Czym Jest SKALE (SKL)?
Spis Treści
Wprowadzenie
Czym jest SKALE?
Jak działa SKALE?
Funkcjonalność wielołańcuchowa
Sieć SKALE
Czym jest SKL?
W jaki sposób staking SKL przynosi korzyści sieci 
Jak kupić SKL na Binance?
Przemyślenia końcowe
Czym Jest SKALE (SKL)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest SKALE (SKL)?

Czym Jest SKALE (SKL)?

Średnio zaawansowany
Opublikowane Jul 7, 2022Zaktualizowane Mar 9, 2023
6m


TL;DR

SKALE składa się z potencjalnie nieograniczonej liczby blockchainów, zwanych SKALE Chains. Działa w sposób zintegrowany z blockchainem Ethereum. Deweloperzy mogą skorzystać z bezpieczeństwa Ethereum, migrując swoje DApps do własnego łańcucha SKALE, aby osiągnąć wysoką przepustowość i zerowe opłaty za gas.

Wprowadzenie

Coraz większa aktywność użytkowników i programistów często przesuwa granice szybkości i pojemności popularnych blockchainów. Jednocześnie bezproblemowe doświadczenie użytkownika jest niezbędne dla społeczności blockchain, aby stworzyć zintegrowaną przyszłość Web3. SKALE to jeden z projektów zbudowanych w celu wspierania wykładniczego rozwoju zdecentralizowanych aplikacji (DApps) w sieci Ethereum. 

Czym jest SKALE?

SKALE to modułowa sieć hybrydowa warstwy 1 i warstwy 2 składająca się ze skalowalnych, wzajemnie połączonych blockchainów. Umożliwia programistom migrację swoich projektów z sieci Ethereum do jednego z zarządzanych przez SKALE blockchainów, aby osiągnąć wysoką przepustowość przy zerowych opłatach za gas

Założona w 2018 roku przez Jacka O'Hollerana i Stana Kladko, SKALE została zaprojektowana, aby poprawić ogólne doświadczenie użytkownika w przestrzeni blockchain. Wizja projektu polega na tym, aby aplikacje blockchain były szybkie, proste i bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

Dzięki blockchainom kompatybilnym z EVM (Ethereum Virtual Machine), SKALE tworzy szybki, nie zawierający gazu ekosystem, który wspiera rozwój NFT, gier, DAppów i nie tylko.

Jak działa SKALE?

SKALE działa w sposób zintegrowany z Ethereum, jednocześnie uruchamiając własny mechanizm konsensusu. Ten projekt wykorzystuje sieć ETH proof-of-stake (PoS) i łączy ją ze SKALE, aby zaoferować prędkość, bezpieczeństwo i zerowe opłaty za gas. Przynosi również korzyści aplikacjom Web3 i DeFi pod względem kosztów i wydajności, przyczyniając się do rozwoju skalowalności Ethereum dla celów masowej adopcji.

Funkcjonalność wielołańcuchowa

SKALE to sieć wielołańcuchowa. Potencjalnie może istnieć nieograniczona liczba łańcuchów SKALE, które mogą działać jako niezależne blockchainy, które są interoperacyjne i kompatybilne z EVM. Oznacza to, że użytkownicy mogą wdrażać swoje istniejące smart kontrakty oparte na Ethereum, bezpośrednio w łańcuchach SKALE i cieszyć się wysoką przepustowością i niskimi opóźnieniami. Deweloperzy mogą również używać łańcuchów SKALE do uruchamiania smart kontraktów, zdecentralizowanej pamięci masowej, realizacji kontraktów rollup i wiele więcej.

SKALE zmodyfikowało również istniejącą funkcjonalność EVM, aby umożliwić większą liczbę użytkowego zastosowania smart kontraktów. Na przykład użytkownicy mogą wdrażać łańcuchy SKALE za pomocą smart kontraktu FileStorage, aby przechowywać większe pliki, w tym strony internetowe, w węzłach sieci. Możliwość przesyłania wiadomości międzyłańcuchowych umożliwia również transfer tokenów i NFT w ramach różnych łańcuchów SKALE. 

W SKALE każdy blockchain jest wysoce konfigurowalny. Użytkownicy mogą wybrać własny łańcuch SKALE, protokół konsensusu, maszynę wirtualną i dodatkowe środki bezpieczeństwa, zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą również dołączyć do łańcucha społeczności, zamiast posiadać własny łańcuch SKALE. Oczekuje się, że sieć będzie się rozwijać, aby w przyszłości obsługiwać blockchainy inne niż Ethereum.

Aby korzystać z sieci SKALE, programiści muszą uiścić opłatę za subskrypcję sieci, która jest dostarczana poprzez smart kontrakt na Ethereum. Opłaty będą dzielone z walidatorami i społecznością SKALE; dzięki tej architekturze SKALE może zaoferować użytkownikom końcowym zerowe opłaty za gaz.

