Vad är TrueUSD (TUSD)?
Hem
Artiklar
Vad är TrueUSD (TUSD)?

Vad är TrueUSD (TUSD)?

Nybörjare
Publicerad Jul 13, 2023Uppdaterad Aug 9, 2023
5m

Denna artikel är sponsrat innehåll och bör inte betraktas som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Åsikterna i den här artikeln är författarens och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. 

Introduktion till TUSD

Stablecoin överbryggar världen mellan kryptovaluta och fiatvaluta, eftersom deras värde är knutet till en reservtillgång, till exempel USA-dollar eller guld. De har vunnit betydande popularitet som en metod för att inneha och skapa värde i kryptovalutans ekosystem. En sådan stablecoin är TrueUSD (TUSD), en USD-stödd digital valuta.

TUSD använder Chainlinks reservbevis-teknologi för realtidsverifiering i kedjan av sina reserver utanför kedjan, vilket ger heltäckande transparens till sin anslutning till USA-dollar. Dessutom  gör dess kompatibilitet med över tio blockkedjenätverk och integration med flera DeFi-plattformar det attraktivt för användare som söker stabilitet mitt i kryptovalutans volatilitet. 

Vad är TUSD?

TUSD är en stablecoin som är knuten 1:1 till USA-dollar. TUSD uppnår detta genom att hålla ett motsvarande belopp på USD i reserv för varje TUSD-token i omlopp.

TUSD är baserat på den allmänt använda ERC-20-tokenstandarden, vilket gör den kompatibel med olika blockkedjenätverk och decentraliserade applikationer (dApps). Liksom andra stablecoin syftar TUSD till att göra det möjligt för användare att komma in och lämna kryptovalutamarknader utan de förseningar som är vanliga i traditionella bankavräkningar. Investerare kan handla TUSD för andra coin på kryptomarknader. Det överbryggar också klyftan mellan krypto- och fiatvalutor utan kryptovalutornas inneboende volatilitet.

Hur fungerar TUSD?

TUSD arbetar med smarta kontrakt på blockkedjan, vilket möjliggör utfärdande och inlösen av en tokeniserad version av USA-dollar. När användare vill köpa TUSD måste de först överföra USD till ett särskilt bankkonto. När överföringen har mottagits skapas ett smart kontrakt automatiskt och skickar motsvarande mängd TUSD-token till användarens plånbok, vilket effektivt lägger till dem i den cirkulerande tillgången av token.

När en användare säljer sin TUSD eliminerar ett smart kontrakt omedelbart inlösta token genom att bränna dem och permanent ta bort dem från TUSD:s cirkulerande tillgångar. Samtidigt krediterar plattformen USA-dollar till användaren.

En av fördelarna med att använda TUSD är att det inte tar ut avgifter för inköp eller inlösen av transaktioner. Företaget tjänar sina intäkter genom att samla ränta på de USA-dollar som finns i dess konton.

När en användare köper TUSD på en kryptovalutabörs köper de i huvudsak TUSD-token från en annan innehavare på sekundärmarknaden. Transaktionen sker inom börsens interna huvudbok och interagerar inte direkt med det underliggande smarta TUSD-kontraktet på Ethereum-blockkedjan. 

Hur säkert är TUSD?

I februari 2023 blev TUSD första USD-anslutna stablecoin som implementerade automatiserad myntningskontroll med Chainlinks reservbevis. Reservbevisen tillåter automatisk validering av USD-reserver för att bekräfta adekvat säkerhet. Genom att integrera reservbevis syftar TUSD till att förbättra sin stablecoin-myntningsprocess med ökad transparens, riskhantering och säkerhetslager.

TUSD:s funktioner

Utvidgningen av TUSD över olika blockkedjenätverk har bidragit till dess antagande och användning i decentraliserade finansapplikationer (DeFi). För närvarande kan TUSD hittas på flera blockkedjenätverk som BNB Chain, Polygon, Avalanche, Tron och Ethereum.

Egenskaperna som skiljer TUSD från andra kryptovalutor är: 

  1. Konsekvent värde: TUSD är ett stablecoin som är knutet till den USA-dollarn i förhållandet 1:1.

  2. Säkerhetsstöd: TUSD lovar att backas upp av USA-dollar fullt ut, USA-dollarekvivalenter och mycket likvida kortfristiga investeringar som T-räkningar, vilket säkerställer att varje utfärdad TUSD-token har ett motsvarande värde i reserv.

  3. Öppenhet: TUSD är transparent genom att få sina reservinnehav intygade av oberoende revisorer i realtid. Användare kan komma åt relevant information via TUSD:s officiella webbplats när som helst. 

  4. Enkel konvertering: TUSD kan bytas mot USD. Både enskilda och företagsanvändare kan registrera sig för att mynta eller lösa in TUSD när som helst via den officiella webbplatsen. 

  5. Effektiva transaktioner: Den underliggande robusta blockkedjeinfrastrukturen kan ge snabbare och billigare transaktioner än traditionella bankmetoder.

Dessa funktioner gör det mer effektivt att använda TUSD på följande sätt:

  • Mynta: Användare kan mynta TUSD-token genom att sätta in USD. Detta säkerställer ett 1:1-stöd av varje TUSD-token med USA-dollar.

  • Innehav: Att hålla TUSD-token gör det möjligt för användare att säkra sig mot volatiliteten hos andra kryptovalutor, vilket ger en stabil värdeförvaring.

  • Handel: TUSD kan handlas på kryptovalutabörser och marknader, vilket gör det tillgängligt för många användare.

  • Staking, farming and utvinning: Användare kan använda staking, farming eller utvinning av TUSD på DeFi-plattformar, vilket öppnar möjligheter för att tjäna belöningar och passiv inkomst. 

Hur kan användare handla TUSD?

Användare kan köpa och byta TUSD mot USD eller andra tillgångar genom att använda en kryptovalutabörs som Binance. I det här fallet skulle användaren följa börsens procedurer och riktlinjer för att slutföra processen. Binance tillåter användare att handla TUSD/BTC utan extra avgifter. 

TUSD:s integration med blockkedjenätverk

TUSD är kompatibelt med flera blockkedjenätverk, inklusive Ethereum, TRON, Avalanche, BNB Chain, Fantom och Polygon. Denna tvärkedjekompatibilitet gör det möjligt för användare att överföra och använda TUSD över olika plattformar och protokoll för att bygga nya användningsområden för det.

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.