architekturę bez forków, dlatego zawsze będzie tylko jedna wersja łańcucha. Model zarządzania on-chain, obejmujący radę kluczowych interesariuszy, może łatwo rozwiązać wszelkie problemy.

Tożsamość 

W przeciwieństwie do większości publicznych blockchainów, w których każdy może uczestniczyć, obowiązkowy proces weryfikacji tożsamości Polymesh generuje tożsamość w łańcuchu dla każdej osoby lub podmiotu uczestniczącego w sieci. Interakcje on-chain można prześledzić do znanych, rzeczywistych podmiotów.

Zgodność

Możliwość tworzenia i zarządzania tokenami bezpieczeństwa jest wbudowana w podstawową warstwę blockchaina. Dodatkowe cechy, takie jak zgodność i reguły, są opcjonalne i mogą być zautomatyzowane i egzekwowane na poziomie tokena za pomocą smart kontraktów.

Poufność

Protokół MERCAT firmy Polymesh (Mediated, Encrypted, Reversible, SeCure Asset Transfers) umożliwia poufne wydawanie i transfery aktywów. Użytkownicy mogą zachować prywatność handlową, podczas gdy Polymesh nie musi rezygnować ze zgodności ani przejrzystości. 

Rozliczenia

Natychmiastowe rozliczenie jest możliwe zarówno w przypadku aktywów w on-chain, jak i off-chain, dzięki silnikowi rozliczeń w łańcuchu Polymesh, dwukierunkowej afirmacji transakcji i niemal natychmiastowej deterministycznej ostateczności.

Czym jest POLYX?  

POLYX to natywny token Polymesh. Jest klasyfikowany jako token użytkowy zgodnie z prawem szwajcarskim, w oparciu o wytyczne szwajcarskiego regulatora finansowego FINMA. POLYX służy do zarządzania, zabezpieczania łańcucha poprzez staking oraz tworzenia i zarządzania tokenami bezpieczeństwa.

Zarządzanie 

Zarządzanie jest ułatwione dzięki Polymesh Governance. Każdy zweryfikowany posiadacz POLYX, może wpłynąć na kierunek rozwoju Polymesh na dwa sposoby: składając Propozycję Ulepszenia Polymesh (PIP) lub głosując za pomocą POLYX. Aby przesłać PIP, użytkownik musi powiązać z nim POLYX za pomocą Polymesh Governance. Po zatwierdzeniu, PIP są poddawane pod głosowanie przez Radę Zarządzającą celem ich wdrożenia. 

Staking 

Każdy zweryfikowany posiadacz POLYX, może uczestniczyć w stakingu, łącząc POLYX z wybranym przez siebie operatorem węzła, aby zwiększyć szanse tego operatora na otrzymanie nagród. 

Ekosystem Polymesh

Obecni uczestnicy ekosystemu Polymesh obejmują giełdy kryptowalut, doświadczonych graczy w przestrzeni tokenizacji (Polymath) oraz firmy z dużymi portfelami tokenów bezpieczeństwa (RedSwan). Stowarzyszenie Polymesh ma na celu zachęcanie do dalszego rozwoju poprzez dwa programy:

  •  Program Grantów dla osób prywatnych i firm budujących funkcjonalność open source w Polymesh.

  • Fundusz Rozwoju Ekosystemu dla firm z technologią closed source, które integrują Polymesh.

Dostępnych jest wiele informacji dla programistów, którzy chcą zintegrować Polymesh, w tym biblioteka Polymesh SDK i dedykowane kanały wsparcia dla społeczności.

Jak kupić POLYX na Binance?  

POLYX możesz kupić na giełdach kryptowalut, takich jak Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do [Handel] -> [Spot]. 

2. Wpisz w pasku wyszukiwania „POLYX'', aby zobaczyć dostępne pary handlowe. Jako przykładu użyjemy POLYX/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość POLYX, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia market. Kliknij [Kup POLYX], aby potwierdzić zlecenie, a zakupione POLYX zostaną zaksięgowane w Twoim Portfelu Spot.

Przemyślenia końcowe  

Aby zbudować ulepszoną przestrzeń tokenów bezpieczeństwa, zespół Polymesh pracuje również nad innymi obszarami, w tym infrastrukturą stablecoin, implementacją tokenów niewymiennych (NFT), poufnością za pośrednictwem protokołu MERCAT i wprowadzaniem użytkowników.