Czym jest TrueUSD (TUSD)?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest TrueUSD (TUSD)?

Czym jest TrueUSD (TUSD)?

Początkujący
Opublikowane Jul 13, 2023Zaktualizowane Aug 9, 2023
5m

Ten artykuł jest treścią sponsorowaną i nie należy go interpretować jako porady finansowej ani inwestycyjnej. Opinie zawarte w tym artykule są poglądami autora/współautora i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. 

Prezentacja TUSD

Stablecoiny stanowią pomost między światem kryptowalut a światem walut fiat, ponieważ ich wartość jest powiązana z aktywami rezerwowymi, np. z dolarem amerykańskim czy złotem. Zyskały one znaczną popularność jako metoda przechowywania oraz realizacji transakcji w ekosystemie kryptowalutowym. Jednym z takich stablecoinów jest TrueUSD (TUSD), cyfrowa waluta z zabezpieczeniem w USD.

TUSD dzięki technologii Proof of Reserves (PoR) sieci Chainlink na bieżąco weryfikuje stan własnych rezerw w trybie off-chain i zapewnia całościową przejrzystość swojego parytetu wobec dolara amerykańskiego. Oprócz tego,  ponieważ jest kompatybilny z ponad dziesięcioma sieciami blockchain i zintegrowany z kilkoma platformami DeFi, jest atrakcyjny dla użytkowników poszukujących stabilności w zmiennym świecie kryptowalut. 

Czym jest TUSD?

TUSD to stablecoin związany w proporcji 1:1 z dolarem amerykańskim. Realizacja tego parytetu w przypadku TUSD polega na trzymaniu w rezerwie równoważnej kwoty USD na każdy token TUSD w obiegu.

TUSD działa w szeroko stosowanym standardzie tokenów ERC-20, dzięki czemu jest zgodny z różnymi sieciami blockchain i zdecentralizowanymi aplikacjami (DApp). Podobnie jak inne stablecoiny, TUSD ma umożliwiać użytkownikom wchodzenie i wychodzenie z rynków kryptowalutowych bez opóźnień typowych dla tradycyjnych rozliczeń bankowych. Inwestorzy mogą wymieniać TUSD na inne monety na rynkach krypto. TUSD wypełnia również lukę między kryptowalutami a walutami fiat bez typowej dla kryptowalut zmienności.

Jak działa TUSD?

TUSD działa przy użyciu smart kontraktów w sieci blockchain, co umożliwia emisję oraz realizację tokenizowanej wersji dolara amerykańskiego. Kiedy użytkownik chce kupić TUSD, musi najpierw przelać USD na wyznaczone konto bankowe. Po otrzymaniu przelewu smart kontrakt automatycznie generuje i wysyła odpowiednią ilość tokenów TUSD na portfel użytkownika, faktycznie dodając je do podaży tokenów w obiegu.

Kiedy użytkownik sprzedaje swoje TUSD, smart kontrakt natychmiast eliminuje zrealizowane tokeny poprzez ich spalenie, trwale usuwając je z podaży TUSD w obiegu. Jednocześnie platforma zasila saldo użytkownika dolarem amerykańskim.

Jedna z zalet korzystania z TUSD polega na tym, że nie ma opłat za zakup ani realizację transakcji. Firma uzyskuje dochód poprzez naliczanie odsetek od dolarów amerykańskich przechowywanych na swoich rachunkach.

Kiedy użytkownik kupuje TUSD na giełdzie kryptowalut, zasadniczo nabywa tokeny TUSD od innego posiadacza na rynku wtórnym. Transakcja odbywa się w wewnętrznej księdze głównej giełdy i nie wchodzi w bezpośrednią interakcję ze smart kontraktem bazowym TUSD w sieci blockchain Ethereum. 

Jak bezpieczny jest TUSD?

