Vad är SKALE (SKL)?
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är SKALE?
Hur fungerar SKALE?
Över flera kedjor 
SKALE-nätverket
Vad är SKL?
Hur köper jag SKL på Binance?
Sammanfattningsvis
Vad är SKALE (SKL)?
Hem
Artiklar
Vad är SKALE (SKL)?

Vad är SKALE (SKL)?

Avancerad
Publicerad Jul 7, 2022Uppdaterad Mar 9, 2023
6m


TL;DR

SKALE består av ett potentiellt obegränsat antal blockkedjor som är modulära, snabba och säkra. Det fungerar på ett integrerat sätt med Ethereum-blockkedjan. Utvecklarna kan dra nytta av Ethereums säkerhet genom att migrera sina DeFi-projekt till sina egna SKALE-kedjor för att uppnå hög genomströmning och låga eller inga gasavgifter. 

Introduktion

Populära blockkedjor som har ständigt ökande användar- och utvecklaraktivitet når ofta sina begränsningar i hastighet och kapacitet. Samtidigt är en friktionsfri användarupplevelse mycket viktigt för att blockkedje-communityn ska kunna skapa en Web3-framtid. SKALE är ett av de projekt som byggts för att stödja den exponentiella tillväxten av decentraliserade applikationer (DApps) på Ethereum-nätverket. 


Vad är SKALE?

SKALE är ett modulärt lager-1- och lager-2-hybridnätverk av skalbara och sammankopplade blockkedjor. Det gör det möjligt för utvecklarna att migrera sina projekt från Ethereum-nätverket till en av de SKALE-administrerade blockkedjorna för att uppnå hög genomströmning med minimala gasavgifter. 

SKALE grundades 2018 av Jack O'Holleran och Stan Kladko, och utformades för att förbättra den övergripande användarupplevelsen i blockkedjevärlden. Deras vision är att göra blockkedjeapplikationer snabba, enkla och gratis för alla användare. Genom sina EVM (Ethereum Virtual Machine)-kompatibla blockkedjor skapar SKALE ett snabbt, gasfritt ekosystem för att stödja utvecklingen av NFT:er, spel, DApps med mera. 


Hur fungerar SKALE?

SKALE fungerar på ett integrerat sätt med Ethereum samtidigt som det driver sin egen konsensusmekanism. Denna design utnyttjar ETH:s bevis på insats (PoS)-nätverk och kombinerar det med SKALE:s för att erbjuda snabba, säkra och låga eller inga gasavgiftstransaktioner. Detta gynnar också Web3- och DeFi-applikationer när det gäller kostnad och prestanda, vilket bidrar till Ethereums förmåga att skala för massadoption.


Över flera kedjor 

SKALE är ett nätverk över flera kedjor. Det kan finnas ett potentiellt obegränsat antal SKALE-kedjor som kan fungera som oberoende blockkedjor. Dessa blockkedjor är interoperabla och EVM-kompatibla, vilket innebär att användare kan distribuera sina befintliga Ethereum-baserade smarta kontrakt direkt till SKALE-kedjorna och dra nytta av hög genomströmning och låg latens. Utvecklarna kan även använda SKALE-kedjor för att köra smarta kontrakt, använda decentraliserad lagring, utföra sammanslagningskontrakt och mycket mer.

SKALE har även modifierat den befintliga EVM-funktionaliteten för att möjliggöra fler smarta kontraktsanvändningsområden. Användarna kan till exempel distribuera SKALE-kedjor med det smarta kontraktet FileStorage för att lagra större filer på nätverksnoder. Meddelandefunktionen över olika kedjor gör det också möjligt att överföra token och NFT:er över olika SKALE-kedjor. 

På SKALE är varje blockkedja mycket konfigurerbar. Användarna kan välja kedjestorlek, konsensusprotokoll, virtuell maskin, överordnad blockkedja och ytterligare säkerhetsåtgärder enligt deras behov. Nätverket förväntas växa i framtiden för att stödja andra blockkedjor än Ethereum.