Sieć SKALE

SKALE wykorzystuje sieć zdecentralizowanych węzłów do stworzenia połączonego systemu bezpieczeństwa. Każdy węzeł zapewnia zasoby wielu łańcuchom SKALE — w tym pamięć masową, monitorowanie, czas działania i opóźnienia — oraz zapewnia właścicielom węzłów interfejs do wypłaty, wpłaty, stakowania lub odbierania natywnego tokena użytkowego, SKL. Każdy łańcuch SKALE dodany do sieci może zwiększyć pojemność, jednocześnie łącząc zasoby bezpieczeństwa z innymi łańcuchami bocznymi.

Sieć SKALE składa się z Menedżera SKALE i Węzłów SKALE. Menedżer SKALE istnieje w sieci głównej Ethereum jako punkt wejścia do wszystkich innych smart kontraktów w ekosystemie SKALE, wspierając tworzenie i niszczenie łańcuchów SKALE. 

Węzły SKALE są obsługiwane przez walidatorów, którzy stakują określoną liczbę tokenów SKL na Ethereum i spełniają wymagania sprzętowe sieci. Po przyjęciu do sieci, mogą obsługiwać jeden lub kilka łańcuchów SKALE. Menedżer SKALE losowo przydzieli każdy węzeł do grupy 16 równorzędnych walidatorów, aby zapewnić decentralizację. Następnie partnerzy będą kontrolować czas działania i opóźnienia węzła. Na podstawie ich wyników, na koniec każdej epoki sieciowej, zostaną nagrodzeni tokenami SKL. 

Węzły SKALE wykorzystują zwirtualizowaną architekturę podwęzłów, aby umożliwić każdemu węzłowi jednoczesne uruchamianie wielu łańcuchów SKALE. Zwirtualizowane Podwęzły są zaprojektowane tak, aby mieć dynamiczny rozmiar, aby ułatwić elastyczność sieci, a także są odpowiedzialne za działanie EVM SKALE, konsensus SKALE i komunikację między łańcuchami.

Czym jest SKL?

SKL to natywna kryptowaluta i token użytkowy SKALE. Ma całkowitą podaż 4,27 miliarda tokenów. SKL to token ERC-777, który jest wstecznie kompatybilny ze standardem ERC-20. Obsługuje delegowanie na poziomie tokena, bezpieczny sposób stakingu bez powierników. Zamiast blokować fundusze w smart kontrakcie, użytkownicy mogą stakować SKL za pomocą klucza delegującego ze swoich portfeli.

SKL służy do płatności w sieci, w tym subskrypcji sieci SKALE. Posiadacze tokenów mogą stakować SKL jako walidatorzy lub delegujący i zdobywać nagrody. Jako walidatorzy, mogą uruchamiać węzły w celu walidacji transakcji, realizacji smart kontraktów i zabezpieczania sieci SKALE. Dzięki temu otrzymują nagrody SKL pochodzące z wcześniej wspomnianej subskrypcji sieci. Jeśli posiadacze SKL zdecydują się na staking jako delegujący, zdobędą tylko część nagród walidatorów.

Ponadto, SKL daje posiadaczom tokenów prawo do uczestniczenia w zarządzaniu siecią SKALE. Poprzez głosowanie w sieci, mogą określać parametry ekonomiczne SKALE i kierunek jej przyszłego rozwoju.

W jaki sposób staking SKL przynosi korzyści sieci 

Stakowanie tokenów SKL jest centralnym aspektem funkcjonalności sieci SKALE. 

Aby wdrożyć nowy łańcuch SKALE, programiści muszą stakować SKL w sieci głównej Ethereum, która wdraża nowy łańcuch SKALE, na którym można aplikować DApp. SKL DApp, który jest stakowany w sieci głównej, zostanie nagrodzony walidatorom w celu potwierdzenia transakcji w tym łańcuchu, a walidatorzy będą opłacani w systemie miesięcznym. 

Ponieważ walidatorzy opłacani są "z góry" za produkcję bloków, użytkownicy końcowi nie muszą ich rekompensować, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą cieszyć się zerowymi opłatami za gas. 

Dodatkowo, posiadacze tokenów SKL mogą stakować i delegować SKL do walidatorów, którzy uruchamiają węzły, a to pomaga w funkcjonowaniu sieci SKALE poprzez walidację bloków, wykonywanie smart kontraktów i zabezpieczanie sieci.

Jak kupić SKL na Binance?

Możesz kupić Token SKALE (SKL) na giełdach kryptowalut, takich jak Binance

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij [Handel] - [Spot].

2. Wyszukaj "SKL", aby zobaczyć dostępne pary handlowe. Jako przykład użyjemy SKL/BUSD.

3. Przejdź do pola [Spot] i wprowadź ilość SKL, którą chcesz kupić. W tym przykładzie użyjemy zlecenia market. Kliknij [Kup SKL], a tokeny zostaną przekazane do Twojego Portfela Spot.

Przemyślenia końcowe

Wraz ze wzrostem użycia DApps, SKALE ma potencjał na wykładniczy wzrost, dzięki swojej dynamicznej sieci wielołańcuchowej. Oferując wysoką przepustowość, zerowe opłaty za gas i małe opóźnienia transakcji, SKALE może być realnym rozwiązaniem skalującym blockchain Ethereum.