W lutym 2023 r. TUSD stał się pierwszym stablecoinem powiązanym z USD, w którym została wdrożona automatyczna regulacja mintu przy użyciu protokołu Chainlink Proof of Reserve (PoR). Dzięki PoR można sprawdzić, czy zabezpieczenie jest odpowiednie, poprzez automatyczną weryfikację rezerw USD. Wdrożenie PoR w projekcie TUSD ma usprawnić proces mintowania stablecoinów poprzez poprawę przejrzystości, zarządzania ryzykiem i warstw zabezpieczeń.

Właściwości TUSD

Ekspansja TUSD w różnych sieciach blockchain przyczyniła się do jego upowszechnienia i wdrożenia w zastosowaniach z zakresu zdecentralizowanych finansów (DeFi). Obecnie TUSD można znaleźć w wielu sieciach blockchain, np. BNB Chain, Polygon, Avalanche, Tron oraz Ethereum.

Właściwości, którymi TUSD różni się od innych kryptowalut: 

  1. Stała wartość: TUSD to stablecoin związany w proporcji 1:1 z dolarem amerykańskim.

  2. Zabezpieczenie: TUSD ma mieć pełne zabezpieczenie w dolarach amerykańskich, ekwiwalentach dolara amerykańskiego i wysoce płynnych inwestycjach krótkoterminowych takich jak bony skarbowe, co daje gwarancję, że na każdy wyemitowany token TUSD przypada odpowiednia wartość w rezerwie.

  3. Przejrzystość: TUSD dąży do przejrzystości i zleca bieżące poświadczanie swoich rezerw niezależnym audytorom. Użytkownicy mogą w dowolnej chwili sprawdzić odpowiednie dane na oficjalnej stronie internetowej TUSD. 

  4. Łatwa wymiana: TUSD można wymienić na USD. Zarówno użytkownicy indywidualni, jak i firmy mogą się rejestrować, aby w dowolnej chwili mintować lub wymieniać TUSD na oficjalnej stronie internetowej. 

  5. Sprawne transakcje: Solidna infrastruktura blockchain jest w stanie zapewnić szybsze i bardziej przystępne transakcje niż tradycyjne metody bankowe.

Dzięki tym funkcjom korzystanie z TUSD jest bardziej wydajne pod następującymi względami:

  • Mintowanie: Użytkownicy mogą mintować tokeny TUSD, wpłacając USD. Zapewnia to zabezpieczenie każdego tokena TUSD w stosunku 1:1 dolarem amerykańskim.

  • Trzymanie: Trzymając tokeny TUSD, użytkownicy mogą się zabezpieczyć przed zmiennością innych kryptowalut, co oznacza, że jest to stabilny środek tezauryzacji.

  • Handel: TUSD może być przedmiotem handlu na giełdach i rynkach kryptowalut, dzięki czemu ma do niego dostęp wielu użytkowników.

  • Staking, farming i górnictwo: Użytkownicy maja również do dyspozycji staking, farming lub kopanie TUSD na platformach DeFi, co otwiera możliwość zdobywania nagród i pasywnego dochodu. 

W jaki sposób użytkownicy mogą handlować TUSD?

Użytkownicy mogą kupować i wymieniać TUSD na USD lub inne aktywa na giełdzie kryptowalut, np. na Binance. W takim przypadku użytkownik realizuje czynności zgodnie z procedurami i wytycznymi giełdy. Binance umożliwia użytkownikom handel TUSD/BTC bez dodatkowych opłat. 

Integracja TUSD z sieciami blockchain

Stablecoin TUSD jest kompatybilny z wieloma sieciami blockchain, np. Ethereum, TRON, Avalanche, BNB Chain, Fantom i Polygon. Dzięki tej zgodności cross-chainowej użytkownicy mogą tworzyć nowe zastosowania praktyczne, przesyłając oraz używając TUSD na różnych platformach i protokołach.

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana jest w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien na własną rękę zasięgnąć porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możliwe, że nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada z zakresu finansów, prawa ani innej dziedziny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.