För att använda en SKALE-kedja måste utvecklarna betala en nätverksabonnemangsavgift som levereras genom ett smart kontrakt på Ethereum. Avgifterna delas med validerare och SKALE-communityn.


SKALE-nätverket

SKALE använder ett nätverk av decentraliserade noder för att skapa ett gemensamt säkerhetssystem. Varje nod tillhandahåller resurser till flera SKALE-kedjor, inklusive lagring, övervakar drifttid och svarstid, och ger nodägarna ett gränssnitt för att ta ut, sätta in, satsa eller göra anspråk på dess inhemska nyttotoken – SKL. Varje SKALE-kedja som läggs till i nätverket kan skapa mer kapacitet, samtidigt som säkerhetsresurser samlas i de andra sidokedjorna.

SKALE-nätverket består av SKALE-hanterare och SKALE-noder. SKALE-hanterare finns på Ethereums huvudnät. Det är ingången till alla andra smarta kontrakt i SKALE-ekosystemet som stöder skapandet och förstörelsen av SKALE-kedjor. 

SKALE-noder drivs av användare som satsar en förutbestämd mängd SKL-token på Ethereum och uppfyller kraven för nätverkshårdvara. När de väl har antagits till nätverket, kan de stödja en eller flera SKALE-kedjor. SKALE-hanteraren tilldelar slumpmässigt varje nod till en grupp med 24 peer-validerare, för att säkerställa decentralisering. Peer-enheterna granskar sedan nodens drifttid och latens. Baserat på deras prestanda i slutet av varje nätverksepok belönas de med SKL-token. 

SKALE-noder använder en virtualiserad undernodarkitektur, så att varje nod kan köra flera SKALE-kedjor samtidigt. De virtualiserade undernoderna är utformade för att vara dynamiska i storlek för att underlätta nätverkets elasticitet. Virtualiserade undernoder ansvarar även för att köra SKALE-EVM, SKALE-konsensus och kommunikation mellan olika kedjor. 


Vad är SKL?

SKL är SKALE:s egen kryptovaluta och nyttotoken. Den har ett totalt utbud på 4,27 miljarder token. 

SKL är en ERC-777-token som är bakåtkompatibel med ERC-20-standarden. Den stöder delegering på tokennivå, vilket är ett säkert sätt för icke-förvarande staking. Istället för att låsa in tillgångar i ett smart kontrakt kan användaren satsa SKL med en delegeringsnyckel från sin plånbok.

SKALE-token används för betalningar i nätverket, inklusive SKALE-kedjeabonnemang. Tokeninnehavarna kan satsa SKL:er som validerare eller delegerare och tjäna belöningar. Som validerare kan man köra noder för att validera transaktioner, utföra smarta kontrakt och säkra SKALE-nätverket. Detta ger SKL-belöningar som härrör från SKALE-kedjeabonnemangen. Om SKL-innehavarna väljer att satsa som delegerare, tjänar de bara en del av validerarens belöningar.

Dessutom ger SKL tokeninnehavarna rätt att delta i styrningen av SKALE-nätverket. Genom röstning i kedjan kan de bestämma SKALE:s ekonomiska parametrar och riktningen för framtida utveckling.


Hur köper jag SKL på Binance?

Du kan köpa SKALE-token (SKL) på kryptovalutabörser som Binance

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Handla] - [Spot].

2. Sök efter "SKL" för att se tillgängliga handelspar. Vi tar SKL/BUSD som ett exempel.

3. Gå till rutan [Spot] och ange mängden SKL som du vill köpa. I det här exemplet kommer vi att använda en marknadsorder. Klicka på [Köp SKL] så krediteras token till din spotplånbok.


Sammanfattningsvis

I takt med att DApps-användningen ökar har SKALE potentialen att växa exponentiellt med sitt dynamiska nätverk över flera kedjor. Genom att erbjuda hög genomströmning, låga kostnader och låg latens för transaktioner kan SKALE bli en livskraftig skalningslösning för Ethereum-blockkedjan.